Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

Jo� malo pa nestalo
Hajduk izgubio prava na svoj grb

 
 


• Ovaj je grb Hajduk zaštitio 1997. godine...

�elnici Bilih nisu pravno zaštitili amblem od 1997. godine, a to je s novim, redizajniranim u�inio zagreba�ki poduzetnik Jurica Pe�nik. Splitski klub ga mo�e otkupiti za tri milijuna kuna ili pla�ati njegovo korištenje.

Naime, vlasnik poduze�a Moj video Jurica Pe�nik je krajem prošle godine Dr�avnom zavodu za intelektualno vlasništvo podnio zahtjev za zaštitom novog grba Hajduka, prijava je slu�beno objavljena u o�ujku ove godine na web-stranicama Zavoda, a u propisanom roku od tri mjeseca nitko nije podnio prigovor te je Pe�nik postao njegov vlasnik.

„Poduze�e Moj video uskoro �e bez naknade mo�i koristiti Hajdukovo klupsko obilje�je na podru�ju Hrvatske, ali i sudskim putem tra�iti naplatu od svakoga tko ga upotrijebi bez dozvole, pa i Hajduk", izjavio je Pe�nik Slobodnoj Dalmaciji.


•...a novi Jurica Pe�nik

„Ako je gospodin platio pristojbe, što još ne znamo, on samo �eka na slu�benu objavu registracije i više ne postoji mogu�nost izbjegavanja te mogu�nosti. Jedino sredstvo koje Hajduku preostaje jest podnijeti slu�beni zahtjev za poništenje, jer je ovaj grb vrlo sli�an onome koji je klub davno registrirao, no do tada �e, na�alost, oba biti va�e�a. Po logici stvari, morao bi uslijediti nekakav dogovor izme�u dviju strana", objašnjavaju u Zavodu.

Kao jedno od rješenje problema spominje se i prodaja grba Hajduku, a Spli�ani bi za svoj gotovo stogodišnji prepoznatljivi znak trebali izdvojiti oko tri milijuna kuna.

Klupski odvjetnik Vinko Radovani, pak, ka�e da nije sporno kako je zašti�eni znak u stvarnosti grb Hajduka te tvrdi kako niti jedan sud ne�e prihvatiti druga�iju argumentaciju.

„Nešto sam �uo o tom problemu prošle godine, u vrijeme preoblikovanja kluba, no nisam imao nikakve kontakte niti obavijesti o odobrenoj zaštiti. O�ito, ovo je potez nekoga tko s Hajdukom �eli trgovati", izjavio je Radovani.

Hajdukov vršitelj du�nosti predsjednika Joško Svaguša nije �elio komentirati slu�aj, dok ni direktor Fredi Fiorentini nije ponudio kvalitetan podgovor na pitanje zašto Hajduk nije zaštitio svoj grb:

„Nemam pojma, pitajte nekog drugog", izjavio je Fiorentini.

Izvor: Net.hr, B. Kosijer

*****

O tome još opširnije piše i Slobodna Dalmacija pod nadnaslovom i naslovom:

Beskrupulozni Hrvat na korak do dobivanja ekskluzivnog prava na korištenje amblema splitskog kluba
Jurica Pe�nik iz Donje Puš�e: Hajduci, prodat �u vam Hajdukov grb za tri milijuna kuna!

 

�lanak pogledajte ovdje!

PS:

Meni je ionako daleko ljepši onaj gore stari grb koji je Hajduk zaštitio 1997. godine, nego ovaj, koji je Jurica Pe�nik dao registrirati kao svoje intelektualno vlasništvo !!!

Neznam, doduše,  je li mo�da Pe�nik kreirao tu novu verziju i umjesto 19  11 stavio II  II, sve drugo je, vidim, ostalo isto, no ako on nije autor toga novog grba, onda „Laku no�, Hrvatska!“... ako su pored svih besramnih kra�a kod privatizacije i pretvorbe sada još mogu�e i takve kra�e intelektualnog vlasništva – proglasiš svojim intelektualnim vlasništvom nešto tu�e, registriraš to i bogatiš se na ukradenom.

Izjava Dr�avnog zavoda za intelektualno vlasništvo, u koju jedva mogu povjerovati:  „Ako je gospodin platio pristojbe...“, zna�i prakti�ki upravo to, da svatko mo�e ukrasti što god mu se prohtije i proglasiti to svojim; jer, izgleda, najva�nije je „da gospodin ili gospo�a plate!“ I evo, tu smo: Hrvatska – mala zemlja za velike kra�e !!! (zm)


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.