Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U potrazi za slobodom i kruhom

Na tragu Hrvata u �vicarskoj - JOSIP VESELI�,DOMINIK MANDI� I �ARKO DOLINAR


JOSIP VESELI�

UVJERENI SOCIJALIST I SINDIKALIST JOSIP VESELI� (1893.-1973.) POTJE�E IZ VALPOVA. NAKON ZAVR�ETKA KNJIGOVEZA�KOG ZANATA U OSIJEKU, DOLAZI U �VICARSKU 1913. UKLJU�IO SE U SINIDIKAT "EINTRACHT" �IJI JE BIO BLAGAJNIK I �LAN UPRAVE. NAPISAO JE SJE�ANJA POD NASLOVOM AUS DEN ERINNERUNGEN EINES HANDWERKERS, GENOSSENSCHAFTSDRUCKEREI, Z�RICH 1963.

Dominik Mandi�

U Fribourgu je studirao velik broj Hrvata, osobito teologa. Jedan od najpoznatijih je franjevac i poznati povijesnik dr. Dominik Mandi� (1889.-1973.). Nakon �to je 1914. zavr�io studij, vratio se u ratom zahva�enu domovinu. Tek �e mu 1921. biti mogu�e, vratiti se u Fribourg i doktorirati iz ckvene povijesti. Od 1939. godine �ivi u Rimu, a 1951. seli u SAD. Tu se predano posvetio pisanju povijesnih rasprava o domovinskim pitanjima. Njegovo znanstveno djelo obuhva�a vi�e svezaka. Knjiga Hrvati i Srbi - dva stara razli�ita naroda, Heiligenhof-Bad Kissingen, 1989, prevedena je na njema�ki.

�ARKO DOLINAR

JEDAN OD NAJOMILJENIJIH HRVATA U �VICARSKOJ, VIR SPECTABILIS, PEDAGOG, VI�ESTRUKI SVJETSKI PRVAK U STOLNOM TENISU, PASIONIRANI KOLEKCIONAR AUTOGRAMA I UMJETNINA BIO JE PROF. EM. DR. DR. H.C. �ARKO DOLINAR (1920.-2003.). DOLINARA JE ODLIKOVALA SKROMNOST I DRU�TVENOST, AGRAMERSKA ULJUDNOST I �VICARSKA TOLERANTNOST. NA VRHUNCU SVOJE �PORTSKE KARIJERE DOKTORIRAO JE U ZAGREBU ANATOMIJU, HISTOLOGIJU I EMBRIOLOGIJU. DO�AO JE KAO GOST-DOCENT U BASEL 1962. GODINE I NA MEDICINSKOM FAKULTETU OSTAJE SVE DO SVOGA UMIROVLJENJA. KAO �PORTA� I PEDAGOG PREDAVAO JE �PORTSKU MEDICINU NA RAZLI�ITIM FAKULTETIMA I USTANOVAMA DILJEM SVIJETA. U VI�E SE NAVRATA I NA RAZLI�ITE NA�INE JAKO ANGA�IRAO U HUMANITARNIM AKCIJAMA ZA SVOJU STARU DOMOVINU ZA �TO JE NAGRA�EN HENRI-DUNANT-DIPLOMOM. PRIMLJEN JE ME�U PRAVEDNIKE YAD VASHEMA.

Tihomir Nui�

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.