Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


ZBOGOM PRESVJETLA EUROPO

Dubravko Pu�ek, najpoznatiji hrvatski pjesnik dana�njice na talijanskom jeziku, �alje iz Lugana anga�iranu poruku Europi. On se obra�a Europi kao njezin prominetni �lan, ne da je odbaci, nego da je podsjeti na njezine velike propuste, na strahote i poni�enja koja su se u njoj dogodila. A zlo�ini su se dogodili i doga�aju jo� uvijek, ne zbog toga �to bi europska vrijednosna ljestvica bila lo�a, nego zbog toga �to nema spremnosti da ju se slijedi. Europski kr��anski temelji i humanisti�ka tradicija se napu�taju u trenutcima nesre�a, jer Europi, ve� dugo, nasilna smrt ne zna�i poziv na oplakivanje, propitivanje, korotu.

Pu�ekov je glas glas stradalnika po logorima i na strati�tima �ije se subine prepu�tene zaboravu. On �udi za humano��u, zato �to ona ne zaboravlja dobro. Stoga se njegova poruka mo�e ukratko opisati kao poziv na suzbijanje zla. U tom je duhu i uglazbljena njegova pjesam: tradicionalna �alopojka s elementima korala.

Pred nama je knji�ica sasvim maloga formata pod naslovom: Francesco Hoch "Duetti per soprano e tenore". U nju je polo�ena CD, a slijede dva �lan�i�a (Paolo Repetto i Davide Monopoli) o glazbeniku Francesco Hoch i njegovoj seriji CD-a "Duetti", koji je uglazbio svih pet pjesama koje su objavljene u zbirci. Zatim slijede pjesme sa zabilje�kama o autorima i pjeva�ima. Zastupljeni su Roberto Bernasconi "Kultur", Aurelio Buletti "Modestia", Gilberto Isella "Convivali", Antonio Rossi "Usualmente o con foga" i Dubravko Pu�ek "Addio illustre Europa". Sopranistica je Barbara Zanichelli, a tenor Massimiliano Pasucci. Zbirka se pojavila u seriji "Voci all chiara fonte", a mo�e se naru�iti na slijede�oj adresi: Via agli Orti 17, 6962 Viganello-Lugano, TI-Svizzera.

ADDIO ILLUSTRE EUROPA

La dove il viburno rosso s'inchina
ancora partono e non tornano piu i treni
da San Sabba, da Ravensbr�ck e da Treblinka
non partono e ancora tornano
da Mauthausen e da Srebrenica.

Sempre si ripete, tra lo sferragliare delle carrozze,
il destino dei non nati,
tra fumi aspri di carbone
la musica sotterranea accennata nel terrore,
la parola privata della parola.

La dove il viburno rosso s'inchina
e la stessa ombra su questo abisso,
partono e tornano i treni
con cenere e mucchi d'ossa
i vagoni sono sempre pronti...

Ma come nascondere il fremito dell'albero
che, prima della morte, improvvicamente fiorisce.
La parola nell'ultimo sgomento abbandono
s'avvolge in un dolore ancora piu grande
nell'attesa di un domani uguale a ieri...

Tihomir Nui�


 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.