Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Bill Gates uru�io stipendije hrvatskim studentima

Apptendersi me�u �etiri najbolja tima iz cijelog svijeta

Tim hrvatskih studenata je u petak, 27.01.2012. na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu osvojio Microsoftovu bespovratnu stipendiju u iznosu od 75.000 dolara. Imagine Cup stipendiju, koju im je uru�io osniva� Microsofta Bill Gates, osvojili su u konkurenciji 50 najboljih studentskih projekata iz cijelog svijeta. Osim financijske podrške za daljnji razvoj projekta, Microsoft �e im omogu�iti pristup svim potrebnim softverskim alatima, lokalnim resursima kao što su Microsoftovi inovacijski centri te ih povezati sa mre�om potencijalnih investitora, poslovnih partnera i nevladinih udruga.

"Microsoftove stipendije Imagine Cup oformili smo kako bismo promovirali inovativnost i kreativnost te poslovni duh i strast mladih koji svojim znanjem rješavaju najte�e globalne probleme. Mladi ljudi, današnji studenti, sutra �e postati poduzetnici i inovatori, stoga ih �elimo potaknuti da izgrade bolju budu�nost za sebe i sve nas. Na primjeru tima Apptenders vidimo da je budu�nost svijetla, samo moramo mladima dati pravu priliku i podršku", rekao je Ivan Vidakovi�, direktor Microsofta Hrvatska.

Ti su studenti osvojili prvo mjesto na doma�em natjecanju Imagine Cup, u konkurenciji više od 400 hrvatskih studenata. Njihovo rješenje, projekt KiDnect, uz pomo� specijaliziranog softvera i ure�aja Kinect, poma�e djeci oboljeloj od cerebralne paralize, na na�in da fizioterapeuti snimaju individualne vje�be za svako dijete. Djeca vje�baju kod ku�e, a sustav vrednuje odra�ene vje�be na na�in da bilje�i pokrete tijela te rezultate, statistike i snimke, šalje natrag fizioterapeutu, koji prati napredak i sukladno tome prilago�ava vje�be. Ovaj se sustav ve� sada koristi u bolnicama u Münchenu i Vara�dinu, a tim Apptenders ga planira nadograditi dodatnim senzorima koji �e nadzirati rotaciju zglobova, višejezi�nim su�eljem i naprednim sustavom za analizu podataka.

Imagine Cup stipendija dodjeljuje se prvi put, a ovogodišnji stipendisti su, osim hrvatskog tima Apptenders, i timovi iz Ekvadora, Sjedinjenih Ameri�kih Dr�ava i Jordana. Ekvadorski Falcon Dev izradio je sustav koji poma�e gluhoj djeci u u�enju pretvaranjem zvuka u znakovni jezik, a ameri�ki tim Lifelens je osmislio rješenje koje poma�e otkrivanju malarije uz pomo� mikroskopa i Windows Phone 7 aplikacije. Jordanski tim Oasys izradio je sustav kojim je osobama koje boluju od kvadriplegije omogu�eno upravljanje ra�unala i mobilnih telefona, pokretima glave.

"Osvajanje Imagine Cup stipendije, kao i �injenica da nam je stipendiju uru�io sam Bill Gates, izuzetna je �ast i poticaj za daljnji rad. Dobili smo priliku razmijeniti ideje i mišljenja sa mnogim stru�njacima i predstavnicima drugih timova, a suradnja s Microsoftom i partnerima pomo�i �e nam u daljnjem razvoju i nadogradnji našeg rješenja", izjavio je Dominik Tomi�evi�, �lan hrvatskog tima Apptenders.

Tijekom sastanka na Svjetskom ekonomskom forumu, predstavnici timova sudjelovali su na okruglom stolu sa osniva�em Microsofta Billom Gatesom, izvršnim potpredsjednikom te tvrtke Bradom Smithom te drugim znanstvenicima i gostima, na temu stvaranja prilika za mlade�. Raspravili su o va�nosti uloge mladih u izgradnji budu�nosti te izazovima s kojima se susre�u ukoliko nemaju odgovaraju�e obrazovanje, vještine i podršku.

Program Imagine Cup stipendija trajat �e tri godine, s ukupnim fondom stipendija i prate�ih programa vrijednosti tri milijuna dolara. Dobitnici ovogodišnjih stipendija finalisti su globalnog Imagine Cup natjecanja, �iji je cilj razvoj tehnologija koje rješavaju najte�e svjetske probleme, u skladu s Milenijskim ciljevima razvoja Ujedinjenih Naroda. Program Imagine Cup stipendija fokusiran je na pru�anje prilike mladima na na�in da poma�e natjecateljima stvoriti poslovni model ili neprofitnu organizaciju i pretvoriti ideju u stvarnost.

Studentsko natjecanje Imagine Cup �e se u srpnju odr�ati desetu godinu za redom, sa finalnim natjecanjima u Sydneyu. Natjecati se mogu svi u�enici i studenti stariji od 16 godina, u kategorijama razvoja softvera i igara, aplikacija za Windows Phone, Windows Azure, Windows Metro aplikacije te zabavnih sadr�aja za Kinect. Prošle godine se za finale natjecalo više od 350.000 studenata iz 183 zemlje. Više informacija dostupno je na stranicama www.imaginecup.com.
 
Izvor: monitor.hr

*****

Tim hrvatskih studenata nastupio je u sastavu Ivan Antoni�, Ivan Borko, Karmela Brešan i  Dominik Tomi�evi�.

U prilogu na engleskom jeziku, skinutom sa web-stranica microsofta i imaginecupa, pogledajte opširnijiji tekst u kojem su predstavljeni i timovi iz Ecuadora, Jordana i USA, koji uz hrvatski tim pripadaju me�u 4 pobjedni�ka tima, �etiri najbolja tima iz cijelog svijeta.

U tim prilozima je i fotografija hrvatskog tima kao i njihov video:

English

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.