Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

5. Tradicionalni malonogometni turnir HŠD-Rheintal

 
 

BALGACH - Ve� petu godinu za redom, zadnjeg vikenda u lipnju, Hrvatsko športsko društvo Rheintal iz Balgacha organzira turnir u malom nogometu.Ni meterološke prognoze koje su nagovještavale kišovito vrijeme, niti kiša koja je tu subotu osvanula nije mogla pokvariti raspolo�enje organizatorima turnira. Dobro uhodana ekipa �lanova HŠD-Rheintal sve je dobro pripremila i do u detalje razradila plan i tijek sportskog natjecanja.

Za osamnest mom�adi, koliko ih je se prijavilo, turnir je mogao po�eti. Kao doma�in, Croatia Balgach zaigrala je protiv Dinama Balgach i time ozna�ila po�etak turnira. Dvanest mom�adi iz kategorije Aktivni podijeljeni su u tri skupine i igralo se u prvom krugu svatko sa svakim. Nakon toga su iz svake skupine po dvije najbolje mom�adi u�le u drugi krug.Kod veterana šest mom�adi su bile podjeljene u dvije skupine po tri, tako�er  su u prvom krugu igrali svatko sa svakim, a dvije najbolje mom�adi su išle dalje.

Dok su se mom�adi u sportskom djelu natjecale, a njihovi navija�i bodrili svoje favorite, naši neumorni gril majstori: Vlado Ivuši�, Anto Miški�, Lucijano Mari� i Marko Juri� spravljali su kulinarske specijalitete. Od neizbje�nih �evap�i�a u lepinji, bratvursta do šnicle i pomfrita. Ništa manje posla nije imalo osoblje za šankom, a tu su bile naše lijepe cure: Luca Zeba, Anita Zeba, Ankica Zeba, Dragana Kova�i� i naš maneken Marko Andrijevi�. Ne pru�a se �esto prilika da budete uslu�eni od tako lijepog osoblja, te je zbog njih šank bio nonstop pun.
Najzahtjevniju obavezu imali su voditelji turnira: Marijan Brezovi�, An�elko Vidakovi�, Boris Biki�. Moralo se dobro voditi ra�una da ne bi došlo do kakve pogreške i da time ne bi naštetili nekoj od mom�adi. Sudci Marko Mari� i Antun Vuleti� koji su sudili prvi krug natjecanja, svoj su dio posla odradili na vrhunskoj razini. Drugi krug natjecanja sudio je gosp. Edmund Po�ak. A najodgovorniji zadatak imali su Mato Ivi� i Stipo Petrovi�. Oni su bili zadu�eni za rad na blagajni.


U polufinalnom dijelu kod aktivnih igra�a igrale su se sljede�e mom�adi :
Mladost Balgach, NK Ban, Croatia Appenzell i Bosna Appenzell.

U prvom polufinalnom susretu Mladost Balgach izgubila je od Bosne Appenzell sa 2:1, dok je u drugom susretu Croatia Appenzell finalni nastup izborila pobjedivši NK Ban sa 1:0.

Za tre�e mjesto igrala je mom�ad Mladost Balgach (Mato Mar�inkovi�, Ivo Zeba, Bla�en �oli�, Niko Jagustin, Kristijan Jagustin, Ivo Petrovi�, Ilija Ivi� i vratar Kristijan Karamarkovi�) i pobijedila NK Ban sa 4:0.

Ovogodišnji zaslu�eni pobjednik turnira kod aktivnih je Croatia Appenzell (Adriano vratar,  Beli�, Mijatovi�, Gulan, Ili� i Jurki�), porazivši mom�ad Bosne Appenzell (Mirnes Hod�i�, Miralem Mujkanovi�, Elvir Gaguli�, Adel Fazli�, Semir �iv�i� i Elvis �iv�i�) sa 3:0 (strijelci: Gulan, Agati�, Mijatovi�).

Fair Play pokal zaslu�eno je pripao mom�adi NK Bana.


