Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

Nogomet na pijesku:

 
 

Predstavljanje kluba i novih dresova i pripremne utakmice

 

U subotu, 23. svibnja 2009. Beachsoccer Team Zürich (BST) je pozvao �lanove, prijatelje i  sponzore kluba na pripremni dan pred po�etak ovogodišnje sezone nogometa na pijesku  švicarske A-lige i za taj dan je pripremio bogati program.

Pripremni dan je po�eo u 12:00 sati konferencijom za medije, prezentacijom tima, intervjuima i foto terminom, na kojem su se igra�i Beachsoccer Teama pojavili u svojim novim dresovima pa su napravljene pojedina�ne fotografije svih igra�a i ...
Kako je fotoreporter portala propustio priliku snimiti prvih šest igra�a, zamolio je slu�benog fotografa Rafaela Medela iz DIRECT VISION koji ih je sve snimio, da za naš portal stavi na raspolaganje svoje slike svih igra�a, što je Rafael rado u�inio i zahvaljujemo mu da mo�emo prikazati fotogaleriju pojedina�nih slika igra�a kluba BST Zürich, a dodali smo uz njih i sliku Lucrezie Basile, fizioterapeutkinje i maserke tima.

Beachsoccer Team Zürich
(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

Kada je završeno pojedina�no fotografiranje iskoristili smo priliku porazgovarati s predsjednikom kluba Stipom Smol�i�em i �lanom uprave Robertom Masteli�em, od kojih je sve i krenulo i koji su ujedno istaknuti igra�i kluba. Zamolili smo ih da nam odgovore na nekoliko pitanja . 

Portal: �uli smo da su Beachsoccer Team Zürich osnovali Hrvati? Recite nam za �itatelje portala kako je to bilo, kako je nastao BST Zürich?

Stipe: Klub je nastao nakon razgovora sa Savezom, jer je Savez imao ideju lansirati jedan klub u Zürichu. U tom momentu smo igrali nas petorica s podru�ja Züricha za Basel; prvo smo po�eli Robert i ja, a onda smo povukli još i našu bra�u Slavka i Tomislava, ustvari bilo nas je �etiri Hrvata i jedan Talijan, a onda su oni nas potaknuli da osnujemo BST Zürich. Ideja je došla od Saveza. Nije da nas je Savez gurao, ali je lansirao ideju da osnujemo klub. Podr�avali su nas po pitanju licence i drugih uvjeta koje klubovi trebaju ispuniti. To je bilo prije 3 godine.

Portal: I odmah ste krenuli s uspjesima?

Robert: Mislim da jesmo; ve� prošle godine smo osvojili tre�e mjesto na finalnom turniru koji se odr�avao u hali Glavnog kolodvora u Zürichu, što je za prvu godinu takmi�enja u švicarskoj A-ligi bio super uspjeh. Naravno da �emo ove godine pokušati osvojiti prvo mjesto i zato se pripremamo i ozbiljno treniramo.

Portal: Odr�avanje finalnog susreta najavili smo i na portalu pa je došlo i puno hrvatskih navija�a, negdje oko dvije stotine. Svi su zdušno navijali za vas i o�ekivali osvajanje prvog mjesta, ali eto, nije puno nedostajalo, no ipak se nije ostvarilo.

Robert: Da, baš tako. Bilo je malo nezgodno, imali smo 4 tjedna ferije...pa se nismo baš super pripremili, ali i tre�e mjesto je za prvu godinu dosta. Ali, nadamo se da �e ove sezone biti još bolje!

Portal: Super! A �uli smo da je od vas krenula i ideja, da se i u Hrvatskoj po�ne igrati nogomet na pijesku? Kako je završio razgovor s Hrvatskim nogometnim savezom?

