Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


  Promocija tre�eg albuma klape Chorus Croaticus "Divici Mariji"

Promocija tre�eg po redu albuma klape Chorus Croaticus odr�ana je u dvorani za prijeme crkve sv Kri�a u Bernu.
Poznata hrvatska klapa Chorus Croaticus uspje�no je prestavila svoj novi, tre�i po redu, album pod nazivom "Divici Mariji". Promociji je prisustvovalo 100-njak zvanica izme�u ostalih i veleposlanik Republike Hrvatske u �vicarskoj i kraljevini Liechtenstein gospodin dr. Mladen Andrli� zatim fratar �imun �ito �ori� i drugi.Frane Vukdelija


U uvodnom govoru voditelj klape gospodin Frane Vugdelija je pozdravio nazo�ne i zahvalio se na velikom odzivu. Gospodin Vugdelija je izme�u ostalog naglasio da mu je vrlo �ao �to dirigent klape gospodin dr. N. Buble nije prisutan na promociji, zatim da je ovaj tre�i album specifi�an jo� iz jednog vrlo va�nog detalja, a to je, da je cijeli opis na CD-u i na njema�kom jeziku.Veleposlanik M. Andrlic


U kratkom predahu izme�u pjesama prisutnima se obratio i gospodin dr. Mladen Andli� pozdravnim rije�ima: "Velika mi je �ast da sam ovdje ve�eras sa vama i da mogu sudjelovati u promociji ovog va�eg tre�eg po redu albuma. Uvjeren sam da �e zvijezda "Stella Maris" (njema�ki naziv za album) i dalje biti jedna stalna zvijezda koja uspje�no predstavlja Hrvate u �vicarskoj. Tako�er sam uvjeren da �e �lanovi Chorus Croaticusa u ovom kao i u novom sastavu nastaviti tradiciju uspje�nog prezentiranja Hrvatske u �vicarskoj, a doznao sam tako�er, da su u pro�losti i neki djelatnici iz veleposlanstva bili �lanovi ove poznate klape", rije�i su gospodina veleposlanika.fra Simun Sito Coric


U drugoj pauzi nazo�ne je pozdravio kratkim govorom i fratar �imun �ito �ori� koji i sam pi�e i pjeva. Gospodin �ori� se osvrnuo na hrvatsku pro�lost i izme�u ostalog rekao je da �irom svijeta Hrvata ima oko �etiri milijuna i da su Hrvati, dok su selili iz domovine Hrvatske i Bosne i Herzegovine, uvjek nosili sa sobom ono najmilije, a jedna od tih vrijednih osobina bila je i pjesma. Pjesma je imala jedno posebno zna�enje za Hrvate. �injenica da Sveti Otac dolazi u Bern potakla me je se sjetim na jedan va�an doga�aj iz davne 1177. godine, u Rimskim arhivima je Kardinal Oson zapisao slijede�e: "Kada se 1177. godine papa Aleksandar III. iskrcao u Zadru Hrvati su ga do�ekali pjesmom i to na hrvatskom jeziku" �to je u ono doba bilo rijetko.

Ta tradicija je ostala do dana dana�njeg. Chorus Croaticus izvodi pjesme koje su stare i do 500 godina, a pjesma "Divici Mariji" je djelo slavnog hrvatskog pjesnika Marka Maruli�a (1450-1524).
Gospodin �ori� je na kraju jo� dodao da je klapa Chorus Croaticus jedna od najkvalitetnijih hrvatskih klapa u svijetu. "Tokom svih mojih putovanja upoznao sam mnoge glazbene sastave od Sidneya do Johanesburga i do Toronta, ali nijedna se ne mo�e porediti sa Chorus Croaticusom, a kad bi Chorus usporedio s klapama iz domovine, tu bi mogao re�i da su rame zu rame", rije�i su gospodina �ori�a.
Poslije uspje�ne promocije doma�in je po�astio goste prigodnim domjenkom i �a�icom vina.
Klapa Chorus Croaticus nastupa u slijede�em sastavu:
Dirigent gospodin dr. Nikola Buble, tenor II Viorel Tallarini, tenor II Miljenko Pli�i�, tenor II �eljko �ubri�, bariton Danijel Pe�taj, bariton Alan �avar, bas Ilija Beki�, bas Josip Borozni, tenor I Frane Vugdelija, tenor II Ivo �avar, bas Branko �ori�, bas Kre�imir �u�e.


CD "Divici Mariji" sadrzi 16 prekrasnih pjesama i to:
1. Divici Mariji - Der Jungfrau Maria
2. Rodil se je Isus - Jesus wurde geboren
3. Pu�e moj - Mein Volk
4. �ilju moj pribili - Meine weisse Lilie
5. Mislila sam mlada koludrica biti - Ich wollte eine junge Nonne werden
6. Dojdi u krilo moje - Komm in meinen Schoss
7. Na ku�u ti bu�a - In deiner Hausmauer ist ein Loch
8. Ode� li mila - Wenn Du gehst, meine Liebe
9. Ako ti draga ja na more pojden - Wenn ich, meine Liebe, auf's Meer hinaus fahre
10. U poju se mala � - Im Felde sich die kleine �
11. Izajdi sunajce - Sonne, komm hervor
12. �i�ula - Jujube
13. More moje - Mein Meer
14. Sje�anje na Vela Luku - Erinnerung an Vela Luka
15. More, ti si �e�nja - Meer, du bist die Sehnsucht
16. Ludo more - Aufgew�hltes Meer

Za sve one koje ova vrsta glazbe interesira bli�nje informacije o naru�benicama mo�ete dobiti preko adrese:
Chorus Croaticus, Postfach 123, CH-3000 Bern 22, ili na Tel/Fax 031 301 23 67
Za vas smo pripremili i nekoliko fotografija sa sve�ane promocije


Portal Team

Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.