Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


02.01.2012.

Uspješan Bo�i�ni koncert
Akademskog zbora "Vladimir Prelog"

U ponedjeljak 26. prosinca, na dan Svetoga Stjepana, u Bazilici Srca Isusova u Palmoti�evoj ulici u Zagrebu odr�an je Bo�i�ni koncert Akademskog zbora „Vladimir Prelog“ iz Zagreba s nazivom „Raduj se Svijete!“, pod ravnanjem dirigentice Ive Juras. Crkva je bila popunjena do posljednjeg mjesta, što je stvorilo lijepo ozra�je za nastup zbora.

Program je bio znala�ki sastavljen, tako da su bile predstavljene bo�i�ne pjesme iz Hrvatske, Francuske, Argentine, Nizozemske, Ukrajine, Sjedinjenih ameri�kih dr�ava, Austrije, Estonije, te opet iz Hrvatske. Bila su zastupljena razna stilska i vremenska razdoblja, tako da je koncert bio vrlo raznolik, dinami�an i emotivan.


Solisti Antonija Ivkovi� i Ivan Martin�i� sa zborom
izvode Veni, veni Emmanuel (Charles Gounod)

Uspjehu koncerta svojim su glasovima doprinijeli i solisti: Antonija Ivkovi�, sopran, Ivan Martin�i�, tenor, Ivo Gamulin Gianni, tenor, te dirigentica Iva Juras, sopran.


Ivo Gamulin Gianni (lijevo) ispred zbora izvodi Tihu no�

Ivo Gamulin Gianni se istakao nje�nom interpretacijom pjesme Tiha no� u originalnom aran�manu za zbor Saše Britvi�a.

Solistica Iva Juras je izmamila veliki pljesak publike pjevaju�i, uz pratnju zbora, crna�ku duhovnu pjesmu „Kumbayah“.

Detaljnije o cijelom programu i skladateljima pjesama mo�ete pro�itati u Programskom listi�u:

Programski listi�

Nakon dugotrajnog pljeska zbor je nakon koncerta  izveo još dva dodatka, Mehki sne�ek i Narodi nam se kralj nebeski, koju je prihvatila i publika, tako da su se zadovoljni glasovi orili cijelom crkvom.


Jaslice ispred oltara

Kako ne bih iznosio previše subjektivnih dojmova o koncertu, navodim rije�i jednog slušatelja, koji je rekao da u �ivotu nije slušao ljepši bo�i�ni koncert, da mu je jedan sat prošao kao jedna minuta, a posebno ga je oduševila obrada Tihe no�i. Nadodao je da smo pjevali kao pravi profesionalci.

Drago nam je to �uti, pogotovo zato što se radi o muzi�ki obrazovanom slušatelju, koji nije imao razloga da zboru dijeli pohvale iz �iste kurtoazije.

Sljede�i nastup Zbor �e imati na Godišnjem koncertu 10. o�ujka 2012. u Hrvatskom glazbenom zavodu, te zatim na Festivalu fakultetskih zborova Sveu�ilišta u Zagrebu, 2. svibnja 2012., tako�er u HGZ-u.

Pogledajmo kratki foto zapis s Bo�i�nog koncerta:Za portal:
Tekst:  Kruno Kova�evi�, pro�elnik zbora
Fotografije:Zlatko �uran

*****

Aktivno se pripremaju�i za obilje�avanje 20 godina djelovanja Zbora, priredili smo prigodnu knji�icu kao podsjetnik na �lanove, koncerte, repertoar, gostovanja, natjecanja, festivale i smotre na kojima smo nastupili. Jasno, naglasak smo stavili na zadnjih pet godina, jer je prethodno razdoblje opisano prigodom 15. obljetnice Zbora (2006).

Kruno Kova�evi�, pro�elnik Zbora

Pogledajte knji�icu:     

Akademski zbor Vladimir Prelog – 20 godina djelovanja 1991. – 2011.Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.