Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U potrazi za slobodom i kruhom

Na tragu Hrvata u �vicarskoj - PJESNICI: MADAME CROATIA


PJESNICI
NEKIM HRVATSKIM ISELJENICIMA JE POSRE�ILO USVOJITI I JEZIK NOVE DOMOVINE U TOJ MJERI DA SU NA NJEMU STVORILI ZAPA�ENA UMJETNI�KA OSTVARENJA.

MADAME CROATIA

Antun Gustav Mato� je u �enevi upoznao "Madame Croatia" i budu�ega "drugoga zagreba�koga �enskoga doktora medicine" po imenu Ema pl. Pavlekovi� ro�ena Stepni�ka (1873.-1945.). Gospo�a Pavlekovi� je bila k�er sudbenog vje�nika u Vinkovcima, udana za propalog plemi�a, pravnika. Napustiv�i ga, odlu�ila se na studij medicine u �enevi. Doktorirala je u Lausanni. Radila je u Bernu do izbijanja Prvoga svjetskoga rata. Ostat �e zapam�eno da se u ratno vrijeme vratila u domovinu i stavila u slu�bu Vojne bolnice u Zagrebu.

�TEFANIJA JOB RO�ENA VIDA�I� (1909.-2002.) RODILA SE U PO�EGI. MAJKA JOJ JE BILA VJEKOSLAVA VIDA�I�, A OTAC FRANJO S�JT�RY KOJI JE, DODU�E, PRIZNAO O�INSTVO, ALI NIJE O�ENIO MAJKU. �TEFANIJA JE POHA�ALA REALNU GIMNAZIJU U ZAGREBU. U VRIJEME PRIPREME ZA MATURU, ORGANIZIRALI SU AMERIKANCI U BE�U NATJECANJE ZA LJEPOTICU EUROPE. "JEDNA MOJA RODICA PO�ALJE MOJU FOTOGRAFIJU I ODMAH ME UZE�E U U�I IZBOR I JA ZA�UDO OSVOJIH PRVO MJESTO". TAJ DAN JE PROMIJENIO NJEZIN �IVOT. ODLAZI U BERLIN I SNIMA OKO 20 FILMOVA. KASNIJE POSTAJE RENOMIRANOM PRODUCENTKINJOM I RADI ME�U OSTALIM ZA CBS U LOS ANGELESU. NJEZINIH SE 18 PRODUCIRANIH FILMOVA JO� UVIJEK MO�E POGLEDATI U ROCHESTER PUBLIC LIBRARY (KOD NEW YORKA). ZATIM JE �ETIRI GODINE RADILA KAO LEKTORICA KOD TVRTKE MONDIAL FILM U BE�U I 17 GODINA KOD ARGUSTER PRESSE.

Postala je prvom Miss-Europe i s 18 godina se udala za filmskoga glazbenika Willy Schmidt-Gentnera. S 34 godine se rastaje i udaje za �vicarskoga novinara Maxa Joba. Nakon Jobove smrti �ivjela je s Walterom Lehnerom koji 1986. umire. Godine 1979. tiskana joj je prva knjiga Das Geschenk (Dar), a zatim slijede jo� tri knjige: Frau sein im Alter - Lust oder Frust? (�ena biti u starosti - zadovoljstvo ili razo�aranje?, 1992.) Im Vorhof (U predvorju - roman o psljednjim godinama Waltera Lehnera u stara�kom domum 1990.), Die vernachl�ssigte Muse (Zanemarena muza - opis te�kih godina prvoga braka sa Schmidt-Gentnerom, 1995.). Bila je �lanicom �vicarskoga PEN-Kluba. Kontaktirala je s rodbinom u Hrvatskoj i pomagala joj.


1-Antun Gustav Mato�: n.dj. sv. III, 92

 

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.