Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Marin Solja�i� postao redoviti profesor fizike na
najboljem svjetskom sveu�il�tu MIT-u u Bostonu

Hrvatski znanstvenik Marin Solja�i�, u medijima poznat kao "novi Tesla", nedavno je sa svega 37 godina postao redovni profesor fizike na Massachusetts Institute of Technology (MIT) u Bostonu. To je izvanredan uspjeh jer MIT, koji je dao �ak 76 nobelovaca, slovi kao jedno od najboljih svjetskih sveu�ilišta.

- Ima i drugih ljudi koji tako mladi postanu redovni profesori na MIT-u, ali to se ne ne doga�a baš jako �esto. U mome slu�aju to je bilo uistinu brzo jer sam 2005. godine postao docent na MIT-u - rekao je Marin Solja�i�, jedan od najuspješnijih hrvatskih znanstvenika mlade generacije.

Ro�en je u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu (MIOC). Diplomirao je fiziku i elektrotehniku na MIT-u 1996. godine, a doktorirao je �etiri godine kasnije na Princetonu. Od 2000. godine radi na MIT-u.

- Na MIT-u rade vrhunski ljudi, a oni, tako�er, privla�e isto tako izvanredne mlade stru�njake. Primjerice, u mojoj skupini su znanstvenici iz devet zemalja, a u svakoj od tih dr�ava oni su bili me�u najboljima - rekao je Solja�i� koji smatra da MIT, ali i niz vrhunskih ameri�kih sveu�ilišta pru�aju velike mogu�nosti mladim ljudima iz cijelog svijeta.

- Za razliku od mnogih akademskih sustava u svijetu, u ameri�kom je lakše postati samostalan znanstvenik dok je �ovjek mlad. Na mnogim sveu�ilištima i institutima diljem svijeta znanstvenik obi�no postane samostalan tek kad je stariji. Uz to, ameri�ki sustav je jako dinami�an i otvoren strancima. Kada se odlu�uje koga �e se zaposliti, gotovo nikada se ne postavlja pitanje zemlje porijekla ili dr�avljanstva.
 
Zbog toga jako mnogo mladih i vrlo talentiranih ljudi iz cijelog svijeta dolazi u Ameriku, pogotovo na MIT. Mogu re�i da sam ovdje privilegiran što mogu raditi s tako mladima i talentiranim ljudima - ispri�ao je Solja�i� koji je dosad objavio 107 radova i ima 20 patenata. Dobitnik je niza presti�nih priznanja, uklju�uju�i "Adolph Lomb Medal", ameri�ke udruge za optiku, te TR 35, nagrade koju najstariji tehnološki �asopis na svijetu Technology Review dodjeljuje najboljim mladim inovatorima. Prije tri godine dobio je i glasovitu "stipendiju za genije" zaklade MacArthur.

No, Solja�i� je diljem svijeta postao nakon što je 2005. godine predstavio Witricity, koncept be�i�nog prijenosa energije na sobnoj udaljenosti. Vo�en vizijom da �e be�i�ni prijenos energije svoju primjenu najprije na�i kod punjenja ure�aja poput mobitela, iphonea, ipada, ali i za punjenje elektri�nog automobila, Marin Solja�i� je 2007. godine, zajedno s nekolicinom kolega, u bostonskom predgra�u Watertown utemeljio kompaniju Witricity.
 
- Ve�ina razvoja oko be�i�nog prijenosa energije se trenutno vodi u našoj kompaniji. Ja sam, pak, sada zaokupljen proširenjem svoga laboratorija na MIT-u i pokretanjem novih projekata - rekao je Solja�i� priznavši da je trenutno uvelike foksuiran na '�iste' izvore energije.
 
- Najviše me zanima kako nanofotonika mo�e pomo�i kod bolje pretvorbe sun�ane energije i novih izvora svjetlosti. To je jako uzbudljivo podru�je jer pru�a mnogo mogu�nosti za istra�ivanja, a s druge strane je jako aktualno za svjetsku ekonomiju zbog povezanosti s problemima globalnog zatopljenja i energetske krize - zaklju�io je Solja�i�.
 
 
Ho�e li kompanija Witricity sura�ivati s ra�unalnim divom Appleom u razvoju be�i�nog punjenja iPhonea i iPada kao što se naga�alo ljetos u ameri�kim medijima?
 
- Ne mo�emo komentirati što radimo ili ne radimo s kompanijom dok to nije javno objavljeno. No, istina je da je primjena tehnologije Witricity izvanredna kod kompjutorskog miša, tipkovnice i smartphonea te da neki veliki igra�i u kompjutorskoj industriji rade na razvoju toga - rekao nam je David Schatz, direktor marketinga i razvoja u kompaniji Witricity.
 
Schatz nam je potvrdio kako je Witricity po�eo suradnju s japanskim kompanijama Mitsubishi i Toyota koje ubrzano rade na razvoju elektri�nih vozila.
 
- Te su kompanije zaklju�ile da je Witricity tehonologija za be�i�ni prijenos energije najbolji na�in za punjenje elektri�nih vozila - naglasio je Schatz.

Izvor: Jutarnji list, autor: Tanja Rude�

Vezani �lanci:

Prvi hrvatski znanstvenik u elitnom klubu - 'Novi Tesla' otkrio be�i�ni prijenos struje

Drahtlose Stromversorgung f�r Notebooks

 

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.