Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U POTRAZI ZA SLOBODOM I KRUHOM
Na tragu Hrvata u �vicarskoj

Drugi iseljenici - JOSIP FAMA

NEKO� JE JEDINU PRAVU KOCKARNICU U �VICARSKOJ POSJEDOVAO JOSIP FAMA (1813.-1882.) . FAMA SE RODIO U SPLITU, BIO SVE�ENIK I POU�AVAO KNJI�EVNOST. SUDJELOVAO JE U POKRETU ZA UJEDINJENJE ITALIJE PA JE MORAO BJE�ATI IZ SPLITA. U PARIZU JE PREUZEO JEDNU ZUPU. GODINE 1848. NAPUSTA SVECENICKI POZIV I POMAZE U STVARANJU JEDNE TALIJANSKE LEGIJE U FRANCUSKOJ. MEDUTIM, RATNI POHODI 1849. ZAVR�ILI SU ZA GARIBALDIJA I NJEGOVE PRISTA�E PRAVIM DEBAKLOM. FAMA JE RAZO�ARAN I ODLU�I SE ZA TRA�ENJE NOVIH PERSPEKTIVA.

Biv�i se revolucionar nastanio u �vicarskoj. Ponajprije se smjestio u blizini Martignya i otkupio jedan ugljenokop. Budu�i da je slabo poslovao, kupuje hotel s toplicama u Saxonu, kojemu je ve� 1848. bila dodijeljena koncesija za kockarnicu. Fama je postupno izgradio hotelski kompleks, a nakon �to se pro�ulo da u vodi ima joda, rastao je broj gostiju. Da bi privukao �to vi�e gostiju, odlu�io se otvoriti i kockarnicu. Kockarnica je 1855. godine otvorena. Posao je tako dobro krenuo da je nakon �est godina izgradio novu zgradu za kockarnicu. Kao dodatnu ponudu uveo je operne predstave, koncerte, organizirao lov, izlete, razli�ite zabave. Fama je ubrzo nakon dolaska u �vicarsku dobio dr�avaljanstvo, �to mu je omogu�ilo da bude biran za gradona�elnika. Na toj je du�nosti ostao 25 godina. U �vicarskoj se 1872. zabranjuju kockarnice, a Fama dobiva rok od pet godina za prestanak s radom. Kockranica je 1877. definitivno zatvorena, a u njoj se smje�ta tvornica konzervi. Fama umire 1882. godine.
U SAXONSKOJ KOCKARNICI SU POKU�ALE SRE�U MNOGE SLAVNE OSOBE IZ CIJELOGA SVIJETA. ME�U UGLEDNICIMA SU BILI GIUSEPPE GARIBALDI, VICTOR HUGO, F. M. DOSTOJEVSKI... VELIKI PISAC DOSTOJEVSKI, KOJI JE PISAO DA BI KOCKAO I KOCKAO DA BI PISAO, U TRI NAVRATA JE IZGUBIO SVE �TO JE IMAO. TO GE JE INSPIRIRALO DA NAPI�E POZNATI ROMAN IGRA�.

- NASTAVLJA SE -

TIHOMIR NUI�

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.