Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

21. Svjetsko prvenstvo u rukometu u Hrvatskoj:
Hrvatskoj jedna SREBRNA i jedna ZLATNA medalja...

 
 
 

Srebrna medalja rukometašima, a zlatna hrvatskim navija�ima! HRVATSKI NAVIJA�I zaslu�ili su na ovom Svjetskom prvenstvu ZLATNU MEDALJU, koju im nitko ne mo�e osporiti!   

Iz utakmice u utakmicu oduševljavali su nas kako rukometaši hrvatske reprezentacije, tako mo�da i još više crveno-bijelo skockani navija�i, koji su svojim koloritom, po kojem ih u me�uvremenu prepoznaju u cijelom svijetu i svojim fantasti�nim navijanjem upravo „nosili“ naše de�ke iz pobjede u pobjedu – devet utakmica za redom. Naravno da su istim i još ve�im �arom bodrili našu ekipu i u finalu, ali... na�alost, iako su i na ovoj utakmici imali sjajnu podršku gledališta, desetu utakmicu naši nisu uspjeli pobijediti; protivnik je bio prejak, preiskusan, protivnik je bila Francuska !!!

Deseta, finalna utakmica, a s tim i zlatna medalja su izgubljene, ali i sa srebrnom medaljom bi naši de�ki MORALI biti zadovoljni - šteta što su neki od njih svoje nezadovoljstvo na nedoli�an na�in javno demonstrirali.

No kako bilo da bilo, rukometaši su svoju srebrnu medalju primili, a mi umjesto zlatnih medalja HRVATSKIM NAVIJA�IMA SIMBOLI�NO URU�UJEMO OVAJ ZLATNI TROFEJ:

Kako su crveno-bijelo skockani navija�i hrvatske rukometne reprezentacije na 21. Svjetskom prvenstvu u rukometu odr�anom u Hrvatskoj taj zlatni trofej zaslu�ili ne mo�emo vam do�arati akusti�no, ali pogledajte bar fotografije u prilo�enoj crveno-bijeloj fotogaleriji:

Fotogalerija

(kliknite na sliku da biste ju pove�ali
- pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

 

Fotografije: Slobodna Dalmacija, Ve�ernji list, Index.hr...
Za portal odabrao i pripremio: zm

 


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.