Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


04.10.2011.

Dobitnici nagrada
na 8. me�unarodnom natjecanju mladih glazbenika Ferdo Livadi�


Kandidati za 8. me�unarodno natjecanje mladih glazbenika za nagradu Ferdo Livadi�


Aleksandra Šuklar i Ivan Šverko, laureati 8. me�unarodnog natjecanja mladih glazbenih umjetnika za nagradu Ferdo Livadi�

Harmonikaš Ivan Šverko i udaraljkašica Aleksandra Šuklar laureati su 8. me�unarodnog natjecanja mladih glazbenih umjetnika Ferdo Livadi�, koje je odr�ano tijekom 36. izdanja Samoborske glazbene jeseni. Po završetku nastupa svih osam kandidata tu je odluku donijela prosudbena komisija koju su �inili Vladimir Kranj�evi� (predsjednik), Ivana Kocelj, Zlatko Mad�ar, Branimir Pofuk i Krešimir Seletkovi�.

Ivanu Šverku pripala je nagrada Ferdo Livadi� za ukupni nastup pa mu je na završnoj ve�eri pobjednika 28. rujna uru�ena statua Kišobran kiparice Mirte �akani�, kao i  �ek u iznosu 15.000 kuna pokrovitelja Hypo Alpe Adria banke, koji mu je uru�ila voditeljica samoborske poslovnice Irena Francekovi�. Uz to, kao pobjedniku natjecanja, Ivanu Šverku osiguran je i samostalni koncert na 37. izdanju Samoborske glazbene jeseni, a organizatori mu daruju praizvedbu nove skladbe za solo instrument i komorni orkestar skladatelja Mladena Tarbuka te koncert s ansamblom Cantus u ciklusu "Cantus ansambl & Lisinski“ u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Aleksandri Šuklar pripala je nagrada Grada Samoboru za najbolje izvedenu skladbu hrvatskog autora pa joj je, uz statuu Kišobran, zamjenik gradona�elnika Hrvoje Franki� uru�io �ek u iznosu 10.000 kuna.
Na nagradama su �estitali umjetni�ki ravnatelj Samoborske glazbene jeseni Sre�ko Bradi�, koji je još jednom istaknuo ideju da hrvatski skladatelji pišu skladbe za mlade glazbenike, te izvršna direktorica Renata Glojnari�, koja je zahvalila pokroviteljima nagrada te svim ostalim pokroviteljima i sponzorima što poma�u ovaj festival. 

U nastavku pobjedni�ke ve�eri u franjeva�koj crkvi Marijina uznesenja u Samoboru nastupile su prošlogodišnje pobjednice Kvartet Klang. One su, uz Cantus ansambl, praizvele skladbu Berislava Šipuša "...un viaggio verso le luci di Amaraath, la stella del ritorno...", posebno pisano za njih i ovaj festival. Nakon toga Cantus ansambl svirao je skladbe Borisa Papandopula, Sanje Drakuli� i Mirele Ivi�evi�.

IZJAVE

Vladimir Kranj�evi�, Renata Glojnari� i Ivan Šverko

Vladimir Kranj�evi� (predsjednik prosudbene komisije):
Odluke su izglasane ve�inom glasova (u omjeru 4:1), ali donesene su na kraju u suglasju. Svaki od osam kandidata na natjecanju imao je poseban portet i osobnost, a zajedni�ko svima bio je profesionalni pristup i ozbiljnost programa. Pri tome je pobjednik Ivan Šverko imao kompletnu umjetni�ku osobnost, veliki muzikalitet i sjajnu tehni�ku spremu i zato je izabran kao najbolji. Aleksandra Šuklar nevjerojatno maštovito, plasti�no i s lijepim tonom na vibrafonu je izvela skladbu Igora Lešnika 20 Years Later, istaknuvši najbolje karakteristike svog instrumenta i zato je zaslu�ila nagradu.


Ivan Šverko:
Natjecanja su jedan od na�ina da promoviramo harmoniku kao specifi�an instrument i zato sam sudjelovao na doma�im i me�unarodnim natjecanjima. Izuzetna mi je �ast i zadovoljstvo što sam u Samoboru osvojio ovu nagradu i što �u nastupiti ovdje s recitalom i sljede�e godine. Tome se radujem i vidim novu priliku za promociju svog instrumenta, osobito u kontekstu što �e biti pisana i posebna kompozicija za mene i Cantus ansambl. Pri koncipiranju programa za nastup, obzirom da se o harmonici manje zna, uzeo sam u obzir razli�ite stilove i ono što je napisano za harmoniku kao koncertni instrument te sam izveo više djela nego što bih na nekom drugom koncertu. 


Alesandra Šuklar:
Skladbu Igora Lešnika 20 Years Later sam ve� izvodila na svojim nastupima i na natjecanjima, istina ne uvijek sva tri stavka, ali sam je iskoristila na ovom natjecanju, jer je to zaista sjajna skladba i velika mi je �ast što sam upravo zbog nje dobila ovu nagradu. Drago mi je i što sam na ovom natjecanju u ovoj jakoj konkurenciji, a najva�nije mi je bilo da dobro odsviram svoj nastup.        


Izvor: Press slu�ba SGJ
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.