Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
    
Hrvatski kulturni i znanstveni radnici u �vicarskoj
 
 

 


Sandi Pau�i�

G�tzstrasse 9, 8006 Z�rich
Tel. 01/ 362 66 80
Atelier:
Maag-Areal,
Hardstrasse 219
8005 Z�rich
Tel. 01/ 278 71 20
e-mail: sandipaucic@csi.com

1992. do 2001. dopredsjednik, te od velja�e 2001. god. predsjednik Grupe KRAVATA

Ro�en je 17. 11. 1963 u Novom Vinodolskom. 1970. god. doselio je u �vicarsku. Poslije srednje �kole studira Povijest umjetnosti u Z�richu. Potom radi kao nau�ni suradnik na �koli za dizajn i zapo�ljava se kao znanstveni suradnik u �vicarskom Institutu umjetni�kih znanosti u Z�richu, gdje radi do 2000. godine. U srpnju 2000. god. prelazi na mjesto rektora u �F+F Z�rich, Kunst- und Medienschule� u Z�richu.

Slika od najranijeg djetinjstva. Ve� kao 15-godi�njak postaje �lanom udru�enja EHO. Od 1976. god. slika prete�no u uljanoj tehnici. 1993. god. iznajmljuje prostorni atelier u Z�richu. Nabavlja tiskarsku pre�u, po�to ga sve vi�e zaokuplja bakrorez, bakropis i ostale tiskarske tehnike. Jedan je od osam suosniva�a Gruppe Kravata.

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.