Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Dubravko Pu�ek nagra�en

 

Dubravko Pu�ek, jedan od najpoznatijih �vicarskih pjesnika talijanskoga jezika, dobitnik je potporne nagrade Schillerove zaklade u �vicarskoj u iznosu od 5'000 �vicarskih franaka. Schillerova zaklada u �vicarskoj dodjeljuje redovito nagradu za stvarala�tvo na sva �etiri slu�bena jezika u zemlji. Osim nov�ane nagrade, Schillerova zaklada dodjeljuje autorima veoma zna�ajna priznanja. Me�u dosada�njim dobitnicima nagrade Schillerove zaklade nalaze se velika imena �vicarske literature.


Upravo je izi�la iz tiska "Conoscevo Ofelia" (Poznavao sam Ofeliju), knji�ica sa �est pjesama hrvatskoga pjesnika Slavka Mihali�a, koje je preveo vrijedni Dubravko Pu�ek. Knji�ica je otiskana u 80 primjeraka i tiskana kod nakladnika "Alla chiara fonte".
Nikad se ne mo�emo dovoljno zahvaliti na�em Dubravku, vjerojatno najve�em poklisaru hrvatske kulture na talijanskom jeziku.


Tihomir Nuic

 


 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: