Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e
 
 

 


Antologija hrvatske poezije na Njema�kom

 

(tn) Na njema�kom se pojavila antologija hrvatske poezije 20. stolje�a pod nazivom Das Schlangenhemd des Windes (Zmijska ko�a vjetra), kod nakladnika Erasmus Zagreb i Gollenstein Blieskastel, 2000. Izdava� je njema�ki slavist prof. Manfred J�hnichen, a izbor je napravio hrvatski pjesnik Slavko Mihali�. U knjizi je predstavljeno 78 pjesnika, a pjesme su prepjevali na njema�ki ukupno 23 prevoditelja. Predgovor knjizi je napisao prof. J�hnichen, a pogovor i bilje�ke o piscima Mihali�.

U izboru su i hrvatski pjesnici koji su bili politi�ki emigranti poput Bonifa�i�a, Vide i Marune kao i oni koji su cijeli �ivot djelovali izvan Republike Hrvatske poput Maka Dizdara i Veselka Koromana. Dakle, u antologiji su zastupljeni A.G. Mato�, V. Vidri�, D. Domjani�, M. Begovi�, V. Nazor, Lj. Wiesner, J. Poli� Kamov, N. Poli�, T. Ujevi�, M. Krle�a, M. Balota, A.B. �imi�, G. Krklec, V. Majer, A. Bonifa�i�, D. Cesari�, F. Alfirevi�, N. �op, D. Tadijanovi�, V. Kova�i�, D. Ivani�evi�, S. Vu�eti�, O. Delorko, I. Kozar�anin, I. G. Kova�i�, V. Vida, M. Dizdar, J. Ka�telan, V. Parun, B. Pavlovi�, S. Ma�er, N. Mili�evi�, B. Zeljkovi�, Z. Golob, S. Juri�a, S. Mihali�, J. Pupa�i�, M. Ma�er, M. Slavi�ek, I. Slamnig, Z. Tomi�i�, I. Vrkljan, V. Gotovac, D. Ivan�an, V. Krmpoti�, A. Soljan, D. Skurla, D. Dragojevi�, V. Koroman, T. Petrasov Marovi�, D. Cvitan, M. Ganza, Z. Mrkonji�, J. Sever, I. Zidi�, N. Petrak, A. Stamac, D. Horvati�, B. Maruna, S. Vu�i�evi�, G. Su�ac, T. Maroevi�, Z. Sabol, M. Su�ko, I. Rogi� Nehajev, Z. Kne�evi�, L. Paljetak, A. Skunca, B. Males, Z. Makovi�, B. Jelu�i�, Sead Begovi�, A, �agar, D. Stambuk, D. Kantunari�, B. Cegec, D. Reso�ki, K. Bagi�.

Ein Wort ist stark./Das andere karg./Das eine zur Fessel geschlossen./Ein anderes aus Blei gegossen./Ein Wort kann dr�hnen./Ein Wort kann h�hnen./Vor Wut sich verf�rben./Wort frisst Wort - und beide verderben... Ovaj bi fragment iz Dizdarove "Rije�i" mogao biti moto ove antologije s kvalitativno jako vrijednim tekstovima koji nas vode kroz hrvatski nevjerojano dramati�ni saeculum. Ratovi, utopija bratimljenja, osamljenost, napu�tenost, nemo�... koga �udi gor�ina tona u pjesmama. To nije samo borba umjetnika za slobodom umjetni�kog izraza nego zanosni anga�man za slobodu naroda, kako mudro primje�uje i sam izdava�. Po njemu je poema Jama Ivana Gorana Kovacica jedno od najzvu�nijih djela Drugoga svjetskoga rata, istodobno opomena i obveza �ivima i jo� nero�enima. A neizbje�ne Neue Z�rcher Zeitung primje�uju da je antologija "za poznavatelje lijepa potvrda za europskim rangom moderne hrvatske poezije".

Ova antologija zaslu�uje zbiljsku pohvalu zbog izbora, zbog sadr�aja, zbog prepjeva i zbog opreme. Divna je to knjiga, �im je uzmete u ruke! Najtoplije je preporu�ujemo svima koji govore njema�ki za njihovu ku�nu knji�nicu, a po mogu�nosti i da je daruju prijateljima i znancima koji �e odmah osjetiti duhovno srodstvo s hrvatskim narodom!

Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.