Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Osijek 1999. Dosier
Knjiga koju bi svi Esekeri i prijatelji Osijeka trebali imati

Priredio Ivica Mati�evi�

biblioteka: BIBLIOTEKA VIJENAC
izdava�: Matica hrvatska, Zagreb, 2006.
uvez broširan i prošiven
362 str.
12×19 cm
ISBN: 953-150-755-4
Podru�je: etnografija; interdisciplinarne studije; knji�evna znanost; likovna umjetnost; povijest; povijest umjetnosti; publicistika; zbornici
cijena: 70,00 kn

Biblioteka Vijenac, knj. 15, urednici Jelena Hekman i Ivica Mati�evi�.
Knjiga je opremljena sa 38 c/b slika


Ugledni osje�ki znanstvenici, pisci, novinari te drugi intelektualci �iji su komadi�i �ivota bili neraskidivo vezani uz grad Osijek napisali su �etrdesetak tekstova o suvremenom i povijesnom Osijeku, o �ivotu u gradu obilje�enim postratnim tegobama, o osje�koj kulturnoj i duhovnoj svijesti, o osje�koj knji�evnosti i umjetnosti, o Osje�kome sveu�ilištu, o Drugome slavisti�kom kongresu i o Ogranku Matice hrvatske u Osijeku. Tekstovi su objavljeni u tematskome, "osje�kom" broju "Vijenca"(br. 144, rujan 1999).

K A Z A L O

�IVOT U RAVNICI

Zapis o odrastanju
Josip Cveni� Mo�da smo ipak djeca Drave

Kako se postaje Osje�anin
Zlatko Kramari� Pohvala dinami�nosti

Fragmenti gra�anskoga duha
Erwin Heine Glumište, legenda i kavane

Grad na raskri�ju: gospodarstvo i nezaposlenost
Nevenka Levak Posljednji krug definiranja statusa

Vjerski �ivot
Antun Šundali� Povratak u molitvene hramove

Medu koricama i policama
Igor Gajin Knji�are su otu�an prostor

Osje�ki govor
Sanda Ham Gale zipa �ale!

Medijska prilike
Drago Hedl Neizvjesno sutra

Sport
Dragutin Ker�e Neprekinuti niz asova

Gastronomija
Antun �eljko �ivkovi� Povremeno zavrtjeti kotli�

FRAGMENTI POVIJESTI

Najve�i graditeljski pothvat u Europi
Ive Ma�uran Most preko mo�vare

Na bastionima i trgovima Tvr�e
Vilim Mati� Sklad baroknoga grada i utvrde

Tiskare, novine, knjige
Marina Vinaj Svakom �itatelju njegov naslov
Vesna Buri� Kapitalna osje�ka izdanja
Vesna Buri� Hrptovi s pozla�enim inicijalima

Kazališni grad
Antonija Bogner-Šaban Thaliam laudamus!

Dva stolje�a likovnog �ivota
Vlastimir Kusik U kvadratu ostajanja i odla�mja

Secesija
Bogdan Mesinger Ostvareni ili tek odsanjani san?

KNJI�EVNOST, KAZALIŠTE, GLAZBA, LIKOVNA UMJETNOST, FILM

Suvremena poezija
Goran Rem Ulicom pustom mojega grada

Suvremena proza
Helena Sabli�-Tomi� Sagrada familia na vrhu pera

Prozni škanicl
Julijana Matanovi� Dobrota u pogledu gospode Meder

Nova proza
Stjepan Tomaš Skica za portret Mile Neki�a

Osijek nije adekvatno obra�en u knji�evnosti
Stanko Andri� Ja sam gradski pisac. Razgovor s Matkom Pei�em

Esekerski knji�evni triptih
Vlado Obad Izvan provincijainih okvira

Esekerske pri�e
Ljerka Antoni� Pi�ole vozi �etvrti tramvajski krug
Ljerka Antoni� Štofovi »Benjocki«

Kazališna sezona 1998/99.
Milovan Tatarin Nepovjerrnje u povijesne mitove

Vizualno lice rata 1991/92.
Bogdan Mesinger Osje�ki ratni happening
Triennale Ive Kerdi�a
Bogdan Mesinger Znak na pobjedni�koj medalji

Jazz glazba
Nino Zub�evi� Sjaj u o�ima slušalaca. Razgovor s Igorom Savinom, skladateljem

Koncert
Nino Zub�evi� Improvizacijske minijature

Rock i pop glazba
Delimir Rešicki Grad hrvatskih rock-za�injavaca

Crtani film/strip
Petar Bukovac Walter bolji od Walta. Razgovor s Borivojem Dovnikovi�em-Bordom, strip crta�em i animatorom

OSJE�KO SVEU�ILIŠTE

Najmla�e hrvatsko sveu�ilište
Ivan Jur�evi� Srednje veli�ine

U�enje na daljinu Zagreb-Osijek
Slaven Batno�i� Samo dvosmjerno

DRUGI HRVATSKI SLAVISTI�KI KONGRES

Tanja Tomaši� Potvr�ivanje samostalne kroatistike. Razgovor s Dubravkom Sesar, predsjednicom Hrvatskoga slavisti�koga komiteta i Organizacijskog odbora Kongresa
Radoslav Kati�i� Kroatistika na slavisti�kom obzorju

MATICA HRVATSKA

Matica hrvatska Osijek
Stjepan Damjanovi� Nedostaju mladi ljudi. Razgovor s Josipom Vrboši�em, predsjednikom Matice hrvatske Osijek

Nove knjige/�asopisi
Kristina Silaj Slonica je otela dje�aka
Robert Skenderovi� Tvornice Slavoniji!
Dunja Bonacci Vidljivo pismo

OSJE�KI LJETOPIS
Sastavila Zlata �ivakovi�-Ker�e

Ivica Mati�evi� Odraz u dravskoj vodi

Izvor: www.matica.hr
Za portal odabrao: Zvonimir Mitar

*****

PS:
U kazalu plavo ozna�ene priloge smo svojevremeno objavili:

Osje�ki govor
Sanda Ham Gale zipa �ale!

Najve�i graditeljski pothvat u Europi
Ive Ma�uran Most preko mo�vare

*****

Sljede�ih dana objavit �emo još neke od u kazalu navedenih priloga:

Uskoro na portalu:

Zapis o odrastanju
Josip Cveni� Mo�da smo ipak djeca Drave

 

 

 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.