Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


  Hrvatski glazbenik Ivan Nesti� diplomirao kontrabas u Bernu

Mladi hrvatski glazbenik, Ivan Nesti� iz Velike Gorice, diplomirao je kontrabas u klasi prof. B�le Szedlaka, u petak 8. listopada 2004. godine nakon trogodi�njeg poslijediplomskog studija na Visokoj �koli za muziku i teatar u Bernu.
Vrlo uspje�an javni diplomski koncert odr�an je pred publikom i ocjenjiva�kom komisijom. Mladi glazbenik je, uz solo izvedbe djela poznatih skladatelja, na kraju koncerta vrlo nadahnuto izveo i "slavonsko kolo" u kvartetu "Pro basso", sastavljenom od jo� tri mlada glazbenika.
Ivan Nesti� zasad jo� ne razmi�lja o povratku u Hrvatsku, jer ima stalan anga�man u �vicarskom komornom orkestru gdje je solo kontrabasist, povremeno je anga�iran i u Bernskom simfonijskom orkestru, a razmi�lja i o nastavku �kolovanja za virtuoza u �enevi.Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.