Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

Toma Tomislav �uljak
- jo� jedan Hrvat stopama Petri�a i Rakiti�a?

 
 

Mladom nogometnom talentu, �lanu 1. mom�adi FC Lenzburga, velika je �elja danas-sutra krenuti stopama Petri�a i Rakiti�a i zaigrati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Marljivo trenira i igra nogomet od malih nogu, a ovog ljeta je uspješno završio i Davor Šuker Academy Camp u Tu�epima.  


FC Lenzburg, 2. liga; Toma �uljak u prvom redu, u sredini izme�u dva golmana

Toma Tomislav �uljak, ro�en 22. kolovoza 1992. u Badenu kao sin hrvatskih roditelja, Ivane i �eljka �uljak iz Gruda i Sovi�a u Hercegovini, igra nogomet od svoje najranije mladosti. Prvo kao sva djeca, gdje god se za to pru�ila prilika, a u svojoj šestoj i sedmoj godini kao �lan Hypi Fussballschule FC Lenzburga, gdje sa svojom ekipom osvaja i svoj prvi pehar.


Hypi Fussballschule FC Lenzburg,
Toma �uljak s prvim osvojenim peharom

 

Nakon što je u Hypi Fussballschule FC Lenzburga savladao osnove nogometne vještine, prelazi u FC Buchs, gdje igra u mom�adi E-juniora i D-juniora. Kao što vidimo na sljede�oj slici, i te su ekipe uspješne, pa je i tu bilo osvojenih pokala.


FC Buchs; Toma �uljak u prednjem redu s pokalom u rukama

Iz FC Buchsa prelazi u FC Aarau, gdje nastupa prvo u mom�adi U14, a zatim i u mom�adi U15, za dje�ake do 14, odnosno do 15 godina starosti.


FC Aarau U14 + U15; Toma �uljak u prvom redu, drugi s desna

Nakon zapa�enih igara u tim ekipama u FC Aarau pozvan je i u Aargauer Auswahl U14 i U15, reprezentaciju kantona Aargau za 14- i 15-godišnjake.


FC Baden, Coca Cola Leage U16; Toma �uljak u prvom redu, tre�i s lijeva

Kao 15-godišnjak prelazi u FC Baden, gdje igra u mom�adi U15, a zatim i u mom�adi U16.
S FC Badenom sudjeluje na turniru u Španjolskoj, Barcelona 07/08, gdje u polufinalnoj utakmici protiv ma�arske ekipe zabija prvi od dva gola, što ih s kona�nim rezultatom 2:1 dovodi u finale, gdje s 2:0 pobje�uju mom�ad iz Njema�ke i postaju pobjednici turnira.


Toma �uljak s osvojenim peharom
za 1. mjesto na turniru Barcelona 07/08
 

Vjerojatno bi u FC Badenu ostao još koju godinu, dok ne u�e u sastav prve mom�adi, ali nakon što je po�eo naukovanje kod firme Albani Sport u Lenzburgu, postalo mu je gotovo nemogu�e tri puta tjedno, poslije radnog dana na poslu, odlaziti iz Lenzburga na treninge u Baden, a osim treninga tu su još i utakmice ili u Badenu ili u gostima, kuda se isto kre�e iz Badena.

Zato Toma prelazi u FC Lenzburg, gdje je sa šest godina u Hypi Fussballschule i po�eo igrati nogomet i tako se, za sada, krug zatvara. Danas Toma, sa svojih 17 godina, igra kao napada� za 1. mom�ad FC Lenzburga. (prva i druga slika gore!)

Da bi postigao svoj cilj i danas-sutra zaigrao u nekom poznatom klubu i, što mu je velika �elja, krenuo stopama Petri�a i Rakiti�a i mo�da zaigrao i za nogometnu reprezentaciju Hrvatske, Toma od najranije mladosti koristi svaku priliku za usavršavanje svoje nogometne vještine pa ga tako vidimo ve� kao 11-godišnjaka na treningu FC GC-a s Mladenom Petri�em.


11-godišnji Toma 2003. godine na treningu s Petri�em

Za uspješnu nogometnu karijeru upornog rada i treninga nikad dosta pa je Toma tako ovog ljeta, od 20. do 27. lipnja 2009., poha�ao i uspješno završio Davor Šuker Academy Camp u Tu�epima u Hrvatskoj.

Program Akademije bio je vrlo interesantan, pou�an i koristan, ali i zahtijevan. Svakog dana na programu je bio jutarnji i poslijepodnevni trening, a poslijepodne i utakmice, što je od sudionika zahtijevalo i aktivni anga�man i fizi�ku spremnost i kondiciju. Naravno da je bilo i rekreacije kroz dopunske sadr�aje, zajedni�ke šetnje i kupanje, ali i organiziranih edukativnih predavanja i usmenih novina, koje su dr�ali Davor Šuker, vrhunski igra�i i treneri, suci i lije�nici. Poslije tih predavanja, u ve�ernjim satima prije spavanja, nije izostao ni zabavni dio.

Donosimo nekoliko slika Davor Šuker Academy Campa 2009 u Tu�epima:


Polaznici Akademije na izletu u Split...


... gdje su posjetili Hajdukov stadion; Toma je u sredini, pozadi, prvi desno do Šukera,


... a bilo je interesantno i u prostorijama Hajduka, punim osvojenih trofeja


Polaznike Akademije posjetio je i specijalni gost, Alen Bokši� (u sredini)


Svemu lijepom do�e kraj pa tako i dru�enju i treninzima u Akademiji...


... no ostaju lijepa sje�anja, nau�ene korisne nogometne vještine
i diploma o uspješno završenom Davor Šuker Academy Campu 2009  

Po�elimo na kraju mladom nogometašu uspješan nastavak nogometne karijere i da mu se ostvari velika �elja da u dogledno vrijeme u sastavu hrvatske nogometne reprezentacije, mo�da upravo uz imena njegovih idola Petri�a i Rakiti�a, stoji i ime Tomislav Toma �uljak.

 

Za portal: Zvonimir Mitar


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.