Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U potrazi za slobodom i kruhom
Na tragu Hrvata u �vicarskoj
Drugi iseljenici - Franjo Brozin�evi�


Me�u proizvo�a�ima automobila s trigramom veliki ugled u�iva i ime FBW. Automobili marke Franz Brozin�evi� iz Wetzikona ponos su �vicarske automobilske industrije. Otac ove uspje�ne tvrtke bio je Franjo Brozin�evi� (1874.-1933.). Franjo se rodio u Brinju, mjestu u Lici, ne tako daleko od podru�ja koje se zove �vica. Nakon zavr�ene izobrazbe za umjetni�koga bravara u Zagrebu, dolazi 1892. u �vicarsku. Zapo�ljava se kod tvrtke Saurer u Arbonu. Uskoro se �eni Friedom Maag. Godine 1899. prelazi u tvrtku Orion u Z�richu koja mu povjerava konstrukciju teretnih automobila. U �vicarskoj se jo� uvijek gradilo automobile s jedno- i dvocilin-darskim motorima dok se u inozemstvu ve� proizvodilo motore s �etiri cilindra.
Brozin�evi� je sam konstruirao motor s �etiri cilindra, poslodavac ga, me�utim, nije htio uzeti u proizvodnju. Zbog toga Brozin�evi� daje otkaz i 1904. otvara u Z�richu popravljaonicu i prodavaonicu osobnih i teretnih vozila Franz AG na Badenerstrasse i izlazi na tr�i�te s "Franz Lastwagen" (Franjina teretna vozila) za po�tu.
U to se vrijeme s kolodvora u Z�richu razvozila po�ta pomo�u konjskih zaprega. Franji je 1906. godine povjeren razvoz robe automobilima. Rabi svoj novoproizvedeni trotonac koji se pokazao tako dobrim da ga po�ta i otkupuje. Kad je 1908. godine po�tanska direkcija otkrila da je svoju narud�bu dala strancu, Brozin�evi� je po hitnom postupku za 810 franaka primio �vicarsko dr�avljanstvo. Na taj su na�in Brozin�evi�eva vozila stjecala povjerenje tr�i�ta. Godine 1911. Brozin�evi� konstruira jo� ve�i teretnjak i ugra�uje u nj, umjesto lan�anog pogona, pogon pomo�u kardanske osovine, �to je bila eurpska premijera. Nakon prodaje tvrtke Franz AG, Brozin�evi� kupuje pod ste�ajem stoje�u Motorenfabrik Wetzikon AG 1916. Od 1918. radi pod novim imenom Franz Brozin�evi� & Cie. Wetzikon. FBW je po�ela proizvdonju teretnih vozila. Gotovo svako vozilo je bilo pojedina�no ra�eno. Ponos proizvo�a�a se zrcali u bogatoj dokumentaciji koja je desetlje�ima �uvana u podrumima civilne za�tite. Teretnjaci, vojna vozila, vatrogasna vozila, autobusi i trolejbusi, prikolice, po�tanska i putni�ka vozila. To�no 6685 vozila proizvedeno je do 1985. pod trigramom FBW.
Nakon o�eve smrti, preuzeo je stariji sin Franz vo�enje poslova uz pomo� bra�e Maxa i Paula. Imali su i jednu sestru. Najmla�i brat Paul, umro 29. rujna 1988. u Vaduzu, nad�ivio je bra�u, a tvrtku 1978. prodao Oerlikon-B�hrle-Konzernu. Godine 1980. preuzeo je Mercedes-Benz AG 49% dionica. Vlasnici FBW-a su 1982. zajedno s tvrtkom Saurer osnovali novu tvrtku Nutzfahrzeuggesellschaft Arbon und Wetzikon (NAW). Pogon u Wetzikonu je zatvoren i preba�en u Arbon.
Vlasnici FBW-vozila se nisu mogli pomiriti s tim da nestane sje�anje na pionira Franju Brozin�evi�a u Wetzikonu. Godine 1992. osnovali su FBW-klub. Klub je na�ao jednu �esticu od 1600 m2 i sagradio dvoranu u koju se mo�e smjestiti izmedju 12 i 15 vozila, agregati i modeli kao i arhivska gra�a. Gradnja je stajala oko 500 tisu�a franaka. Muzej se nalazi u Wetzikonu, Z�rcherstrasse 95, nedaleko negda�nje tvornice.
September 1989, 66

Tihomir Nui�

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.