Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Ivan �iki� dobitnik godi�nje nagrade
njema�ke udruge za tumore

Dio nagrade u iznosu od 15.000 kuna dr. Ivan �iki� donirat �e za programe udruga Krijesnica, Sve za nju i Civitas


Prof. dr. Ivan �iki�
Nikola Vili�/Cropix

Profesor Ivan �iki�, voditelj laboratorija Molekularne biologije tumora na MedILS-u, profesor na Medicinskom fakultetu Sveu�ilišta u Frankfurtu te direktor frankfurtskog Instituta za istra�ivanje �ivota dobitnik je nagrade Deutscher Krebspreis za 2010. koju dodjeljuje njema�ka udruga za tumore.

"Dr. �iki� ovogodišnji je dobitnik zbog zna�ajnog doprinosa u razumijevanju nastanka tumora. U nizu znanstvenih radova u posljednjih pet godina dr. Ivan �iki� opisao je molekularne detalje popravka ošte�enja genoma te dokazao kako upalni procesi i autofagije mogu utjecati na proliferaciju i metastaze tumorskih stanica", stoji u obrazlo�enju nagrade.

Nagrada njema�ke udruge za tumore dodjeljuje se, kako se isti�e u priop�enju, jednom godišnje za dostignu�a iz podru�ja istra�ivanja i lije�enja tumora, a dr. �iki� ju je dobio za otkri�a u podru�ju bazi�ne znanosti. Nagrada se sastoji od diplome, promotivnog predavanja na godišnjem skupu udruge te nov�ane nagrade u iznosu od 7.500 eura.

Rije� je o jednoj od presti�nijih nagrada koja se dodjeljuje za istra�ivanje tumora u Njema�koj. �iki� je prijašnji dobitnik nagrada ameri�kog i europskog udru�enja za istra�ivanje tumora iz 2006. godine, što potvr�uje njegovu lidersku poziciju u istra�ivanjima tumorskih bolesti.

Dio nagrade u iznosu od 15.000 kuna dr. Ivan �iki� donirat �e za programe udruge Krijesnica, koji uklju�uju psiho-socijalnu rehabilitaciju oboljele djece i njihovih roditelja te ljetne rehabilitacijske kampove za djecu oboljelu od tumora. Isti�e da time �eli senzibilizirati javnost u Njema�koj i Hrvatskoj na zna�ajan doprinos koji civilne udruge poput udruge Krijesnica, Sve za nju i Civitas volonterski �ine za djecu oboljelu od tumora, kao i za njihove obitelji.

(hina/metro-portal)

Pressemitteilung Deutsch

Vezani �lanak:

Hrvati došli do epohalnog otkri�a

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.