Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U POTRAZI ZA SLOBODOM I KRUHOM
Na tragu Hrvata u �vicarskoj

LUCIJAN KORDI� - FRANJEVAC, MISIONAR, PJESNIK I NAKLADNIK (1914.-1993.)

LUCIJAN KORDI�

FRANJEVAC, MISIONAR, PJESNIK I NAKLADNIK LUCIJAN KORDI� (1914.-1993.) PROVEO JE KAO PROGNANIK �ETRDESET GODINA U �VICARSKOJ. DIPLOMIRANI TEOLOG I SVE�ENIK POBJEGAO 1945. GODINE PRED PARTIZANIMA U RIM GDJE UPISUJE STUDIJ SLAVENSKE I ROMANSKE FILOLOGIJE. POHA�A PREDAVANJA G. UNGARETTIA. U �VICARSKU SE PRESELJAVA 1951. I DJELUJE VJERSKI, KULTURNO I NACIONALNO DO 1991. �IVIO JE I DJELOVAO U FRIBOURGU, HERGISWILU, BASELU I Z�RICHU. BUDU�I DA JE KAO DU�OBRI�NIK, GODINAMA JEDINI HRVATSKI DU�OBRI�NIK, OBILAZIO HRVATE DILJEM �VICARSKE, UPOZNAO JE ZEMLJU UZDU� I POPRIJEKO: OD ROMANSHORNA DO �ENEVE I BASELA DO CHIASSA. POEZIJU JE PISAO VE� U RANOJ MLADOSTI. NAPISAO JE I OBJAVIO VI�E KNJIGA POEZIJE I PROZE: ZEMLJA, 1951., OD ZEMLJE DO NEBA, 1953., POD ARKADAMA NEBA, 1955., KROZ PLAVE ZORE, 1961., GROB U KATEDRALI, 1962., EXODUS, 1964., SVIBI I RIBIZI, 1968., LIVADE SNOVA I VJETROVA, 1970., KRATERI I GEJZIRI, 1978., PROBUDJENE TIPKE, 1984. PJESME SU MU PREVO�ENE NA ENGLESKI, TALIJANSKI I NJEMA�KI. NA NJEMA�KOM MU JE TISKANA KNJIGA FREMDE BLUMEN, Z�RICH 1987. NJEGOVO STVARALA�TVO JE DUBOKO PRO�ETO DUHOVNO��U KOJOM JE FRA LUCIJAN ZRA�IO U OSOBNIM SUSRETIMA. BIO JE UREDNIK KOD HRVATSKE EMIGRANTSKE NAKLADE ZIRAL, �LAN HRVATSKOGA DRU�TVA U �VICARSKOJ, �LAN IGFM (MEDJUNARODNOG DU�TVA ZA LJUDSKA PRAVA) I �VICARSKOGA P.E.N. KLUBA. VRATIV�I SE U DOMOVINU, POGINUO JE U JEDNOJ PROMETNOJ NESRE�I 16. LIPNJA 1993.

 

- NASTAVLJA SE -

TIHOMIR NUI�

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.