Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Na� znanstvenik Nenad Ban razrije�io strukturu ribosoma:
OTKRI�E ima te�inu NOBELA!

Ovo otkri�e mo�e dovesti do boljih antibiotika

Hrvatski znanstvenik Nenad Ban i njegovi suradnici objavili su u novom broju presti�nog �asopisa Science va�no otkri�e koje �e otvoriti mogu�nost razvoja novih lijekova.

Banova skupina s ETH (Švicarski federalni tehnološki institut) u Zürichu razriješila je strukturu ribosoma, stani�nih tvornica proteina, u višim organizmima (od kvasaca do �ovjeka).

Klju�na uloga za �ivot

Ovo otkri�e, naime, ima te�inu Nobelove nagrade.

- Istra�ivanje ribosoma, kojemu je zna�ajno pridonio naš znanstvenik Nenad Ban dok je radio na
Sveu�ilištu Yale, prepoznato je 2009. Nobelovom nagradom. Sada, 10 godina nakon otkri�a prvih bakterijskih ribosoma, objavljeni su prvi radovi koji opisuju strukturu ribosoma u višim organizmima, eukariotima - ka�e se u priop�enju ETH, jednog od vode�ih svjetskih sveu�ilišta na kojem su radili Einstein i Roentgen, ali i naši nobelovci Lavoslav Ru�i�ka i Vladimir Prelog.

- Ribosomi u višim organizmima, tzv. eukariotski ribosomi, me�u najslo�enijim su stani�nim strojevima. Imaju klju�nu ulogu za �ivot na Zemlji jer su odgovorni za sintezu proteina - pojasnio je Ban.

Bolji antibiotici

- Po�etkom ove godine naša je skupina prvi put opisala kompletnu strukturu male ribosomske podjedinice. Sada objavljujemo i kompletnu strukturu velike ribosomske podjedinice. Tako je zaokru�eno otkrivanje kompletne strukture eukariotskog ribosoma - rekao nam je prof. Ban. Njegovo otkri�e va�no je za razvoj novih lijekova.

- Primjerice, koriste�i se strukturama bakterijskih i eukariotskih ribosoma bit �e mogu�e razvijati bolje antibiotike u borbi protiv otpornih bakterijskih sojeva. Tako�er, poznavanje kompletne strukture ribosoma otvorit �e put razvoju novih lijekova protiv tumora, ali i protiv malarije te nekih genetskih bolesti - zaklju�io je Ban.

Dobitnik niza svjetskih priznanja

Nenad Ban (45) jedan je od najboljih hrvatskih mladih znanstvenika. U Zagrebu je diplomirao biologiju na PMF-u. Doktorirao je na Sveu�ilištu California u Riversideu. Na Yaleu je bio prvi autor tri rada o strukturi bakterijskih ribosoma koji su njegova tadašnjeg šefa Thomasa Seitza doveli do Nobelove nagrade za kemiju 2009. Dobitnik je niza priznanja i dopisni je �lan HAZU.

Izvor: Jutarnji list, www.jutarnji.hr

Vezani �lanci:

Hrvatski znanstvenik Nenad Ban objavio rad koji 'ima te�inu Nobelove nagrade

Hrvatski znanstvenici, doktorandi i studenti u Švicarskoj

Kroatische Studenten an der ETH und der EPFL

 

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.