Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


IZLO�BA “LIKOVNA OSTAVŠTINA GROFOVA PEJA�EVI�”

Slike iz retfala�kog dvorca vratile se u Osijek nakon 90-ak godina

Pet slika posudio je Felix Clary von Aldringen,
potomak obitelji Peja�evi�


Portret velikog �upana Viroviti�ke �upanije sa sjedištem u Osijeku Petra grofa Peja�evi�a
Foto: DAVOR KIBEL

U sklopu priprema za veliku izlo�bu pod nazivom “Likovna ostavština grofova Peja�evi�”, koja �e u osje�koj Galeriji likovnih umjetnosti biti sve�ano otvorena 19. rujna, u tu je galeriju stiglo pet vrijednih slika, koje su zasigurno bile u retfala�kom dvorcu te obitelji do njihova preseljenja prije nešto manje od sto godina.

Naime, taj je dvorac oko 1923. prodan Eskontnoj banci, a grofovi Peja�evi�i tada kupuju dvorac Herrnau u Salzburgu, gdje u sljede�ih nekoliko godine prenose gotovo svu gra�u iz Osijeka. Pripremaju�i sadašnju izlo�bu autorice dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak, viša kustosica u GLU Osijek i prof. Silvija Lu�evnjak, ravnateljica i kustosica Zavi�ajnog muzeja u Našicama posjetile su prošle godine u njegovu dvorcu u Salzburgu sadašnjeg vlasnika, ujedno i nasljednika obitelji Peja�evi� grofa Felixa Clary von Aldringena. Valja podsjetiti da je posljednji �lan obitelji Peja�evi�, grof Ladislav Peja�evi� imao �etiri k�eri i jedna od njih se udala za grofa Clary von Aldringena, koji tada prodaje retfala�ki dvorac i kupuje dvorac u ju�nom dijelu Salzburga, gdje ta obitelj �ivi i danas.

Iako okosnicu izlo�be �ine djela iz fundusa GLU Osijek, nekoliko izlo�aka posu�eno je od drugih hrvatskih muzejskih ustanova, a zna�ajna i vrlo vrijedno je pet ulja na platnu iz privatne zbirke obitelji Clary von Aldringen.

- Tijekom zanimljivog pregleda brojnih umjetnina, koji nam je omogu�io ljubazni doma�in, otkrili smo gotovo intaktno sa�uvani umjetni�ki materijal iz retfala�kog dvorca obitelji Peja�evi�. Me�u njima bile su i slike, koje su posu�ene za izlo�bu. Umjetnine su tijekom srpnja dovezene iz Salzburga u Osijek. Uz ljubaznost grofa, koji nam je posudio slike, moramo istaknuti da je transport umjetnina iz Salzburga sponzorirala austrijska tvrtka gospodina Karla Pilstla, Handelshaus Pilstl GmbH & Co KG iz Raaba. Taj nam je austrijski poduzetnik, a posebice njegova supruga Zorica (ro�. Ercegovac) rodom iz Beliš�a, mnogo pomogli pri dogovoru posjeta grofu Felixu Clary von Aldringenu - ka�e Jasminka Najcer Sabljak.


Kustosica Najcer Sabljak s tri posu�ene slike

Posu�eno je ukupno pet slika. Tri su portreti Petra, njegove supruge Franciske, ro�. grofice Esterhazy i brata Ladislava Peja�evi�a iz tridesetih godina 19. stolje�a. �etvrta slika prikazuje Ergelu u Rumi, koja je bila u vlasništvu obitelji Peja�evi�, iz 1836. godine autora Roberta Kummera. Na njoj na ergelu u ko�iji sti�u Petar i njegov sin Adolf. Peta slika ve�eg formata portret je velikog �upana Viroviti�ke �upanije sa sjedištem u Osijeku Petra grofa Peja�evi�a s Ordenom zlatnog runa, prikazanog gotovo u cijeloj figuri iz 1874. godine, austrijskog slikara Josefa Neugebauera. Portret je u malo lošijem stanju, pa je odmah podvrgnut preparaciji, no nije do kraja restauriran i obnovljen.

Izvor: Glas Slavonije, autor Darko Kova�evi�
Za portal odabrao i pripremio: Zvonimir Mitar

Vezani �lanak:

U potrazi za blagom slavonskog plemstva
Osje�ke kustosice kod europskih grofova i baruna

 

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.