Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


26.05.2007.

Hrvatski skladatelji XX. stolje�a pod velom ti�ine svih jugoslavenskih re�ima

s. SLAVKA SENTE OP

s. SLAVKA SENTE OP �lanica je Kongregacije sestara dominikanki Svetih an�ela �uvara. Diplomirala je na Institutu za crkvenu glazbu i na Muzi�koj Akademiji u Zagrebu. Bila je i u Rimu na studiju dominikanske duhovnosti. Vi�e godina je radila na hrvatskom programu Radio Vatikana. Sada radi kao profesor na Institutu za crkvenu glazbu "Albe Vidakovi�" Zagrebu. Pored redovni�kih obveza, dirigentica je �upnog zbora �upe Krista Kralja u Trnju. Povremeno sklada za razne prigode. Izdala je pjesmaricu uz dvostruki CD pod nazivom "DOK ME BUDE BOGU SVOM �U PJEVATI", kojim je na svoj glazbeni�ki na�in obilje�ila proslavu stote obljetnice svoje Kongregacije sestara dominikanki Svetih an�ela �uvara.


*****

KRATKI OPIS GLAZBENIH PROJEKATA

CD "DOK ME BUDE BOGU SVOM �U PJEVATI"
skladbe s. Slavke Sente OP.
(snimljeno 18. lipnja 2004. u vara�dinskoj Katedrali, trajanje 37:30 min, izdano 2005.g., izdava�: Laudato d.o.o. Zagreb)

SNIMILI: HRVATSKO PJEVA�KO DRU�TVO "SLAVULJ" PETRINJA
SOLISTI: Kre�imir Haas orgulje i s. Slavka Sente sopran
SURADNICI: dr. fra Izak �pralja
TONMAJSTORI: Alan �najder i Bo�o Panduri�
DESIGN I LAYOUT: Laudato d.o.o.
DIRIGENT: JOSIP DEGL' IVELLIO

Ovaj autorski album dominikanke s. Slavke Sente snimljen je povodom 100 godi�njice dominikanske provincije Svetog An�ela �uvara u Hrvatskoj, �iji je �lan i s. Slavka Sente, redovnica, skladateljica i pedagoginja. Snimljeno je 15 njezinih skladbi za mje�oviti i �enski zbor uz orgulje, te dvije skladbe za orgulje solo. Uz ovaj CD s. Slavka Sente izdala je i istoimeno notno izdanje svojih skladbi.

*****

Zagreb, 18. travnja 2007. mo. Josip degl' Ivellio


Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Sutra na portalu:
Portal Vam predstavlja (11): Maestro JOSIP DEGL' IVELLIO

 

Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.