Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

19. Turnir Zagreba�a iz Arbona
Najja�i adut turnira; prijateljska i fer borba

 
 
 

ARBON - Hrvatsko športsko društvo Zagreb iz Arbona u subotu 07.02.2009. godine u najljepšoj sportskoj dvorani isto�ne Švicarske, Seeparksaal, besprijekorno je organiziralo svoj tradicionalni turnir u malom nogometu.

Nastupile su 23 mom�adi, koje su se borile u kategorijama aktivnih igra�a, veterana, te djeca do 12 godina. Višegodišnje iskustvo tehni�kog voditelja turnira Mije Hrena i njegovih suradnika, a posebno treba pohvaliti veoma kvalitetno su�enje, doprinjeli su izvanrednoj i prijateljskoj atmosferi tijekom cijelog turnira, tako da su svi u�esnici bili više nego zadovojni  i samo sa superlativima pri�aju o još jednom nezaboravnom sportskom susretu Hrvata ovoga kraja.

Kod aktivnih igra�a nastupilo je deset mom�adi koje su bile podijeljene u dvije grupe :
Grupa A: 1. HŠD  Zagreb - Arbon,  2. Croatia United, 3. Croatia Balgach,  4. Torcida Scherzingen, 5 . Da Costa.
Grupa B: 6. Tom & Jery, 7. Mladost Balgach, 8. Croatia Appenzell, 9. Croatia Singen, 10. FC Wil.

Sve mom�adi su pokazale veoma prijateljski odnos prema svojim protivnicima, a neke, poput mom�adi Croatije iz Balgacha i veliku dozu humora, pa su tako igra�i pri slikanju za Ve�ernji list, koji je bio medijski pokrovitelj turnira, otkrili da njihov menad�er je te�ak kao cijela mom�ad zajedno, a kako rekoše u šali da bi ostvarili i bolje rezultate, da im menad�er nije progutao najboljeg igra�a. 

Nakon razigravanja u grupama po sistemu svaki sa svakim najbolje dvije mom�adi iz obje grupe plasirale su se u polufinalne susrete, gdje je mom�ad Tom & Jery prošla u finale nadigravši mom�ad Torcide rezultatom 2: 1, a Croatia Appenzell je bila bolja u susretu sa Croatijom United pobijedivši uvjerljivo sa 3: 0.

U malom finalu u borbi za tre�e mjesto mom�ad Torcide je zaslu�eno pobijedila mom�ad Croatije United sa 4 : 2. U mom�adi Croatie igrali su: Mario Zlomisli�, Martin Herceg, Marijo Brni�, Matej Mari�, Ivan Cakalin, Sueleman Bas i Abi Öztürk, a u mom�adi Torcide nastupili su: Gabi Malo�a, Ivica Cicvari�,  Jozo Karaula,  Tomislav Pal�i�,  Dani Talpes, Goran Sovri�, Martin Baumann, Dani Mändli i Lars Lang. 

Finale je donijelo susret dvije daleko najbolje i najkvalitetnije mom�adi turnira, �iji igra�i aktivno nastupaju u dvoranskom malonogometnom prvenstvu Švicarske, pa je u veoma izjedna�enoj igri mom�ad Tom & Jery, koja se do tada igrala ma�ke i miša sa svojim protivnicima, u finalu naletila na ravnopravnog protivnika, pa  jer je bila malo spretnija i sretnija, pobijedila sa 3 : 2. Mom�ad pobjednika nastupila je u sastavu: Goran Bugara, Ilija Krijan, Mario Krijan, Ivica Ivica, Ante Maši�, Renè Knöpfel, a Croatia Appenzell je igrala u sljede�em sastavu: Dragan Jurki�, Miroslav Agati�, Danijel Agati�, Tomislav Mijatovi�, Nikola Gashi, Adriano Derko, Ylber Bayrami i Stif Gulan.

Sve mom�adi koje su nastupile u polufinalnim borbama nagra�ene su pokalima.

