Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

Godišnja skupština NK Croatia ZH

 
 


NK Croatia Zürich

Prošlog vikenda odr�ana je Godišnja skupština NK Croatia Zürich. Iako je skupština zapo�ela sa zakašnjenjem, završena je u rekordnom roku, na zadovoljstvo svih �lanova kluba.


Predsjednik kluba Jakov Rudeli� otvara Godišnju skupštinu

Godišnju skupštinu otvorio je Jakov Rudeli� predsjednik kluba, koji se s nekoliko rije�i obratio prisutnim �lanovima.

Nakon prijedloga da Dr. Pave Medved bude voditelj skupštine to je i prihva�eno jednoglasno, pa je skupština zapo�ela s radom. Za zapisni�ara je izabran gospodin Vjekoslav Markovi�, a za ovjerovateljicu zapisnika gospo�ica Snje�ana Jurkovi�.

Nakon što je jednoglasno usvojen dnevni red od devet to�aka, svoja izvješ�a podnjeli su dosadašnji �lanovi Upravnog odbora NK Croatia. Predsjednik Rudeli� je bio zadovoljan odra�enim zada�ama i kazao je kako je klub stao na svoje noge. Nogometni turnir odra�en je odli�no, prva mom�ad nije ispala iz 4. Lige, a bili su i na pripremama u domovini, što puno govori o stanju u klubu. Zahvalio se svim �lanovima na njihovom doprinosu te sponzorima bez kojih bi rad kluba bio nemogu�.

Izvještaj blagajnika kluba i doma NK Croatie bio je pozitivan i njihovi izvještaji su jednoglasno potvr�eni od strane skupštine. Treneri nogometnih ekipe aktivnih, seniora i veterana su zadovoljni i najavljuju da �e dati sve od sebe da naprave najbolji rezultat.

Kuglaši KK Croatia su zadovoljni jer su ušli u prvu ligu natjecanja i jer se ponovno oformila �enska ekipa, koja se natje�e rame uz rame s muškim ekipama, jer više ne postoji �enska kuglaška liga.

Nakon izvještaja usljedila je diskusija po izvještajima Upravnog odobora, trenera i voditelja ekipa, koja nije trajala dugo, jer stvari le�e na svom mjestu.

Razrješen je dosadašnji Upravni odbor, a gospodin Jakov Rudeli� i gospodin Mirko Komin pristali su na još jedan mandat u Upravnom odboru. Prvi prijedlog za popunjavanje Upravnog odbora iznio je gospodin Jakov Rudeli� u sljede�em sastavu: Snje�ana Jurkovi�, Rudolf Luka�ek, Stjepan Špehar. Nakon što su prihva�ene kandidature od strane kandidiranih, tra�ilo se još nekoliko kandidata. Kanadidirani su još Mato Zrno i Franjo Mili�, koji su tako�er prihvatili kandidature.


Novi Upravni odbor

Novi Upravni odbor izabran je jednoglasno:
Jakov Rudeli� – predsjednik
Franjo Mili� – dopredsjdnik
Snje�ana Jurkovi� – tajnica
Mirko Komin – blagajnik
Stjepan Špehar – zamjenik blagajnika, glasnogovornik
Rudi Luka�ek – glasnogovornik
Mato Zrno – sportski šef

Tako�er su izabrani i novi domari Doma NK Croatia: Josip Jele�evi�, Veselko Miši�, Marko Miši�, Ljubomir Ko�mari�, Anka Rudeli�, Ranka Tati�, Kata Mili�, Mira Vezmar, Slavica Luki�, Emil Prlenda, Ivan Vuki� i Dario Maruna. Oni na svom sastanku trebaju izabrati voditelja doma i blagajnika.

Novi i stari revizori blagajne su �eljko Brunovi� i Mato Grgi�.

Tako�er je donjeta odluka o promjeni Statuta NK Croatia po nekim to�kama, odlu�eno je da se sastavi radna grupa za izmjenu Statuta.

Pod to�kom razno �lanstvo je pitalo što je sa osnivanjem �enske ekipe i juniora A, na što im je odgovoreno da je to jedna od zada�a novog Upravnog odbora, kao i organizacija proslave 40 Godina NK Croatia, koja �e se proslaviti u 10. mjesecu ove godine u Oberglattu.


Najnovija priznanja

�eljko Brunovi� i Vjekoslav Markovi� izvjestili su �lanstvo o svom gostovanju u Bad Homburgu na dodjeli „Ve�ernjakove domovnice“. �eljko Brunovi� je primio nagradu za svoju k�i Bernardu Brunovi�, koja je izabrana za najbolju amaterku atleti�arku, a pohvalio je Vjekoslava Markovi�a, koji je primio nagradu za najpopularniju amatersku mom�ad, te priznanje Ve�ernjeg lista za nošenje imena „Croatia“ i 40 godina kluba, te priznanje zajednice hrvatskih nogometnih klubova u SR Njema�koj za 40 godina rada NK Croatie.


Promid�beni materijal NK Croatie

Gospodin Brunovi� je rekao da je gospodin Markovi� bio najaktivniji u dvorani te da je napravio izvrsnu promid�bu kluba u Njema�koj, dijelivši knjige i rekvizite NK Croatia.

Vjekoslav Markovi� je rekao da su bili lijepo primljeni u Bad Homburgu i da je NK Croatia tamo itekako poznata i cijeni se kao jedan od najorganiziranijih amaterskih klubova u iseljeništvu!

Priznanja NK Croatie
(kliknite na sliku da biste ju pove�ali - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

Fotozapis Godišnje skupštine

 

Za portal:
Tekst: Stjepan Špehar
Foto: Ivan Bariši� i Rudi Luka�ek
www.nkarhiva.croatia.ch


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.