Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e
 
 

 


Dubravko Pu�ek


Dubravko Pu�ek (Zagreb 1956.) je �vicarski pjesnik talijanskoga jezika koji �ivi i radi u Luganu. Objavio je vi�e knjiga poezije i proze, koje zasad jo� nisu prevedene na hrvatski jezik: Serafska harfa; Monologija ljubice; Parade 76; Nemogu�a ljubav; Nerazgovjetan osje�aj Ljubav(i) i smrTi; Prozirne putenine; Sunce mrtvih; Kamen s usta; Novakov prah.

U knjigama je objavio slijede�e prijevode prema �asopisu Veleposlanstva Republike Hrvatske Prilozi, Bern, o�ujak 2000:

 • Nikola �op: Uzlet �ivotinjstva, 1982;
 • Nikola �op: Nova ars amandi, 1984;
 • Ton�i Petrasov Marovi�: Osamnica, 1986;
 • Nikola �op: Dok svemiri venu, 1996.

Pu�ek vodi svoju nakladu pod imenom Plitvi�ka jezera u kojoj objavljuje pjesni�ke zbirke (po 200 primjeraka) kako talijanskih suvremenih pjesnika tako i prijevode hrvatskih pisaca:

 • Kruno Quien: Mare Karantanova, 1993;
 • Pavao Pavi�i�: L'Anno di Vukovar, 1994;
 • Mirko Tomasovi�: Marco Marulic Marulus, 1994;
 • Danijel Dragojevi�: Epoca del carbone, 1995;
 • Antun Branko �imi�: Corpo e destino, 1998;
 • Nikola �op: Lezione sui fumi, 1998;
 • Dora Pfanova: Rapita dalla Nebbia, 2000.


Bo�i� u Vukovaru

Pjevu�enje snijega. I��ekivanje
u mraku �to isklju�uje

svaku usporedbu...

Premda je takva spoznaja
besmislena,
valja �ekati da se bude.
Ali u �ekanju i naj�istiju du�u

prozme otrov...

Te�ak muk uokolo.
Smrtonosni rub pahulja
�titi ustroj ti�ine...

Ovo su stijene

Ovo su stijene
zastranjene...

O drugima, dakako,
kada im rub smrti
ne ozna�ava me�u

ne mogu govoriti

O onim potonjim,
stijenama opernatjelima
o studeni, onim tanahnim

oklijevaju�ima izme�u biti
i biti bile...

Dubravko Pu�ek je na sajmu knjiga u Frankfurtu 1998. godine, kad je �vicarska bila zemljom gostom, dobio neobi�ne pohvale za svoje pjesni�tvo i dr�anje u �vicarskom "polifonijskom orkestru". Njegovo je stvarala�tvo nagra�eno vi�e puta knji�evnim nagradama, me�u kojima osobito valja istaknuti Schillerovu.

Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.