Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

DANI �ILEANSKE KULTURE U ZAGREBU
SJE�ANJE – MOST IZME�U �ILEA I HRVATSKE
12. – 16. 5. 2015.

Utorak 12. svibnja 2015.
19,00 sati
Glazbeno-poetski recital: VELIKANI �ILEANSKE POEZIJE
Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, 10000, Zagreb

Srijeda 13. svibnja 2015. - DAN POSVE�EN �ILEANSKOJ �ENI

12.00 sati, DHK, Trg bana Jela�i�a 7/I
PEPITA TURINA: Predstavljanje dvojezi�nog izdanja knjige “Cuentos Navideños” �ileanske knji�evnice Pepite Turine i predavaje uz video prezentaciju o �ivotu autorice.

VE�ER �ILEANSKOG FILMA – SUDBINE �ILEANSKIH KNJI�EVNICA

18 .00 sati, KIC, Preradovi�eva5/I
"LA COLORINA", dokumentarni film
Re�ija: Fernando Guzzoni
STELLA DÍAZ VARÍN: "La Colorina" prikazuje �ivot �ileanske pjesnikinje STELLE DÍAZ VARÍN (1926.-2006), predvodnice punk generacije i muze brojnih umjetnika svoga doba. Stella je zbog svoje prkosne i �estoke naravi postala nezaobilaznom figurom otpora tradicionalnoj slici �ene.

19.30 sati, KIC, Preradovi�eva 5/I
“TERESA”, dugometra�ni igrani film
Re�ija: Tatiana Gaviola
�anr: Povijesna drama / biografija
Filmska pri�a o burnom �ivotu TERESE WILMS MONTT (1893.-1921.), ljepotice, knji�evnice i odmetnice. tragi�ne heroine na prijelazu 19. i 20. Stolje�a.

�etvrtak 14. svibnja 2015.

SJE�ANJE – MOST IZME�U �ILEA I HRVATSKE

19,00 sati, Europski dom Zagreb, Juriši�eva 1/I
HRVATSKO ZLATO �ILEA;  Predavanje uz video zapis
Predava�: Tuga Tarle, prof.
Voditelj: David Rey, novinar Glasa Hrvatske
Hrvati su, uz brojne druge europske narode, stvarali današnji �ile, a njihova uloga i doprinos izgradnji suvremenog �ilea dolazi do izra�aja u svim segmentima društvenog �ivota.

Petak 15. svibnja 2015.

VE�ER �ILEANSKOG FILMA - SUVREMENO �ILEANSKO DRUŠTVO, IZAZOVI

18 .00 sati, KIC, Preradovi�eva 5/I
“CORAZÓN SECRETO”
Re�ija i scenarij: Miguel Ángel Vidaurre, Carlos Flores del Pino
�anr: Obiteljska drama
CORAZÓN SECRETO je pomalo �udna gotovo fantasti�na, hrermeti�ki zatvorena ljubavna pri�a i primjer eksperimentalnog filma iz retorte filmskih kriti�ara i profesora.

19,30 sati, KIC, Preradovi�eva 5/I
“MACHUCA”
Redatelj: Andrés Wood
�anr: Socijalna drama
“Machuca” se doga�a u Santiagu 1973. godine u vrijeme Pinochetova re�ima u vremenu najokrutnijih sukoba i ideoloških podjela u �ileanskom društvu. Film je nagra�en nagradom ARIEL 2004. godine u konkurenciji za najbolji ju�noameri�ki igrani  film.

Subota 16. svibnja 2015.

11,00 – 17.00 sati - �ILEANSKO-HRVATSKI KULTURNI KRU�OK U „Udruzi ŠTAGALJ“
Program: dru�enje uz �itanje �ileanske poezije, slušanje �ileanske glazbe i zajedni�ko spravljanje jela �ileanske i doma�e hrvatske kuhinje.
Udruga Štagalj, selo Kostanj pokraj Vrbovca
Vrijeme: 11,00 sati polazak iz Zagreba ispred Muzeja Mimara, Rooseveltov trg 5
17,00 sati povratak u Zagreb
Za �ileansko-hrvatski kulturni kru�ok u Udruzi Štagalj organiziran je prijevoz autobusom. Cijena autobusne karte: 30,00 kn, a za studente,
umirovljenike i invalide 20,00 kn. Broj mjesta ograni�en. Zainteresirani trebaju izvršiti rezervaciju na tel: 0919258381 ili na e-mail: tarletuga@gmail.com

Organizator Dana �ileanske kulture u Zagrebu „SJE�ANJE – MOST IZME�U �ILEA I HRVATSKE“:
Udruga OS

Suradnici i podupiratelji: Društvo hrvatskih knji�evnika, Kulturno informativni centar, Zagreb, Europski dom Zagreb, Muzej Mimara, Udruga Štagalj, Hrvatsko-hispansko društvo, Hrvatski klub za me�unarodnu suradnju

Pokrovitelj: Veleposlanstvo Republike �ile u Republici Hrvatskoj

Ulaz na sva doga�anja slobodan.

Autor: MojZagreb portal, www.mojzagreb.info

*****

�ileanski Hrvati

Za portal preuzeo i pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

Vezani �lanci:

OBITELJ LUKŠI� FENOMEN POSLOVNOG CARSTVA
Gospodari hrvatskoga Jadrana

Hrvat Jose Mili�i� posljednji poglavica plemena Yagan

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.