Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U potrazi za slobodom i kruhom
Na tragu Hrvata u �vicarskoj
Drugi iseljenici �Branimir Petrovi�, Josip Veseli� i Dominik Mandi�


Branimir Petrovi�

Me�u brojnim hrvatskim karikaturistima osobito mjesto pripada Branimiru Petrovi�u (1888.-1957.). Bio je sin u�itelja odanog star�evi�anstvu. Dok je jo� studirao na Akademiji za primjenjenu umjetnost u Zagrebu, pi�e A. G. Mato�u 1907: �Ne �ele moji roditelji da ja budem gospodin, ve� da budem �ovjek. A ja �ovjek nebi nikako bio, kad bi iz mene na�inili nekoga drugoga, koji nebi bio sli�an meni. Htio bih da budem 'ja'. Tra�it �u sebe, kao Rousseau�. Crtao je i karikirao mnoge li�nosti iz javnoga, kulturnoga i politi�koga �ivota i sudjelovao na izlo�bama. Godine 1911. iseljava u Pariz, a potom dolazi u �enevu. Bio je suradnikom razli�itih novina. Pokopan je zajedno sa suprugom i k�eri u Coppetu, blizu �eneve.

JOSIP VESELI�

UVJERENI SOCIJALIST I SINDIKALIST JOSIP VESELI� (1893.-1973.) POTJE�E IZ VALPOVA. NAKON ZAVR�ETKA KNJIGOVEZA�KOG ZANATA U OSIJEKU, DOLAZI U �VICARSKU 1913. UKLJU�IO SE U SINIDIKAT �EINTRACHT� �IJI JE BIO BLAGAJNIK I �LAN UPRAVE. NAPISAO JE SJE�ANJA POD NASLOVOM AUS DEN ERINNERUNGEN EINES HANDWERKERS, GENOSSENSCHAFTSDRUCKEREI, Z�RICH 1963.

Dominik Mandi�

U Fribourgu je studirao velik broj Hrvata, osobito teologa. Jedan od najpoznatijih je franjevac i poznati povijesnik dr. Dominik Mandi� (1889.-1973.). Nakon �to je 1914. zavr�io studij, vratio se u ratom zahva�enu domovinu. Tek �e mu 1921. biti mogu�e, vratiti se u Fribourg i doktorirati iz ckvene povijesti. Od 1939. godine �ivi u Rimu, a 1951. seli u SAD. Tu se predano posvetio pisanju povijesnih rasprava o domovinskim pitanjima. Njegovo znanstveno djelo obuhva�a vi�e svezaka. Knjiga Hrvati i Srbi - dva stara razli�ita naroda, Heiligenhof-Bad Kissingen, 1989, prevedena je na njema�ki.

Tihomir Nui�

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.