Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


  Chorus Croaticus: Promocija tre�eg CD-a u Bernu

Sve na�e prijatelje, predstavnike medija, kao i sve zainteresirane ljubitelje klapskog pjevanja srda�no pozivamo na sve�ano predstavljanje na�eg novog (3.) CD-a "DIVICI MARIJI: Hrvatska glazbena ba�tina. Dalmatinska klapska pjesma." ("STELLA MARIS: Kroatische �berlieferte Musik. Dalmatinischer Klapa-Gesang.)

Kada: petak, 4. lipnja 2004. godine
Gdje: u dvorani crkve Sv. Kri�a (Heiligkreuz-Kirche), Kastellweg 7, Bern (Tiefenau)
Po�etak: 20.00 sati
Ulaz: slobodan

Na� novi CD predstavit �e i u programu sudjeluju:
Dr. Mladen ANDRLI�, Veleposlanik Republike Hrvatske u �vicarskoj Konfederaciji i Kne�evini Liechtenstein
Prof. Dr. �ito �ORI�, franjevac-misionar, psiholog, knji�evnik
Bernski kvartet mandolina (Berner Mandolinen Quartett)
Klapa CHORUS CROATICUS Bern zapjevat �e nekoliko pjesama s novog (3.) CD-a u�ivo.
Srda�no Vas pozivamo i veselimo se susretu s Vama.
"CHORUS CROATICUS" Bern
Chorus Croaticus, Postfach 123, 3000 Bern 22, Tel./FAX: 031 / 301 23 67

Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.