Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Akademik Nenad Trinajsti� odr�ao predavanje o nobelovcu Leopoldu Ru�i�ki

 

U petak 20. travnja nave�er, u dvorani Martice hrvatske u Zagrebu, akademik Nenad Trinajsti� odr�ao je vrlo interesantno predavanje o Leoplodu Ru�i�ki, prvom hrvatskom nobelovcu, koji je Nobelovu nagradu za kemiju dobio 1939. godine.

Na vrlo interesantan i slikovit na�in predava� je opisao glavna razdoblja u Ru�i�kinom �ivotu, te mnoge detalje koji su o ovom velikom znanstveniku bili nepoznati �iroj publici.
Tako su slu�atelji imali prilike �uti da je pravo ime na�eg nobelovca Leopold, �to dolazi od Liutpold (germanski "hrabar u narodu"), a ne od Leo (lav), pa je neto�no zvati ga Lavoslavom.

Opisao je njegov put za vrijeme �kolovanja (osje�ka Klasi�na gimnazija, a zatim Tehni�ko sveu�ili�te Karlsruhe), te za vrijeme napredovanja karijere (Karlsruhe, ETH Z�rich, Sveu�ili�te u Utrechtu, pa opet ETH). Glavninu svoga znantsvenog �ivota proveo je na ETH, gdje je i postigao najve�e uspjehe. Njegov je nasljednik u Laboratoriju za organsku kemiju bio na� drugi nobelovac Vladimir Prelog.

Osim o stru�nim uspjesima, bilo je interesantno �uti i o Ru�i�kinoj ljubavi za nizozemske slikarske majstore, �iju je bogatu kolekciju skupio za vrijeme boravka u Nizozemskoj, a pred kraj �ivota poklonio Kunsthausu u Z�richu. Nadalje, predava� je opisao Ru�i�kinu ljubav prema uzgoju ru�a i alpskoga cvije�a, pa iako nije razlikovao boje, vrlo ih je uspje�no uzgajao u svome vrtu na Z�richbergu.

Akademik Trinajsti� posebno je istaknuo Ru�i�kino javno znanstveno predavanje koje je poslije dobivanja Nobelove nagrade odr�ao u Zagrebu 1940. godine, u Radni�kom domu, pred oko 2000 slu�atelja. Naslov predavanja je bio "Od dalmatinskoga buha�a do seksualnih hormona". Na tom su mu predavanju asistirali tada mladi profesori kemije u Zagrebu Vladimir Prelog i Mladen De�eli�.

Na kraju svoga predavanja akademik Trinajsti� je opisao nedavnu sve�anost u Osijeku, kada su pred 3. Realnom gimnazijom, u Perivoju hrvatskih velikana u Tvr�i, otkrivena poprsja Josipa Jurja Strossmayera, Leoploda-Lavoslava Ru�i�ke i Vladimira Preloga.
U prilogu mo�ete vidjeti cjelovitu prezentaciju akademika Trinajsti�a, te nekoliko fotografija s predavanja:


Hrvatski grb i Mati�in znak na zidu dvorane


Voditeljica tribine, mr.sc. Jasna Matekalo-Draganovi�, predstavlja predava�a


Po�etak predavanja


Akademik Trinajsti� za govornicom


Iza predavanja - poziv na raspravu


Dio publike u dvorani sudjeluje u raspravi


Za portal: Dr. Krunoslav Kova�evi�


 

Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.