Stipe: Ta ideja je lansirana, jer kad gledamo tko sve igra u Europskoj ligi nogometa na pijesku, tu su reprezentacije kao Andora, Azerbejd�an, Crna Gora, Luxemburg i da ne nabrajam... nema koga nema. Nama se �ini da Hrvatska, koja ima sportsku i nogometnu povijest, treba svakako imati predstavnika i u tom sportu, u nogometu na pijesku. Potencijal postoji, ima dosta Hrvata koji igraju u Švicarskoj, u jednoj od najja�ih Europskih liga nogometa na pijesku. Razgovori s HNS-om su krenuli pozitivno, nisu prekinuti, no trenutno su malo „na ledu“, jer nama po�inje prvenstvo pa se ne mo�emo optere�ivati i s drugim obavezama.

Portal: Ali, koliko znamo, oni su u HNS-u prihvatili vašu ideju i obe�ali u ve�im gradovima Hrvatske napraviti terene i osigurati potrebnu infrastrukturu, a na pregovorima s HNS-om u Zagrebu ste imali i svoga predstavnika, ovdje prisutnog Stjepana Drozdeka...

Stipe: Da, razgovori su bili pozitivni, ideja je prihva�ena, postoje protokoli u kojim gradovima bi se trebali izgraditi tereni. Trenutno neznamo kakva je situacija, o�ekujemo odgovor, ali sve u svemu to je krenulo vrlo pozitivno.

Portal: OK, zna�i mo�emo uskoro o�ekivati i hrvatske predstavnike na takmi�enjema Europske lige nogometa na pijesku. Ali, da se vratimo vašem klubu; tko vam poma�e, kako stojite sa sponzorima, imate li sponzore?

Robert: Imamo sponzore, imali smo malo poteško�a na po�etku, ali eto, kao što vidite po natpisima na našim novim dresovima, imamo dosta sponzora i mislim da �emo kroz ovu sezonu pro�i bez problema. Treba pitati predsjednika, a ja mislim da smo dobro.

Portal: Da, nego da pitamo predsjednika nešto drugo; upravo smo �uli da imate i �ensku ekipu? Kako to djeluje na ekipu, di�e li to moral ili ... ???

Stipe: Naravno da to di�e moral, tako da smo trebali u svla�ionici postaviti pregradne zavjese za tuširanje (op�i ha ha ha!)

Glavna urednica Libre Gorana Nydegger: Imam i ja jedno pitanje; koje su poteško�e igrati na pijesku? Tu ne mo�ete loptu rolati?

Robert: To je to�no. Treba di�i loptu u zrak i tako se dodavati. Kako igrati ovisi i o stanju pijeska, a driblanje nije jednostavno, eto; vidjet �ete danas neke akcije, no ne vjerujem da �u puno driblati.  

Portal: Zna�i bolje je igrati dodavanjem i kombinacijama, nego individualnim driblingom?

Stipe: To je nogomet na pijesku i sli�an je nogometu na travi, no tu je potrebna izvrsna  tehnika. To je fizi�ki puno te�e. Teren doduše nije tako velik, ali iziskuje ogromno fizi�ko optere�enje, tri minute na terenu igra�e maksimalno „ispumpa“ i zato se igra�i stalno mjenjaju. Lopta se di�e iz pijeska i igra se visoko, direktno, prvom loptom, a ako netko ne zna škarice preko glave, tzv „biciklettu“, ne mo�e igrati, jer to su elementarne stvari. Kako bi rekli Englezi, igra se na „One touch“ - prvom loptom. I dizanje lopte iz pijeska je jedna posebna tehnika, to se ne mo�e iz koljena dizati. Sve �emo to poslije demonstrirati. Bit �e poslije i trening juniora. Vidjet �ete to i na utakmicama koje slijede. Ovo je završni pripremni turnir, pozvali smo ekipe iz okolice, jednu iz A-lige i dvije iz B-lige. Ova crvena ekipa je iz Winterthura, prošle sezone su bili u A-ligi, ali su ispali, svega za jedan bod, �ini mi se. Za ovaj pripremni turnir uzeli smo mom�adi iz okolice, osim Winterthura bit �e tu i Zurzach , a za ekipu iz Dübendorfa je usko�ila ekipa iz Basela.

Portal: Jedno nestru�no pitanje nogometaša s trave; dobijete li kada pijesak u o�i?

