Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

Zapo�ela je selekcija mladih talenata za 14.-ti Smrikva Bowl 2009

 
 

Zapo�ela je selekcija mladih talenata za 14. Smrikva Bowl 2009 koji �e se odr�ati u Puli od 24. – 28. lipnja 2009. godine. Smrikva Bowl okuplja najtalentiraniju djecu u tenisu do 10 godina na svijetu:

Dragi prijatelji Smrikva Bowl-a,
Kao prvo vam �elim prenijeti jedan dragi pozdrav od mene i cijelog Staff-a Smrikva Bowl-a prije nego vam predstavim i pozovem vas da pogledate prezentaciju 14.-tog Smrikva Bowl-a 2009.

Zapo�ela je selekcija mladih talenata za 14.-ti Smrikva Bowl 2009 koji �e se odr�ati u Puli (u Hrvatskoj) od 24 – 28 lipnja 2009 godine. Smrikva Bowl kao što mnogi od vas znaju okuplja najtalentiraniju djecu u tenisu do 10 godina na svijetu.

Na zadnji dan, 28 lipnja 2009 godine, �e se igrati 8.-mi “Little Mo” / Smrikva Bowl, susret izme�u najtalentiranijih igra�a iz SAD-a i finalista Smrikva Bowl-a. “Little Mo” je najja�i turnir u SAD-u i svake godine okupi oko 1700 djece. Andy Roddick je 1992 godine kad je imao 10 godina osvojio “Little Mo”.

Detaljniju prezentaciju sa formularom za prijavu za 14-ti Smrikva Bowl 2009 mo�ete na�i na našoj internet stranici http://www.smrikve.com/smrikva-bowl/ . Pozivam vas da na istoj stranici pogledate i video o 13.-tom Smrikva Bowl-u 2008. gdje mo�ete upoznati i najuspješnije igra�e sa 13.tog Smrikva Bowl-a 2008: Luku Pani�a iz Švicarske, Mihnea Turcu iz Rumunjske, Katarinu Joki� iz Bosne i Hercegovine i Maya-u Lumsden iz Škotske.

Pogledajte imena pobjednika i u�esnika Smrikva Bowl-a jer �e vjerojatno više njih postati dobri igra�i. Na stranicama Smrikva Bowl-a pod sekcijom News mo�ete pratiti njihove napretke. Puno hvala svim bivšim igra�ima Smrikve i roditeljima koji šalju vijesti o njihovim uspjesima i koje mo�ete �itati na našoj stranici. Na taj na�in i sa ostalim prijateljima Smrikve mo�emo podijelili vaše uspjehe.

13.ti Smrikva Bowl 2008 je okupio najtalentiraniju djecu iz 24 zemlje i sa 5 kontinenata te su prvi puta nastupili igra�i iz Australije a Sidney se nalazi na više od 16.000 kilometara od Pule. Do danas su kroz Smrikvu prošli igra�i iz 34 zemlje svijeta.

Posebno mi je drago da ima novih zaljubljenika Smrikve koji se pridru�uju postoje�im prijateljima Smrikva Bowl-a. Ima ih puno ali posebno bi izdvojio da od ove godine imamo i poklon za pobjednike od Patrick-a Mouratoglou-a koji poklanja pobjednicima Smrikva Bowl-a sedam dana u njegovoj presti�noj Akademiji i isto tako tvrtka Wilson koja pobjednike nagra�uje sponzorskim ugovorom.

Ako poznajete neko talentirano dijete ro�eno 1999 godine koje bi zaslu�ilo zaigrati na Smrikvi biti ce nam drago da nam ga nazna�ite. Ako nastavite ili po�elite širiti glas o Smrikvi u vašoj zajednici jednako smo vam zahvalni jer za djecu je Smrikva kao jedan veliki “ro�endan”. Ako �elite pripomo�i Smrikvi isto tako ste dobro došli a i pozivamo vas da nas posjetite kao gledaoci turnira.

Misija turnira je širene kozmopolitanskih vrijednosti a djeca, sport, kultura i muzika su ve� dio tog svijeta.

Na kraju veliko hvala Ambasadorima Smrikva Bowl-a, Zlatnim �lanovima Smrikve i Po�asnim �lanovima Smrikva Bowl-a koji na razli�ite na�ine doprinose rastu Smrikve.

Srda�an pozdrav svima,
Miodrag Bo�ovi�

14th SMRIKVA BOWL 2009.pdf

*****

Vezani �lanak: Luka Pani� - teniska zvijezda u usponu

Vezani �lanak objavljen na http://www.smrikve.com/smrikva-bowl/news/?pg=2 :

Very nice article about Luka Panic - 13th Smrikva Bowl 2008 winner

- on www.arhiva.croatia.ch

There is a very nice article written by Zvonimir Mitar for www.arhiva.croatia.ch about Luka Panic and his victory on the 13th Smrikva Bowl 2008. Luka Panic has Swiss passport but Croatian roots and both Swiss and Croats were happy for his victory.

For those who would like to see the original article please visit www.arhiva.croatia.ch and for the Smrikve comunty readers I will report the whole article in the following. Please enjoy Luka’s story:

Luka Pani�, Hrvat sa švicarskom putovnicom, osvojio je prvo mjesto na me�unarodnom teniskom turniru Smrikva Bowl za djecu do deset godina

 

 


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.