Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


TAT I PLESA�ICA

Antonio Skarmeta pripovijeda bajku iz �ilea. Prelijepa je ta bajka da bi bila istinita. Bajka iz suvremenog �ilea. Tu su junaci i hulje, dobri i lo�i momci, postoje magi�ni slu�ajevi, divne pustolovine i jedan princ sa zaru�nicom. Sve zapo�inje jednog dana u lipnju s op�om amnestijom, to�no 13. lipnja na dan sv. Ante Padovanskoga. Sv. Ante, za�titnik onih koji se vole i pomo�nik u pronalasku izgubljenih stvari, daruje dvojici mu�karaca slobodu, �iji �e se putovi doskora kri�ati. Prvi je zgodan i bezazlen momak, kradljivac konja po imenu Angel. Drugi je napravio karijeru kao kradljivac umjetnina, Nicolas, jedan gentleman-razbojnik i kavalir stare �kole.

Nicolas �eli samo jedno: natrag k svojoj �eni. Za vrijeme utamni�enja nije joj se javljao. Sad bi ona bila spremna ponovno otvoriti srce i vrata lopovu, ali prije toga �eli vidjeti novac, puno novca. Momak Angel se zaljubi prilikom prve �etnje zaboravljenim gradom u prvu ljepoticu. Victoria je mlada, nadarena plesa�ica, ali na �alost siroma�na. Njezin otac je umro u vrijeme vladavine generala Pinocheta. Huntini ljudi su ga odveli i ubili.

Angel, an�eoliki tat, �eli sretnu i slavnu plesa�icu. Sanja o tome kako bi bio �ivot u dvoje lijep, s Victorijom na konjskoj farmi u brdima. Angelov san je skup, tako skup kao i Nicolasov. Stoga planiraju �ivotnu pustolovinu. �ele pokrasti gotovinu iz nebodera u glavnom gradu, imetak koji pripada ranijem �efu Pinochetove tajne slu�be. "Svi ti mu�itelji, koji su za vrijeme diktature za Pinocheta radili, su s dolaskom demokracije oslobo�eni. On ih je preobukao u stra�arske odore i obe�ao poduzetnicima, da �e ovi mu�evi �titjeti njihove trgovine. Tko ne kolaborira, dobiva batine". U romanu se ka�e da je general danas "najve�i gangster u zemlji"; njega oplja�kati je zapravo domoljubni �in.

Uspijevaju obiti trezor i svijet im je otvoren. Sv. Ante poma�e onima koji se ljube da se na�u. I ve� se najavljuje sretni zavr�etak, ali tada onaj koji sve dobiva, gubi sve. U bijegu poga�a jednoga od njih na jednoj postaji metroa kugla nekoga ubojice. Tragi�ni preokret. �itatelj ostaje po strani. Naime, junaci ove knjige nisu Angel, Victoria ili Nicolas, glumci sapunice. Stvarni junak je grad Santiago de Chile, poni�en, izmu�en i ponovno uskrsnuo.

Pripovijeda� Antonio Skarmeta, 1940, napisao je u svojoj karijeri dosta melankoli�nih knjiga. Spomenimo ovdje njegovu u izgnanstvu u Berlinu 1984. nastalu knjigu "S goru�om strpljivosti" -o pjesniku Pablu Nerudi i njegovom po�taru. Po njoj je nastao i slavni film "Pjesnik i njegov po�tar". U svim svojim djelima Skarmeta se susre�e sa sjenom pro�losti, pa i ovdje. On rebelira protiv normalnoga stanja neza�ti�ene demokracije, u kojoj je zaborav i sveop�a amnezija pobijedila srd�bu i pobunu. Skarmeta ni�ta ne zaboravlja, ni�ta ne potiskuje, pa i jedan obi�ni policajac na ulici, sporedna figura, se mu�i s dvojbama. Sva ona mu�enja, nestali. "�to ima� ti s tim?", pita ga njegova �ena. "Prije trideset godina nisi bio ni ro�en." On odgovara: postoji ne�to kao krivnja institucija. (Skarmetin zemljak, tako�er oto�anin, samo ne Bra�anin, kardinal Bozani� bi rekao "grijeh struktura"!) Unutarnjem miru u zemlji nitko ne vjeruje, premda se svi u to zaklinju pred televizijskim kamerama. "�to nedostaje jo� da bismo se pomirili?" pita policajac. Njegova �ena odgovara: "Gesta" vojske, policije, politike. (U Hrvatskoj bi odgovor bio jedva druk�iji!)

I ova knjiga �eli biti gesta. �udo u�initi. Kao u bajci. Pisac govori svome narodu i narod ga slijedi. Samo je problem u tome �to svi �ileanci ne osje�aju Pinochetoveu diktaturu kao zlo�ina�ku.

Tihomir Nui�


Skarmeta, Antonio: Der Dieb und die T�nzerin. Roman. Aus dem chilenischen Spanisch von Willi Zurbr�ggen. Piper-Verlag. M�nchen 2005. 399 S. Fr. 40.10


 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.