Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


07.01.2011.

Svjetski uspjesi Ivane Marije Vidovi�


Ivana Marija Vidovi� ispred Detroit University poslije koncerta

Iz hladnog Detroita doletjela je u mjesecu studenom nazad u Europu. Sljede�a stanica bio je ljetni Brazil i to grad Curitiba, oko satak vremena avionom ju�nije od Sao Paula. Uslijedio je odlazak u Rio u kojem je ba� te dane izbio civilni rat da bi kona�no nakon brojnih koncerata na tri kontinenta, stigla ku�i.

Sjajna godina je za dubrova�kom glasovira�icom koja se upravo u doba blagdana kratko odmarala u svom domu u rodnom Dubrovniku. Priprema nove umjetni�ke izazove u metropolama svijeta i najavljuje skoro gostovanje u Italiji s kojim �e zapo�eti njena koncertna 2011. godina.

Napomenimo samo neke od uspjeha i prisjetimo se da je u protekloj godini ova neumorna hrvatska umjetnica izme�u ostalog odu�evila popunjenu jednu od najeminentnijih kazali�nih ku�a u Torinu, Circolo dei Lettori, pa poslije nastupila u drevnoj katalanskoj Gironi, stigla se posvetiti i �to kvalitetnijoj organizaciji ve� 4. Epidaurus festival u Cavtatu za kojeg zdu�no obavlja funkciju umjetni�kog direktora, da bi u mjesecu studenom u tijeku jednog mjeseca pre�la silne avionske milje i gostovala u oba ameri�ka kontinenta i to u gradovima Detroit i Deaborn (SAD) te u Curitibi u Brazilu. Njen heterogeni "ameri�ki podvig" pravi je dokaz neumornosti duha dubrova�ke umjetnice. U mjesec dana nastupila je kao solist trima orkestrima, kao dio trija s violinistom Kypros Markou i dr.Judith Weg. Vidovi� je odr�ala recital i predavanje predstaviv�i hrvatski glasovirski opus s akcentom na skladateljici Dori Peja�evi�.

Turneje su bile sveobuhvatne, a pijanistica se nikad nije po�alila na napore pri promjeni klime, godi�njih doba, vremenskih zona i sve to s �etiri razli�ita repertoara koje je izvodila na brojnim nastupima lete�i od SADa, Europe pa sve do daleke Ju�ne Amerike gdje je ve� dva puta gostovala no nikad prije s orkestrima.


Promid�ba koncerata bila je odli�na

U Deabornu je u studenom nastupila s Deaborn Symphony Orchestra (USA-tisak) pod palicom maestra Markou izvode�i prelijepi Mozartov koncertni Rondo u A-duru KV 386 i Simfonijsku rapsodiju za glasovir i guda�e op.66, �panjolskog skladatelja Joaqu�na Turine.


Ivana Marija Vidovi� s maestrom Kypros Markou...

S orkestrom Wayne State univerziteta izvela je ponovno Turinu i Tres piezas para orquesta de camara argentinskog skladatelja Astora Piazzolle u aran�manu za glasovir i orkestar, Jos� Bragata.


... i s gradona�elnikom Deaborna Johnom B. O'Reilly Jr. sa suprugom
poslije koncerta s orkestrom

Na komornom koncertu prvi se put u SADu izveo Glasovirski trio op.15, a u solisti�kom recitalu minijature hrvatske skladateljice Dore Peja�evi� uz prigodno predavanje. Zadnje je dane u SADu Vidovi� provodila kao profesor na glasovirskom te�aju odabranim studentima pri Wayne State University u Detroitu.

Vrhunac i trijumfalni zavr�etak uspje�ne godine bilo je gostovanje u brazilskom gradu Curitiba gdje je interpretirala dvije ve�eri za redom Turinu i Piazzollu s fantasti�nim orkestrom Camerata Antiqua de Cidade do Curitiba, a koncertima je ravnao jedan od najistaknutijih dirigenata Brazila, maestro Luis Gustavo Petri. Ovo gostovanje sufinanciralo je i Ministarstvo kulture RH jer je Vidovi� prva hrvatska umjetnica koja nastupa s ovim uglednim glazbenim tijelom koji ove godine slavi svojih 35 godina postojanja. Svi koncerti pobudili su veliki interes za hrvatsku kulturnu ba�tinu, popra�eni su odli�nim kritikama, a pijanistica je ispra�ena burnim aplauzom i "standing" ovacijama pa nije �udno da s istim organizatorima pregovara o ponovnim anga�manima i nastavku suradnje

Tekst: E.S.U.Management
Fotografija: Agnaldo Oliveira de Silva
Za portal pripremio: Zvonimir MitarVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.