Robert: Da, dobije se!

Stipe: Ne, mi �mirimo cijelo vrijeme na terenu (sveop�i ha ha ha!!!) To je specijalni pijesak koji ne uvla�i vlagu, kvarcni pijesak, koji mora imati odre�enu veli�inu zrnaca. Oko 160 tona pijeska je nasuto ovdje na našem igralištu.  

Robert: To je izvela jedna firma koja je specijalizirana za gradnju takvih terena...

Urednica Libre Vesna Poli� Foglar: Kako dugo se igra nogomet na pijesku u Švicarskoj?
 
Stipe: U Švicarskoj se igra od 1996... 97. godine. Švicarska liga je me�u 3 najja�e lige u Europi.

Libra: A gdje se po�elo s nogometom na pijesku?

Stipe: Po�elo je u Brazilu na Copacabani, a onda su Brazilci po�eli s prvenstvima. Iz Brazila je to prešlo u Europu.

Pitanje sa strane: A kakvo je stanje u Hrvatskoj?

Stipe: Kao što sam prije rekao...  Imamo kontakt s HNS-om i postoje protokoli; obe�ali su graditi terene, postoji Sportski centar u Tuheljskim Toplicama pa �e i tamo biti teren kao i po ve�im gradovima Hrvatske.

Stjepan Drozdek, BST pregovara� s HNS-om: Tamo postoji komisija koja �e se o tome brinuti, koja ima zadatak provesti u djelo sve što je u HNS-u dogovoreno.

Libra: A kako je s odbojkom na pijesku? Vidimo iza nogometnog igrališta i teren za odbojku.

Stipe: To je bilo tra�eno od grada; kada se gradi teren za nogomet na pijesku, da se istovremeno, o istom trošku izgradi i teren za odbojku, da ne bi bilo prigovora, jer kad god se u Švicarskoj nešto gradi, uvijek bude i prigovora, tzv. Einsprachen. I da bi se to izbjeglo...

Robert: Treba puno pijeska, a kubi�ni metar pijeska košta oko 80 franaka  pa ra�unajte... kod 160 kubika pijeska...
 
Stipe: Da, a tu dolaze i znatni dodatni troškovi, Teren ne smije biti otvoren, treba oko njega biti ograda, jer ako je otvoren, tu se skupljaju ljudi, piju i puše, bacaju na teren opuške, ali i drugo sme�e pa i razbijene boce i razbijeno staklo, a mi igramo bosi pa zato teren treba zaštititi, zato visoka ograda i mogu�nost da se zaklju�aju ulazna vrata na teren.

Portal: Ho�e li danas na ovaj završni dan do�i i kompletna �enska ekipa, je li i s njima zakazan fototermin?

Robert: Samo ga to interesira!!! (op�i smijeh)

Stipe: Da, do�i �e, ali ne kompletni tim, do�i �e ih deset, a �etiri su zauzete pa ne mogu do�i,  ali one još nemaju opremu

Portal: Pa dobro, snimit �emo ih i bez opreme. Ali kako?

Robert: U badekostimima, kao na Copacabani! (opet op�i smijeh!)

Stipe: Naše djevojke još igraju u švcarskim klubovima A-lige.

Portal: A ima li i me�u djevojkama Hrvatica?

Stipe: Da, ima jedna, Marina. Uostalom, evo lista s popisom svih igra�a muške ekipe i igra�ica �enske ekipe, a sad idemo polako na teren.

Tu se intervju pretvorio u op�i razgovor u kojem su uz predstavnika portala i intervjuiirane Stipu i Roberta, sudjelovale i predstavnice Libre, predstavnik Ve�ernjeg lista, igra�i BST Züricha, a predstavnik portala se zahvalio Stipi i Robertu i pridru�io se ostalim fotoreporterima pa je snimio i zajedni�ku fotografiju cijelog Beachsoccer Teama Zürich u novim dresovima...


