Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
   Kiparstvo, slikarstvo, arhitektura, dizajn

 


Hrvatici nagrada za poticanje kulture

Nagrada za poticaj kulture, koju svake godine jedanputa dijeli zaklada Alexander Clavel, je ovaj puta podijeljena "performance" umjetnicima. "Performance" se mo�e opisati kao poku�aj da se iza�e iz konvencionalnih umjetni�kih disciplina i pritom obuhvati elemente i kazali�ta i inscenacije i rituala i glazbe i ostalih umjetni�kih grana. Sve se vi�e �iri video-umjetnost, tj. umjetni�ki video-filmovi, koje se isto ubraja u "performance".

Ovogodi�nju nagradu dobilo je �est umjetnica i jedan umjetnik. Pet �vicarki, jedna Hrvatica i jedan Kinez. Hrvatica je gospo�a Marica Gojevi�. Ro�ena 1968. godine u Glava�u kod Kijeva, odrasla je u Ka�telima i u Splitu. U Hrvatskoj je studirala grafiku. Od 1989. �ivi u Baselu, gdje je zavr�ila studij za vizualnu komunikaciju, prostorne instalacije i "performance".

Nagrade su podijeljene u dvorcu Wenkenhof u Riehenu pokraj Basela 2. lipnja ove godine. Svih sedmero umjetnika je izvelo po jedan "performance". Prekrasno vrijeme je uveli�alo taj do�ivljaj u dvorcu i njegovim parkovima. Marica Gojevi� je u jednom zatamnjenom salonu u sredinu postavila stol pokriven crnim stolnjakom i na njemu sjedila obu�ena u crno. Bez pokreta i mimike je ponavljaju�i izgovarala razne hrvatske i njema�ke rije�i, kao na primjer "more, plavo, vrata, T�re, Kopf" itd. mijenjaju�i pritom intonaciju i jakost glasa. Kako je gospo�a Seiler iz odbora zaklade Maricu predstavila, ona je kao �ivu�a skulptura govorila rije�i u mikrofon, rije�i otpu�tene od bilo koje re�enice. Iz pojedinih rije�i su sve vi�e nastale predod�be. Takva uporaba rije�i je zapravo prikazala zagonetku govora, mo� jezika. Predpostavljam da Marica Gojevi� nije to izabrala slu�ajno. Vjerojatno je taj "performance" proizvod njene sudbine. Odrasla u hrvatskom jeziku, mora se sada kretati, izobra�avati i producirati u njema�kom jeziku. Taj akt sa time zadire i u politi�ku sferu emigracije, podijeljenost nas emigranata, kako je to izvrsno opisao Georg Kreis u �asopisu Libra Hrvatskog kulturnog kluba.

G.J.Foglar


Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.