Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


20.01.2005.

Klapa Chorus Croaticus u gostima kod duha�kog ansambla Schillermusik iz Unterseena

Hrvatski glazbeni ambasador iz Berna, klapa Chorus Croaticus nastavlja svoju promid�benu misiju i suradnju sa �vicarskim glazbenim formacijama.
Slijede�a priredba takve vrste je ve� u subotu, 22. sije�nja
2005, u 20.00 sati u Unterseenu kraj Interlakena.
Klapa Chorus Croaticus ima posebnu �ast nastupiti i prezentirati hrvatsku glazbenu ba�tinu �vicarskoj publici na godi�njem koncertu duha�kog ansambla Schillermusik. Koncert �e se odr�ati u auli �kole u Steindleru. Klapa Chorus Croaticus �e nastupiti 30 minuta s pjesmama iz vlastitog repertoara i imat �e dvije zajedni�ke izvedbe s doma�inom , duha�kim ansablom Schillmusik.
O samom godi�njem koncetu i nastupu Klape Chorus Croaticus mo�ete saznati na slu�benim stranicama duha�kog ansambla Schillermusik.
Ulaz za koncert je slobodan.

Uredni�tvo


Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.