Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Autorica Marica Bodro�i� dobila u Liechtensteinu
knji�evnu nagradu

Autorica hrvatskog porijekla Marica Bodro�i� iz Berlina dobila je knji�evnu nagradu za 2011. godinu kne�evine Liechtenstein, povezanu s nov�anom nagradom od 15 000 �vicarskih franaka. To je najvi�e dotirana Lirska-nagrada za njema�ko govorno podru�je.

Marica Bodro�i� ro�ena je 1973. godine u mjestu Zadvarje u Hrvatskoj Zagori. Djetinjstvo je provela kod svoje bake u Hrvatskoj. !983. dolazi kao desetogodi�nje dijete roditeljima u Njema�ku. Poslije �kole za knjigovodstvo nastavlja studij Kulture-antropologije i Slavistike u Frankfurtu na Maini. �ivot ju seli iz Frankfurta u Z�rich, zatim u Paris pa onda u glavni grad Njema�ke Berlin. Godine 2001. Dobila je Lenz stipendiju, godine 2002. Nagradu Heimito von Dorerer-F�rderpreis i 2003. Adelbert-von-Chamisso-F�rderpreis Robert-Bosch Zaklade za knjigu, zbirku kratkih pri�a Tito ist Tot, Tito je mrtav. Objavljuje eseje, romane, poeziju i novinske �lanke.


Marica Bodro�i�: das ged�chtnis der libellen

Kriti�ari osobito hvale njen njema�ki jezik u kojem se oslikava dalmatinski knji�evni melos. Pripada mladom nara�taju njema�kih pisaca s hrvatskom pozadinom kako se sama predstavlja njema�koj javnosti. Njen roman, Der Spieler der inneren Stunde, igra� unutra�njeg sata, pobudio je interes njema�ke knji�evne javnosti i dobio povoljne kritike.

Objavila je vi�e lirskih radova ali na tom podru�ju do sada nije bila nagra�ivana. Kod Otto M�ller Verlaga u Salzburgu objavila je zbirku pjesama "Ein Kolibri kam unverwandt" (2007.) do�ao je jedan nesrodan Kolibri i "Lichtorgeln" (2008.) svjetlosne orgulje. U velja�i 2011. izlazi nova lirska zbirka Marice Bodro�i�, "Quittenstunden", satovi dunja.

Po mi�ljenju �irija koji joj je dodijelio nagradu Liechtenstein-Preis, i koja �e joj biti sve�ano uru�ena 26. o�ujka 2011. u Vaduz/Liechtensteinu, jezik Marice Bodro�i� je �ak u prozi bez kompromisa poetski. Ona pronalazi osje�ajne slike �ak za apstraktne, pa �to vi�e i tehni�ke doga�aje koje s lako�om i �e�njom povezuje i podi�e banalnu osobnost preko ritmike i tonskog izra�aja u op�enito trpljenu va�nost. Jedan drugi kriti�ar pi�e za Maricu Bodro�i�, svijetlo i boja igraju veliku va�nost kod njene rije�ne izvornosti.

Marica Bodro�i� bila je gost Hrvatske kulturne zajednice na glazbenoj i literarnoj ve�eri u studiju jugozapadne njema�ke radio postaje u Stuttgartu 29. studenog 2003. godine.


Izvor: www.swr.de

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.