Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
    Preporuke, liste...

 


Hrvatski autori u �vicarskim knji�nicama

Autor: Tihomir Nui�
Naslov knjige: Auf der Suche nach Freiheit und Brot (U potrazi za slobodom i kruhom).
Jezik: Njema�ki. Na hrvatskom kratki sa�etak.

Sadrzaj: Kako sam pod naslov knjige kaze, u knjizi se tra�e tragovi Hrvata u �vicarskoj i �vicaraca u Hrvatskoj, a ti tragovi svjedo�e o stoljetnim hrvatsko-�vicarskim vezama. U jednom je poglavlju sa�et pregled hrvatske kulturno-politi�ke povijesti, �to knjizi daje osobitu dra� i te�inu. Preporu�ujemo
je naro�ito na�oj drugoj generaciji. Knjiga je zgodna i kao dar �vicarskim prijateljima i poznanicima. Darivanjem knjige,
promi�ete Hrvatsku.

Narud�be: Buchhandlung Letra GmbH, Bahnhofstr. 1, 5070 Frick ili ONLINE ovdje
Fax: 062 / 871 81 72
e-mail:
buch@letra.ch
Cijena: Fr. 28.-- plus porto.

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.