Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

S vrha svijeta u Hrvatsku
Hrvatska �enska alpinisti�ka ekspedicija "Everest 2009"
sretno se vratila ku�i

 
 

Druga hrvatska �enska alpinisti�ka ekspedicija "Everest 2009" koja je ostvarila izniman uspjeh usponom �etiri �lanice - Darija i Iris Bostjan�i�, Milena Šijan i Ena Vrbek - na 8,848 m visoki Mount Everest, do�ekana je u srijedu u zagreba�koj zra�noj luci u nazo�nosti �lanova obitelji, prijatelja iz Hrvatskog planinarskog saveza, predstavnika Vlade RH na �elu s potpredsjednicom Jadrankom Kosorom, Grada Zagreba te Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO).

"Vi ste u�inile apsolutno najviše u borbi za jednakost spolova. Pokazale ste da se mo�e kada se ho�e, kada se ima znanja i kada ste zajedno. Samo zato što ste bile zajedno, uspjele ste u ovom pothvatu", izjavila je Jadranka Kosor, koja je bila i predsjednica organizacijskog odbora Druge hrvatske �enske alpinisti�ke ekspedicije "Everest 2009", na do�eku u zagreba�koj zra�noj luci Pleso.

"Vi ste ispri�ale najve�u sportsku pri�u do sada. Hvala, hvala, hvala!", pozdravio je alpinistice zagreba�ki gradona�elnik Milan Bandi�.

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatko Mateša, tako�er je zahvalio alpinisticima kazavši da su one nastavile tradiciju �enskog sporta u Hrvatskoj, nakon medalja na olimpijskim igrama Janice Kosteli� i prošlogodišnje �etiri "�enske" medalje s olimpijskih igara u Pekingu, te je obe�ao da �e, ako se odlu�e za neki novi pothvat, opet imati potporu HOO-a.

Prve hrvatske alpinistice koje su osvojile vrh svijeta 8.848 m visoki Mount Everest bile su Rije�anke sestre Darija i Iris Bostjan�i�, a dva dana kasnije priklju�ile su im se Spli�anka Milena Šijan i Zagrep�anka Ena Vrbek.

Tim usponom Darija i Iris Bostjan�i� postale su prve �ene ove godine na vrhu svijeta, ali i prve sestre u povijesti koje su istovremeno došle na vrh Mount Everesta. Treba re�i i da su sestre Bostjan�i� prilikom povratka u bazni logor nakon svog sjajnog pothvata naišle na penja�a koji je kolabirao i pru�ile su mu prvu pomo�.

Za osvajanje "Krova svijeta" alpinistice su se pripremale 14 mjeseci. U osvajanje Mt. Everesta su krenule u o�ujku. U ovoj, jednoj od najslo�enijih akcija Hrvatskog planinarskog saveza u njegovoj 135-godišnjoj povijesti, osim osvaja�ica vrha svijeta sestara Bostjan�i�, Milene Šijan i Ene Vrbek sudjelovale su još Vedrana Simi�evi�, Sanja �urin, Jana Mijailovi�, Tea �urek, Josipa Levar, dr. Lana �onlagi� i Sun�ica Hraš�anec, a predvodio ih je Darko Berljak.

Berljak je, zahvalivši na potpori i porukama koje su dobijali iz Hrvatske, rekao da je ponosan što "ova ekspedicija, u 72 dana koliko je trajala, nije imala niti jednu visinsku bolest, ni jednu ozeblinu pa �ak ni jedan slomljeni nokat".

Milena Šijan, najstarija �lanica ekspedicije, kazala je da su "alpinistice u 72 dana trajanja ekspedicije svladale sve izazove - mentalne, fizi�ke, financijske - i da su oni bili ispunjeni s puno smijeha, pokojom suzom, a na kraju i uspjehom".

Opisuju�i kako su se osje�ale na samom vrhu Iris Bostjan�i� se našalila i kazala da se osje�ala "kao da je na vrhu svijeta", dok je Ena Vrbek dodala da joj se �inilo kao da su "mjesec i zvijezde ispod nje".

Izvor:  sportnet.hr

*****

Najnovije vijesti o ekspediciji pogledajt na web-stranici Hrvatskog planinarskog saveza
ovdje

 

A evo i nekoliko slika i s drugih portala: hina, Sport dnevnik.hr, javno.com... :

 

Za portal odabrao i pripremio: zm


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.