Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

Marini u Wallisellenu 4 medalje
I Marina i Pavo osvojili Trophee Henri Jordan 2008

 
 

U švicarskom Wallisellenu u samo dva dana Marina Bo�i� popela se 4 puta na pobjedni�ko postolje. I Marina Bo�i� i Pavo �oškovi� osvojili su Trophee Henri Jordan 2008 u kategoriji U16.

U subotu 28.02. odr�an je internacionalni turnir Swiss Open u organizaciji SKU, gdje je Marina zajedno sa svojim klubskim kolegom Pavom �oškovi�em branila boje svoga kluba u konkurenciji 6 dr�ava u�esnica (Švicarska, Austrija, Njema�ka, Indonezija, Francuska i Luksemburg).

Marina je takmi�enje zapo�ela nastupom u disciplini Kata, a jedini poraz došao je u polufinalu te se na kraju morala zadovoljiti tre�im mjestom.


Marina u akciji (u plavom)...


... i Marina u akciji (u crvenom)

Koncentrirana i motivirana krenula je u disciplini Kumite (borbe) redaju�i pobjede sve do finala koje je bilo na rasporedu u ve�ernjim satima. Austrijanska protivnica u finalu, što sretnije što spretnije, uspjela je vrlo tijesno pobijediti Marinu sa 4:3 što je u kona�nici donijelo Marini drugo mjesto.


Pavo u akciji (naravno u plavom)

Nakon Marine svoju finalnu borbu imao je i Pavo koji je svoga protivnika deklasirao napravivši bodovnu razliku od 8 poena što je rezultiralo pobjedom prije isteka predvi�enog vremena. Ipak najljepšu borbu Pavo je prikazao u polufinalu gdje je pobijedio najja�eg protivnika i konkurenta iz Austrije (a koji je, usput re�eno, naše gore list) Ivana Vesel�i�a sa 5:3.


Pavo na pobjedni�kom postolju s medaljom i dva pokala

Na proglašenju pobjednika Pavo je dobio i Trophee Henri Jordan kao najbolji u kategoriji Kumite Kadet U16 u 2008.


Marina na pobjedni�kom postolju; jednom prva, jednom druga, jednom tre�a...

Samo dan kasnije, u nedjelju 01.03., Marina je u istom mjestu nastupila i na nacionalnom turniru na kome je ponovo pokazala sav svoj talent i svo svoje umije�e u ovom borila�kom sportu. Ponovo je osvojila tre�e mjesto u disciplini Kata, dok je u disciplini Kumite otišla do kraja i popela se na najvišu stepenicu pobjedni�kog postolja.


... i još jednom; Marina sretna i zadovoljna s pokalom Trophee Henri Jordan 2008

Iako iscrpljena od dvodnevnog takmi�enja na licu joj se vidjela sre�a i zadovoljstvo kada je pored �etiri medalje, iz ruku predsjednika SKU, primila Trophee Henri Jordan kao najbolja   SKU karatašica u 2008. godini u kategoriji Kata Kadet U16.

�estitke Marini i Pavi na ostvarenim pobjedama i puno sre�e i u novoj sezoni!
 

Portal team


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.