Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

Godišnja skupština

 
 

 

NK Široki Brijeg Zürich, odr�ao je 25.04.2009. Godišnju skupštinu kluba u prostroijama NK Croatia Zürich u Thurgauerstrasse u Oerlikonu, gdje su tako�er i prostorije NK Širokog Brijega, koji je neke od zidova ukrasio osvojenim peharima i slikama svojih igra�a i �lanova kluba.

Skupštinu je otvorio predsjednik kluba Veselko Miši�, koji je predlo�io i dnevni red, a koji je usvojen jednoglasno od svih prisutnih �lanova.

Potom su izabrani zapisni�ar Franjo �uk i voditelj skupštine Stjepan Špehar i skupština je mogla po�eti s radom.

Podnesena su izvješ�a predsjednika, blagajnika, trenera i oru�ara NK Široki Brijeg, a ista su prihva�ena uz malu raspravu.

Predsjednik kluba Veselko Miši� u svom izvješ�u je izrazio zadovoljstvo tradicionalnim turnirom koji se odr�ava svake godine, a zadovoljan je i odnosima sa NK Croatiom. On je izrazio �elju da se potakne mlade igra�e da preuzmu vo�enje kluba i da se više anga�iraju u klubu. Najavio je i organiziranje proslave za 25 godina kluba, a ta godišnjica je upravo ove godine. Na kraju se zahvalio svim sponzorima kluba, bez kojih ne bi bilo mogu�e raditi, a i svim �lanovima koji su uvijek pri ruci kada treba pomo�i.

Blaganik Marinko Luka Bano�i� izvjestio je �lanstvo o pozitivnom stanju blagajne, ali je upozorio na �injenicu da bi moglo biti i bolje. Stanje �lanstva je ostalo nepromijenjeno.

Kao gosti skupštinu su pozdravili Blaško Šari� ispred zavi�ajnog društva Kraljeva Sutjeska i Stjepan Špehar glasnogovornik NK Croatie, koji su za�eljeli NK Širokom Brijegu uspjeh i daljnju dobru suradnju izme�u njihovih klubova.

Nakon pozdravnih rije�i gostiju, predlo�eni su novi kandidati za UO NK Široki Brijeg. Stari UO je pristao voditi klub i dalje, osim Dragana Filipovi�a, koji se nije ponovno kandidirao. Na njegovo mjesto je predlo�en Franjo �uk, koji je prihvatio prijedlog. Jednoglasno je potvr�en novi UO u sastavu:

Veselko Miši� - Predsjednik
Vinko Ivankovi� - Dopredsjednik
Marko Miši� - Tajnik (Trener veterana)
Marinko Luka Bano�i� - Blagajnik
Franjo �uk - Trener aktivnih
Andrija �uk - Trener aktivnih
Marko Martinovi� - Trener juniora

Godišnja skupština završila je uspješno na zadovoljstvo sviju, a NK Široki Brijeg pobrinuo se i za malu zakusku (uštipci, sir i pršut), pa se tako nastavilo daljnje dru�enje �lanova i prijatelja NK Široki Brijeg.

Kratki fotozapis

(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

 

Za portal: Stjepan Špehar

www.sirokibrijeg.ch


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.