Croatia Appenzell - zaslu�eni pobjednik turnira kod aktivnih


Bosna Appenzell – drugo mjesto kod aktivnih


Mladost Balgach - tre�e mjesto kod aktivnih


NK Ban – �etvrto mjesto i Fair Play pokal kod aktivnih


Kod veterana pravo nastupa u polufinalnom dijelu izborile su mom�adi:
NK Jopa, Croatia Vorarlberg, Klub 35 i Croatia Buchs.

Prvi polufinalni susret odigrala je mom�ad Croatia Vorarlberg porazivši NK Jopu, a u drugom susretu mom�ad Croatia Buchs pobjedila je mom�ad Klub 35 i time si osigurala finalnu utakmicu.

Pokal za tre�e mjesto pripao je mom�adi Klub 35 (Anto Sipura ,Marko Mari�, Mato Jelusi�, Pile Jelusi�, Marko Mari�, Robert Grgi�, An�elko Mari�, Ivan Gaši�) pobjedivši NK Jopu boljim izvo�enjem kaznenih udaraca..

Prvo mjesto, pokal i karton Karlova�kog piva pripalo je mom�adi Croatie Vorarlberg (vratar:Darko Kova�i�, Robert Lazi�, Goran Vidovi�, Ivica Kara�i�, Zoran  Krnji�, Ivo Filipovi�, Robert Vu�i�, Stipo Palinic, Goran Gali�, Igor Vidovi�) koja je pobijedila Croatiu Buchs (Ivo, Grgo ,�eljko, Vlado, Miro ,Ivo, Matek, Darko) nakon boljeg izvo�enja kaznenih udaraca s rezultatom 6:5.

Fair Play pokal osvojila je mom�ad NK Jopa.


Croatia Vorarlberg - pobjednik turnira kod veterana


Croatia Buchs – drugo mjesto kod veterana


Klub 35 - tre�e mjesto kod veterana


NK Jopa – �etvrto mjesto i Fair Play pokal kod veterana

Da je organizator na sve mislio i ništa nije prepustio slu�aju govori podatak da se mislilo i na one najmla�e te je i za njih bilo pripremljeno nešto sportskih natjecanja. U pauzi poslije prvog kruga nogometnog natjecana svoje nogometno umije�e pokazali su i oni najmanji. Uzbudljiva i napeta utakmica odigrala se izme�u ekipa P�elica Maja iz Widnau i Pinokia iz Balgacha. Pinokio Balgach pred sam kraj utakmice bio je u prednosti s jednim golom. Dok su navija�i iš�ekivali sud�ev zvi�duk i time okon�anje utakmice i pobjedu Pinokia, brzom kontrom P�elica Maja preko desnog krila, Antonije Jeluši�, uspijeva iznenaditi zbunjenog vratara ekipe Pinokia, malenu Karlu Petrovi�. Time je okon�ana utakmica s rezultatom 9:9 na obostranu radost djece. Posebnu pozornost privuklo je natjecanje u rušenju piramide od malih pivskih ba�vi, koje su mališani neumorno ga�ali loptama, a potom ih ponovno gradili.

HŠD-Rheintal zahvaljuje se svim mom�adima koje su se odazvale i sudjelovale na ovom sportskom natjecanju. Zahvaljujemo se svim posjetiteljima, navija�ima, �lanovima koji su nesebi�no pomagali, te jedno VELIKO HVALA našim sponzorima: Marbos Treuhandu i Match Baru.

Na turniru su, ovaj puta s nešto manje uspjeha, sudjelovale i sljede�e mom�adi:
(abecednim redom)


City Bar


Croatia Balgach - aktivni


Croatia Balgach - veterani


Cronektion


Dinamo Balgach


Dream Männer


NK Lašva


Plitska


P�elica Maja i Pinokio

 

Pogledajmo kompletni fotozapis
(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

 

Za portal: Boris Biki�


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.