Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


11.01.2011.

Nagrada filmu "Otvoreno more"

Prirodoslovni dokumentarni film "Otvoreno more" Plavog svijeta, koji je snimljen i produciran u suradnji sa Institutom za oceanografiju i ribarstvo u Splitu i Hrvatskim prirodoslovnim muzejem prikazan je u slu�benoj konkurenciji "37. Svjetskog festivala podmorske fotografije i dokumentarnog filma" koji se odr�ao od 27-31.10.2010. u Palais du Pharo u Marselle-u, Francuska u kategoriji A filmova.

Tijekom pet dana prikazano je vi�e od 140 dokumentarnih filmova o moru i podmorju iz cijelog svijeta, a osim filmova poznatih autora prikazani su i filmovi snimljeni u produkciji poznatih svjetskih TV ku�a kao �to su BBC, Arte, WDR, NHK i druge.

Film "Otvoreno more" u ovogodi�njoj konkurenciji dobio je nagradu fondacije Princa Alberta od Monaka:

"PRIX DE L'INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE - FONDATION ALBERT 1er,
PRINCE DE MONACO"


ALBERT 1st - MONACO OCEANOGRAPHIC FOUNDATION
to Ante ZULJEVIC, Blue World [Croatia]
for Open Sea - Le Large

Film "Otvoreno more" i nekoliko video priloga mo�ete pogledati na stranicama Plavog svijeta:

Vi�e o filmu

Izvor: www.plavi-svijet.org
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

PS:

U najnovijem broju �asopisa Hrvatskog kulturnog kluba �vicarske, Libra broj 28, mo�ete pro�itati interesantnu reporta�u "Na praksi kod jadranskih dupina" mlade studentice morske biologije i managementa u Australiji, Catherine Cornaz, koja je obavila svoj jednomjese�ni praktikum upravo kod Plavog svijeta u Velom Lo�inju. �asopis mo�ete naru�iti na adresi: hkk@arhiva.croatia.ch

Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.