. Beachsoccer Team Zürich, muška ekipa:

A nešto kasnije i �ensku ekipu, koja doduše još nije u odgovaraju�im dresovima kluba BST Zürich, ali, priznat �ete, i ovako ih je lijepo vidjeti:


Beachsoccer Team Zürich, �enska ekipa

Poslije intervjua nastavljeno je pri prekrasnom vremenu, ali i pri za igru ubita�noj temperaturi od 32° C razgibavanjem ekipa pred utakmicu, a zatim i pripremnim utakmicama u kojima je BST Zürich bio vrlo uspješan i pred okupljenim gledateljima, prijateljima kluba i sponzorima, ali i pred igra�icama �enskog tima i kompletnom juniorskom ekipom FC Dielsdorfa obje utakmice pobijedio:

Beachsoccer Team Zürich - Winterthur Panthers (NLA) 7:4
Beachsoccer Team Zürich - Dynamo Chämpte (NLB) 9:3

Beachsoccer Team Zürich je nastupio u sljede�em sastavu::
Tor: Sandro Gallo / Zoran Kuzmanovi�
Obrana: Davor Iv�evi� / Slavko Smol�i� / Tomislav Masteli� / Robert Masteli� / Karlo Ivanuš
Srednja linija: Stjepan Smol�i� / Adrien Salpeter / Rick Hawlley
Napad: Juan Pedro Garassini / Oliver Ziljak / Bruno Tobler
Odsutni: Davide Sicuro (privatno) / Rico Keller (privatno)

Nakon odigranih utakmica odr�an je vrlo interesantni, stru�no vo�eni trening juniora FC Dielsdorfa, koji je vodio trener BST Züricha Slavko Smol�i� uz asistenciju suigra�a Stipe Smol�i�a, Adriena Salpetera i Roberta Masteli�a pa kako slike uvijek više govore i od najpreciznijih opisa rije�ima, pogledajmo prvo fotogaleriju priprema za utakmice i odigranih  utakmica, koju je pripremio dolje potpisani predstavnik portala, a zatim i fotogaleriju treninga juniora, koju je pripremio slu�beni fotograf Rafael Medel iz DIRECT VISION.

Fotogalerija turnira na pripremnom danu
(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

Fotogalerija treninga juniora FC Dielsdorf
(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

I na kraju evo i popis �lanova muške i �enske ekipe Beachsoccer Teama Zürich:

Muška ekipa:
1 Karlo Ivanuš, 4 Tomislav Masteli�, 5 Juan Pedro Garassini, 6 Davor Iv�evi�, 7 Adrien Salpeter, 8 Slavko Smol�i�, 9 Robert Masteli�, 10 Stjepan (Stipe) Smol�i�, 11 Davide Sicuro, 13 Sandro Gallo, 15 Rico Keller, 16 Rick Hawlley Rosen da Silva, 17 Zoran Kuzmanovi�, 18 Bruno Da Silva Tobler, 22 Oliver Ziljak i M Lucrezia Basile

�enska ekipa:
1 Sabrina Rivetti, 2 Sladjana Trajkovi�, 3 Anna-Lina Steiger, 4 Desiree Wignet, 5 Fabienne Kilchberger, 6 Susanne Stutz, 7 Fabienne Wenger, 8 Cornelia Hug, 9 Marina Radulovi�, 10 Sybille Meier, 11 Raffi Luchsinger, 12 Rahel Lattmann, 13 Fabienne Humm, 14 Carmen Imhasly, 15 Lena Stucki, 16 Juliana Chagas i 17 Fiona Neri.

***

Više o Beachsoccer Teamu Zürich na�i �ete na web-stranici kluba:
http://www.beachsoccer-zurich.ch/

 

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 

Vezani �lanci:

Beachsoccer Team Zürich poziva na Scoutingday

Beachsoccer Team Zürich: Sastanak i dogovor za slijede�u sezonu

Hrvatima tre�e mjesto u švicarskoj A-ligi nogometa na pijesku

Nogomet na pijesku: Beachsoccer Team Zürich u finalu A-lige
Deset igra�a toga kluba su Hrvati

 


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.