Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


18.03.2012.

Akademski zbor “Vladimir Prelog”
Koncert odabrane zborske glazbe u Hrvatskom glazbenom zavodu


Zajedni�ki nastup dva zbora i dirigentica Iva Juras

U subotu 10. o�ujka 2012. u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu odr�an je interesantan koncert odabrane zborske glazbe, na kojem su nastupili Akademski zbor “Vladimir Prelog” kao doma�in i njihovi gosti, studentski zbor Filozofskog fakulteta iz Zagreba, “Concordia discors”.

Koncert je odr�an pred punom dvoranom HGZ-a, a me�u slušateljima su bili i rektor Sveu�ilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, predsjednik društva AMACIZ, prof. dr. sc. Antun Glasnovi�, utemeljiteljica zbora prof. dr. sc. Marija Kaštelan – Macan, te drugi predstavnici Sveu�ilišta i fakulteta iz Zagreba.


Prva skladba u smanjenom sastavu: Magnum Mysterium

U prvom dijelu koncerta nastupili su doma�ini i izveli lijepi program sakralnih i svjetovnih skladbi. Zapo�eli su sa sve�anim O Magnum Mysterium (Tomasa Luis da Victoria), nastavili s Exultate iusti  (Lodovico da Viadana), te ovaj dio zaklju�ili s  Tebe poem (Sergej Rahmanjinov), gdje je solistica bila Antonija Ivkovi�, sopran.


Akademski zbor "Vladimir Prelog" i dirigentica Iva Juras

Odmah zatim izvedena je stara ukrajinska proljetna pjesma Šedrik (obr. Mikola Leontovi�) s lijepom i ritmi�ki interesantnom temom. Slijedila je produhovljena skladba Hear my Prayer (Moses Hogan) gdje je punina glasova došla do punog izra�aja. U nastavku je izvedena skladba Zdravstvuj, Carice nebeska, prema zapisu glagoljaša s otoka Krka, a u obradi Ivana Kokota. Poznatu pjesmu Katherine K. Davies Carol oft he Drum, zbor je izveo ritmi�ki i intonativno vrlo korektno, �ime je do izra�aja došla ova pjesma, temeljena na jednoj �eškoj pri�i o siromašnom dje�aku koji nema što pokloniti Isusu, doli bubnjati najbolje što umije. Na kraju ovog dijela koncerta zbor je izveo modernu pjesmu Nova! Nova! (Luc Jakobs), vrlo atraktivnih ritmi�kih i harmonijskih sklopova, te „razgovora“ muškog i �enskog dijela zbora.


Akademski zbor "Vladimir Prelog"

Pri kraju je zbor izveo Napitnicu, Borisa Papandopula, koju je skladatelj napisao 1942. godine za Hrvatsko pjeva�ko društvo „Jeka“ iz Samobora. Taj dio koncerta zbor je završio s Iparadisi, trad. afri�kom pjesmom, u obradi Ive Juras. Tu je zbor pokazao veselje i ritam svojstven afri�kom podneblju. Dirigentica je bila Iva Juras.


Studenstki zbor "Concordia discors"

U drugom dijelu koncerta nastupili su mladi iz zbora Concordia discors, pod ravnanjem nekoliko, tako�er mladih, dirigenata: Vinko Karmeli�, Marina Jurkovi�, Jurica Boškovi� i Lobel Filipi�.


"Concordia discors"s dirigenticom

Zbor broji preko 50 �lanova što se osjetilo u izvedbama u kojima su mladi pokazali svu radost i u�ivanje u izvedbama. Na programu ovog mladog zbora (osnovani su tek pred dvije godine) bile su skladbe: Zagorska (Josip Štolcer Slavenski), Ma�ak (Josip Vrhovski), Gabreiel's Oboe (Ennio Morricone/arr. P. Rowlands), Robinjica (Bo�idar Kunst), solo: Matea Mrvelj, Vo�ka poslije kiše (Adalbert Markovi�), Bogoroditse Djevo (Arvo Pärt), Fascinating Rhythm (George Gershwin), solo: Ana Jaklinovi�, Do posljednjeg daha (Neno Belan/arr. R. Kraljevi�) solo: Ana Jaklinovi� i Baby, it's cold (Frank Loesser/arr. K. Shaw).


Zahvala nakon uspješnog zajedni�kog nastupa (dirigentica Iva Juras)

Oba zbora su na kraju koncerta zajedni�ki izvela dvije skladbe, kojima je ravnala Iva Juras: Prva je bila The Lion Sleeps Tonight, obr. Iva Juras, temperamentna afri�ka pjesma puna �ivotinjskih glasova u toploj no�i, koji utihnu pred jutro. Zborovi su na samom kraju izveli Beethovenovu An die Freude (Oda radosti). Ta je pjesma postala Europska himna jer odiše veseljem i plemenitim porukama za jednakost i bratstvo me�u svim ljudima. Obzirom na skori ulazak Hrvatske u EU, bio je to primjereni završetak.

Programski listi�

Pogledajmo fotografije i u ve�em formatu:


Za portal:
Tekst:  Kruno Kova�evi�, pro�elnik Akademskog zbora "Vladimir Prelog"
Fotografije:Zlatko �uran
Dizajn: Zvonimir Mitar

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:



 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.