Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


04.10.2011.

8. me�unarodno natjecanje mladih glazbenika
za nagradu Ferdo Livadi�

Od 25. do 28. rujna u sklopu 36. samoborske glazbeni jeseni odr�ano je 8. me�unarodno natjecanje mladih glazbenika do 26 godina starosti za nagradu Ferdo Livadi�. Nakon provedenog natje�aja Prosudbena komisija odabrala je 8 kandidata, koji su se borili za naslov pobjednika i nagradni fond od 25.000 kuna.  

Prvog dana natjecanja u Galeriji Prica nastupili su Ante Sladoljev na klaviru, Ivan �uzel na trubi i Kvartet gitara Leggero.

Ante Sladoljev se predstavio Tarbukovim Varijacijama na me�imursku temu za klavir solo i Schubertovom Sonatom za klavir u B-duru, D 960.

Ivan �uzel je, uz klavirsku pratnju Marijana �uzela, izveo Telemannovu Sonate de concert, Bobi�evu Sonatinu, Enescuovu Legendu za trubu i klavir te Levyevu Veliku rusku fantaziju.

Kvartet gitara Leggero svirao je Bachovu Sinfoniju iz Kantate Wir danken dir Gott, wir danken dir, Klobu�areva Tri stavka za kvartet gitara, Brouwerov Kubanski krajolik s rumbom i Kleynjansov �etiri elementa: Zemlja, voda, zrak, vatra, op. 123.

Natjecanje Ferdo Livadi� nastavljeno je drugog dana, u ponedjeljak, 26. rujna, kad su se stru�nom ocjenjiva�kom �iriju i publici u Galeriji Prica predstavili pijanist Ivan Horvati�, flautistica Ana Batinica te udaraljkašica Aleksandra Šuklar.

Ivan Horvati� predstavio se Notturnom, op 38 Blagoja Berse, potom s Ma�arskom rapsodijom br. 2 u cis-molu F. Liszta te Schumannovom Simfonijskim etidama, op 13. Ivan Horvati� diplomirao je 2008. godine klavir na Muzi�koj akademiji u Zagrebu, u klasi prof. Karl-Heinz Kämmerlinga i prof. �or�a Stanettija, a trenutno je student specijalisti�kog magisterija na Visokoj umjetni�koj školi u Zürichu, u klasi prof. Karl-Andreasa Kollyja.

Ana Batinica (uz klavirsku pratnju Zrinke Ivan�i�) ponudila je samoborskoj publici izvedbe Sonate za flautu i klavir u D-duru, op 94 Sergeja Prokofjeva, potom Soliloquy za flautu solo, op. 61 Bo�idara Kunca te Devijacije na Karneval u Veneciji za flautu i klavir Mikea Mowera. Batinica je studentica �etvrte godine na Muzi�koj akademiji u Zagrebu, u klasi prof. Renate Penezi�, a u sije�nju ove godine izvela je Koncert za flautu i orkestar Jacquesa Iberta s orkestrom Zagreba�ke filharmonije, pod ravnanjem maestra Aluna Francisa.

Završetak druge ve�eri natjecanja mladih glazbenika na Samoborskoj glazbenoj jeseni pripao je
Aleksandri Šuklar i programu kojeg je zapo�ela Shala' za mali bubanj Jona Whitlocka, potom na vibrofonu 20 Years Later Igora Lešnika i Mark Glentworthov Blues for Gilbert, te Keiko Abeov Wind in the Bamboo Grove za marimbu i za kraj Marinada za udaraljke Slavka Šuklara. Novosadska glazbenica Aleksandra Šuklar po�ela je svoj glazbeni put sviraju�i violinu da bi 2002. godine po�ela svirati udaraljke. Studentica je Konzervatorija u Be�u u klasi prof. Josefa Gumpingera te svira kao zamjena u Simfonijskom orkestru slovenskog i be�kog radija te Slovenskoj filharmoniji.

Posljednja dva koncerta u ovogodišnjem 8. me�unarodnom natjecanju mladih glazbenika Ferdo Livadi� na 36. samoborskoj glazbenoj jeseni odr�ali su 27. rujna harmonikaš Ivan Šverko i violistica Jasna Simonovi�.

Ivan Šverko trenutno je jedan od najperspektivnijih svjetskih izvo�a�a na koncertnoj harmonici, što je potvrdio pobjedom na natjecanju Arrasate Hiria (Španjolska). Harmoniku po�inje u�iti u pulskoj Glazbenoj školi. Klasi�nu harmoniku diplomirao je 2009. na Sveu�ilištu Jurja Dobrile u Puli, u klasi prof. Boruta Zagoranskog, a poslijediplomske studije nastavlja na Sibelius Academy u Helsinkiju (Finska ), u klasi prof. M. Varynena. Na koncertu se predstavio izvedbom Minimala D. Remigioa, Dieu parmi nous O. Messiaena, fantazije za harmoniku Kalina Krasnaja V. Semionova, Golden Rocks in the Moonlight A. Markovi�a, Jesenjeg scenarija A. Kusjakova i izvedbom Tarantelle F. Liszta.

Jasna Simonovi� po�ela je svirati violinu sa šest, a violu s petnaest godina. Dobitnica je mnogih nagrada na brojnim natjecanjima, kao solistica i �lanica komornih sastava. Dodiplomski studij završila je u Beogradu u klasi profesora P. Veli�kovi�a, a trenutno je studentica diplomskog studija na Muzi�koj akademiji u Zagrebu, u klasi profesora A. Miloševa i na Universität für Musik und darstellende Kunst u Be�u, u klasi profesora T. Selditza. Za natjecanje je odabrala Sonatu za violu i klavir u d-molu M. Glinke, Varijacije na balkanske motive M. Markuša te Concert Piece za violu i klavir G. Enescua.

*****

Natjecateljski dio Samoborske glazbene jeseni završio je u utorak, 27. rujna, tre�om ve�eri Natjecanja Ferdo Livadi�, a nakon što se u tri ve�eri predstavilo svih osam kandidata, Ante Sladoljev (klavir), Ivan �uzel (truba), Kvartet gitara Leggero, Ivan Horvati� (klavir), Ana Batinica (flauta), Aleksandra Šuklar (udaraljke), Ivan Šverko (harmonika) i Jasna Simonovi� (viola), prosudbeno povjerenstvo odlu�ilo je o dobitnicima nagrada Ferdo Livadi� (za najbolju ukupnu izvedbu) i Grada Samobora (za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja). Dodjela nagrada bila je u srijedu, 28. rujna 2011. u franjeva�koj crkvi u Samoboru, no o tome pogledajte današnji posebni prilog.


Izvor: Press slu�ba SGJ
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.