Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e
 
 

 


HRVATSKO NARDONO KAZALI�TE
iz Splita u �vicarskoj

 

(tn) Hrvatsko narodno kazali�te iz Splita sudjelovalo je na Festivalu Z�rcher Theaterspektakel 29. i 30. kolovoza 2000. godine predstavom "Povratak u pustinju" francuskog pisca Bernard-Marie Koltesa. �vicarska sredstva javnog priop�avanja popratila su nastup Spli�ana zanimljivim prilozima. Razgovor s re�iserom Ivicom Buljanom objavio je �enevski dnevnik "Le Temps" pod naslovom "S Ivicom Buljanom, hrvatska kazali�na avangarda osvaja Z�rich". I z�ri�ki dnevnik "Tages Anzeiger" je pozitivno ocijenio predstavu, o kojoj Alexandra M. Kedves u briljantnom dnevnom listu "Neue Z�rcher Zeitung" (31.8.2000.) pi�e:

"Vani: rat. Unutra: rat. A pustinja posvuda - pa i u onom malom vrtu Edenu s visokim zidovima, kojega si je izgradio Adrien. Ili bolje, vjeruje da si ga je izgradio: u zabitnom mjestu, naime, nema sre�e niti zavi�aja, nigdje i ni za koga. Adrienovu sestru primjerice, tvrdokornu Mathilde, koja se nakon 15 godina Alzira �ezdesetih godina vra�a ku�i u francusku provinciju, ne love samo duhovi pro�losti, nego i strvinari sada�njosti: njezin brat Adrien, koji se udobno smjestio sa svojim sinom i drugom �enom u Mathildinu ku�u; Uglednici grada, koji prksonu mladu �enu neko� kao "izdajnicu" intrigira�e u egzil. Pohlepa i �krtost, brbljavost i malodu�nost vladaju u tupavom svijetu, kojega je izradio Bernad-Marie Koltes 1988., godinu prije svoje rane smrti od side, u komadu "Povratak u pustinju". Komad za re�isera Ivicu Buljana, kojemu je Mani Gotovac, nova voditeljica starog Hrvatskog narodnog kazali�ta Split, povjerila kazali�ni odjel, kojim on tamo�lju publiku otada fascinira i �okira travestiranjem i sundom. "Luda ku�a" stajalo je ponad njegova insceniranja "Povratka u pustinju", koju se vidjelo na Theaterspektaklu - u biti je to komplimnet. Tu se sru�uju slapovi rijeci jedna na drugu (koje preoptere�uju naslove), kad sestra i brat Kain-i-Kain gestikuliraju. Tu se vitlaju o�tri rezovi na nesigurnog Adrienova sina, koji se svojoj rodici Fatimi zagleda pod suknju, i na iskorijenjenog Mathildina sina, koji je ovisnikom po "Arapskim kavanama". Tu prodire pjevaju�i duh Meriese, prve Arienove �ene, zalutao i osvetoljubiv kao �ivu�a francusko-hrvatska stvarnost povika i �utnje. A �etiri �elije na pozornici - vrt, spava�a soba, dnevni boravak i caf� - mogle bi biti i gumene �elije.

Recimo, nije to revolucionarno kazali�te, ovo katkad stereotipno lamatanje nogama na hr�kovim kota�ima mr�nje. Ako DJ i daje potpuno tehno-brujanje, ako glumci pjevaju rock i rapp, avantgarda je ne�to drugo. Ali otpor je tu - otpor jednom kljastom kazali�nom �ivotu u tu�manskom miljeu. A i prikladna je kao ubrzana kazali�na ve�er o strasnom u ljudskom."

Dodajmo ovom da su Hrvati svojom brojnom nazo�no��u podr�ali Spli�ane!

Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.