Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
    Preporuke, liste...

 


Hrvatski autori u �vicarskim knji�nicama

Du bist zu schnell (Ti si prebrz). Roman. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2003.

Ve� prve stranice najnovijega romana Zorana Drvenkara, najplodnijega pisca na njema�kom jezi�nom podru�ju mladoga hrvatskoga nara�taja, �itaju se kao krimi u kojem je u prvom planu sudbina mlade zlorabljene i osamljene �ene. Bez roditeljske blizine, bez sje�anja na lijepo djetinjstvo, bez i�ega �to bi njezinu �ivotu davalo smisao. Ipak je ovaj roman puno vi�e nego �to se �ini na prvi pogled.

Val, tako se zove junakinja romana, �ivi povremeno na zatvorenom odjelu psihijatrijske klinike. Shizofrenija. Mo�da i podijeljenost osobe koja �ivi s dva identiteta. Ono �to Val iz psihijatrije sa sobom nosi, kad ju se privremeno otpusti, nisu lijekovi nego ovi "Brzi" koji je progone. Jedan stariji bra�ni par koji ju no�em ugro�ava i ranjava. Sve dodu�e ukazuje na to, da ovi "Brzi" postoje samo u glavi djevojke, ali ipak slijede ubojstva.

Val nije ovdje samo jedna mlada �ena koja bje�i u svijet halucinacija nego te�ko prijateljstvo s Marekom i njezin pristup ugro�enoj �enskoj psihi. A autor nas kona�no poziva na razmi�ljanje: �to se u jednom �ovjeku doga�a koji zaboravlja vrijeme i bje�i u tamu drugoga ja. Ipak jedan krimi, ali s dubljom pozadinom. (tn)

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.