U kategoriji veterana gdje su nastupili igra�i ro�eni 1970. godine ili ranije, igralo je deset mom�adi u dvije skupine :
Grupa C: 11. HŠD Zagreb 1, 12. Croatia Balgach, 13. NK Ban, 14. Ve�ernji list , 15. Croatia Chur
Grupa D: 16. Kumovi i prijatelji, 17. Croatia Buchs, 18 . NK Vitez, 19. Prijatelji turnira, 20. HŠD Zagreb 2

Unato� poodmakloj dobi veterana, u igri po skupinama prikazan je nogomet zavidnih tehni�kih kvaliteta, uz veoma korektnu i fer borbu. Vo�ene su vrlo izjedna�ene borbe za prva dva mjesta koja su vodila u polufinale. U polufinalnim igrama mom�ad NK Bana je zaslu�eno slavila protiv Kumova i prijatelja sa 4:1, a u borbi dviju Croatija, Croatije iz Buchsa i Croatije iz Chura, bolja je bila ona iz Buchsa i pobijedila rezultatom  5:3.

U malom finalu mom�ad Prijatelji i kumovi pobijedila je Croatiju iz Chura sa 5 : 4 nakon izvo�enja kaznenih udaraca, pošto je regularni dio završio rezultatom 1 : 1.
Kumovi i prijatelji su nastupili u sastavu: Ante Vuleti�, Ivica Salati�, Nikola Pleša, �eljko �irjak, Senad Brki�, Drago Horg, Asmir Omerad�i� i D�evad Rakovi�, dok su za Croatiju Chur igrali: Bo�o Ze�evi�, Milan Mihajlovi�, Ivo Kuha�, Mladen Mari�, Zvonko Kne�evi�, Dragan Jurki� i Marcel Djakovi�.

U finalnom dvoboju u veoma napetoj i izjedna�enoj igri, tek u produ�etku Croatija iz Buchsa je pobijedila mom�ad NK Bana sa 3: 2.  Mom�ad pobjednika je nastupila u sastavu: Darko Nini�, Franjo Petri�, Ivo �apalija, Vlado Sabljo, Ilija Gu�anin, �eljko Peri�, Franjo Vuleta i Matek Nikoli�, a za NK Ban su nastupili: Grgo Zlomisli�, Samir Šumanovac, Nikola Gubi�, Antun �osi�, Vinko Tomi�, Mate Pavkovi� i Zlatan Andri�.

U kategoriji djece su igrale tri mom�adi i nakon razigravanja svako sa svakim dobijen je sljede�i poredak :

1. Zagreb Arbon
2. FC Muensterlingen
3. Dinamo Arbon

Djeca su nagra�ena s medaljama, a veterani s pokalima. Pri podjeli odli�ja Mijo Hren se svima zahvalio za veoma fer i korektnu igru bez grubih startova i pozvao sve igra�e da uve�er do�u na zabavu sa Matkom Jelavi�em.

Kratki fotozapis

Za dlaku im pobjegla titula najboljih - mom�ad Croatije iz Appenzella

Ve� sada pokazuju kvalitetnu igru

NK Zagreb Arbon najbolji kod svojih vršnjaka

Uvijek spremni za šalu - mom�ad Croatije iz Balgacha

Najmla�i gost na turniru

Zaslu�eni odmor izme�u tekmi

Izvanerdno odradili svoj posao - tehni�ko vodstvo turnira

Igralo se jako fer i prijateljski

Mnogobrojna publika u�ivala u lijepom nogometu

Mom�ad Mladosti iz Balgacha

Sve je besprijekorno funkcioniralo

Dvorana kao stvorena za nogomet

Za portal: Kazimir Lovri�

 

*****

Prekosutra, u nedjelju, na ovom portalu:
Izvještaj s tradicionalne fešte Zagrebaša i FOTOZAPIS sa 100 fotografija!!!


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.