Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


29.09.2011.

Koncertom Marca Coppeya i Zagreba�kih solista
otvorena 36. samoborska glazbena jesen

Violon�elist i dirigent Marc Coppey i Zagreba�ki solisti otvorili su ovogodišnje 36. izdanje Samoborske glazbene jeseni.


Violon�elist i dirigent Marc Coppey novi umjetni�ki voditelj Zagreba�kih solista

To je bio i prvi slu�beni nastup Marca Coppeya kao novog umjetni�kog voditelja Zagreba�kih solista. Pred brojnom publikom u franjeva�koj crkvi Marijina uznesenja u Samoboru na po�etku su Zagreba�ki solisti izveli Koncertantnu improvizaciju Milka Kelemena, a potom im se pridru�io Marc Coppey u izvrsnoj interpretaciji Koncerta za violon�elo i orkestar u C-duru Josepha Haydna. U nastavku su slijedili Andante cantabile za violon�elo i guda�e (iz Prvog guda�kog kvarteta u D-duru, op. 11) Petra Ilji�a �ajkovskog te Komorna simfonija u c-molu, op.110a Dmitrija Šostakovi�a. Odli�ne izvedbe rezultirale su i dodatnim programom – Serenadom P.I. �ajkovskog.   


Ministar pravosu�a RH Dra�en Bošnjakovi�


Veleposlanik SR Njema�ke dr. Bernd Fischer

Koncertu su nazo�ili ministar pravosu�a Dra�en Bošnjakovi�, veleposlanik SR Njema�ke dr. Bernd Fischer, predstavnici francuskog veleposlanstva, predsjednik Skupštine Zagreba�ke �upanije Damir Mikuljan, zamjenik gradona�elnika Grada samobora Hrvoje Franki� i drugi uva�eni gosti.

U sljede�a tri dana na programu festivala je natjecanje mladih glazbenika Ferdo Livadi�, na kojem se ove godine 8 glazbenika do 26 godina starosti bori za nagrade – za najbolji nastup i za najbolju izvedbu djela hrvatskog autora.

Ovogodišnja 36. samoborska glazbena jesen odr�ava se od 24. rujna do 8. listopada pod pokroviteljstvom predsjednika Republike prof.dr.sc. Ive Josipovi�a te Ministarstva kulture, Grada Samobora i Zagreba�ke �upanije.

Organizator 36. samoborske glazbene jeseni je Pu�ko otvoreno u�ilište Samobor, u kojem se mogu kupiti i ulaznice na sve koncerte, kao i u Turisti�koj zajednici Grada Samobora i Turisti�koj zajednici Zagreba�ke �upanije.

Biografija izvo�a�a:

Marc Coppey (r. 1970.) smatra se jednim od vode�ih violon�elista današnjice. Ve� kao osamnaestogodišnjak, na me�unarodnom natjecanju Johann Sebastian Bach u Leipzigu, osvojio je prvu te posebnu nagradu za interpretaciju Bachove glazbe. Idu�e godine slavni Mstislav Rostropovi� pozvao ga je na svoj festival te od tada zapo�inje brzi uspon Marcova solisti�ke karijere. Kao solist sura�ivao je s najcjenjenijim orkestrima današnjice te nastupao na svim slavnim svjetskim podijima. Njeguje veliki interes i za komornu glazbu te i na ovom podru�ju sura�uje s vrsnim umjetnicima današnjice. Od 1995. do 2000. godine bio je �lan kvarteta Ysaÿe s kojim je obišao svijet. Repertoar ovog violon�elista eklekti�an je i inovativan; uklju�uje me�u ostalim Bachove Suite za violon�elo te ostatak poznatog i omiljenog „klasi�nog“ violon�elisti�kog koncertnog repertoara, ali i manje poznata djela koja Marc nastoji �esto predstaviti publici. Svira na violon�elu graditelja Mattea Goffrillera (Venecija, 1711.).

Zagreba�ki solisti osnovani su 1953. godine u okviru Radio-televizije Zagreb. Nakon zlatnog razdoblja pod umjetni�kim vodstvom svjetski klavitog violon�elista Antonija Janigra, tijekom više od pet desetlje�a – pod umjetni�kim vodstvom nekoliko koncertnih majstora – odr�avali su kvalitetu muziciranja na zavidnoj razini te bili prisutni na presti�nim svjetskim koncertnim podijima. Svi se �lanovi ansambla odlikuju virtuoznoš�u i disciplinom muziciranja te izuzetnim entuzijazmom i zaljubljenoš�u u komorno muziciranje. Do sada su odr�ali oko 3500 koncerata na svim kontinentima, u najve�im svjetskim centrima i najslavnijim koncertnim dvoranama. uz njih su muzicirali brojni ugledni solisti, primjerice Henryk Szeryng, Alfred Brendel, Christian Ferras, Pierre Fournier, Leonard Rose, James Galway, Jean-Pierre Rampal, Aldo Ciccolini, Katia Ricciarelli, Lily Laskine, Zuzana Ru�i�kova, Mario Brunello, Isabelle Moretti, Guy Touvron i mnogi drugi. Zagreba�kim solistima dodijeljene su mnoge visoke nagrade i priznanja. O�ekuje se izazak njihovog novog nosa�a zvuka s djelima Ernesta Cordera, kojeg su snimili s istaknutim solistima, violinistom Guillermom Figueroom te gitaristom Pepeom Romerom.

Izvor: Press slu�ba SGJ  

Vezani �lanak:

36. samoborska glazbena jesenVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.