Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

PADAUNG PLEME

Upoznajte "�ene �irafe":
Prstenjem oko vrata �uvaju tradiciju

"Ogrlica od bakra" ozna�ava i bol, ali za �ene Padaunga bol je uslov pripadnosti...

Kako rastu, prstenje im se dodaje (Foto: flickr.com)
Kako rastu, prstenje im se dodaje
(Foto: flickr.com)

Na grani�nom pojasu izme�u Tajlanda i Burme �ivi pleme Padaung, �ije djevoj�ice i �ene ukrašavaju svoju figuru bakarnim prstenjem koje ni�u oko vrata i �lanaka. Padaunzi tako vjekovima �uvaju plemensku tradiciju "dugih vratova", po njima - simbola uzvišene ljepote.

Ve� sa pet godina djevoj�ice iz sela Nai Soi po�inju da nose jedan prsten, a kako rastu i razvijaju se, prstenje im se dodaje.

Do desete godine te�ina dostigne kilogram. Nakon dvije godine dodaje se još jedan kolut i tako redom... Kod odraslih �ena bakarno prstenje teško je oko šest kilograma. Maksimalan broj krugova je 25 i �ena koja uspije da ih obmota oko vrata, va�i za najbolju u selu i naravno, dobrom prilikom za udaju.

Naravno, "ogrlica" ozna�ava i bol, ali za �ene Padaunga bol je uslov pripadnosti.

Dugi vrat je, naravno, iluzija.

"Vrat ne postaje du�i kada nosite ove prstene, zapravo se ramena guraju na dolje, sprje�ava se razvijanje, kako bi se stvorila iluzija du�eg vrata", pri�a za National Geographic starija pripadnica Padaung plemena.

Ova namjerna deformacija mo�e izgledati mazohisti�ka, ali za "�ene �irafe", kako zovu pripadnice Padaunga, to je obavezno plemensko obilje�je.

Za ovu neobi�nu tradiciju vezuju se razni mitovi. Jedan od njih ka�e da su se duhovi ovog plemena nekada davno pobunili protiv njihovih predaka i riješili da ih kazne tako što su poslali tigrove. Kako bi se zaštitili od ujeda tigrova, Padaunzi su napravili oklope oko vrata. Druga legenda ka�e da su jedino djevoj�ice ro�ene u srijedu za vrijeme punog mjeseca smjele da nose ove kolute.

Padaunzi su oduvijek bili poljoprivrednici i sto�ari, ali nisu bili miroljubivi. �esto su vodili ratove sa susjednim plemenima iz Burme. Bakarni koluti slu�ili su i kako bi se �ene jednog plemena lakše razlikovale od onih iz protivni�kog.

Prva velika grupa iz Burme pobjegla je u provinciju Mae Hong Son 1962. godine. Ostali su dolazili i još dolaze u grani�ni pojas sa Tajlandom, posebno u pokrajinu Chiang Mai...

Okovanost �enskih vratova donosi veliku zaradu i predstavlja najve�i izvor prihoda plemena. Odrasle �ene sa prstenjem oko vrata dobivaju svakog mjeseca od starješine plemena 30 eura i 30 kg ri�e. Za svaku djevoj�icu sa sli�nim ukrasima, roditelji dobivaju još 15 eura i 20 kg ri�e. Ranije su morali da provode �itav dan u poljima ri�e i da pored toga jedva sastavljaju kraj sa krajem.

Padaunzi turistima iz svih krajeva svijeta napla�uju �ak i da vide "�ene �irafe" i fotografiraju njihove ukrase. I da nema turista, ka�u, ne bi prestali da nose svoje ogrlice.

Dakle, �ene su te koje zara�uju za �ivot porodice, dok su muškarci zadu�eni za djecu i ku�ne poslove.

Padaunzi su, za razliku od svojih predaka, prijateljski raspolo�eni i rado primaju posjetioce.

"Normalne" na nekoliko minuta

Danas, �ene iz plemena imaju mogu�nost da vide kako njihov vrat izgleda bez prstenja. Nakon deset godina, vrijeme je da djevojka Magan skine "ogrlicu", makar na nekoliko minuta. Za samo skidanje prstenja potrebno je oko sat vremena...

Mlada Magan je zapanjena koliko je lakše bez bakarnog prstenja. Iako govori samo burmanski jezik, pomo�u posrednika je uspjela da se sporazumije sa reporterima National Geographic-a.

"Nemamo priliku da tako �esto vidimo svoj vrat, tako da smo iznena�ene kada skinemo prstenje", priznaje Magan.

Za ostatak svijeta je nepojmljivo da ove �ene ne mogu vidjeti svoj vrat...

I Magan bi, kako ka�e, ponekad voljela da isproba obi�nu odje�u, pusti kosu, i vidi kako izgleda... I nakon što je sa ushi�enjem na nekoliko minuta iskusila novi identitet, nestrpljiva je bila da se vrati starom, iako zna da �e pro�i godine, mo�da i decenije, dok opet ne vidi svoj vrat.


Magan sa prstenjem


Novi identitet... na kratko

"Ovo je naša tradicija, ne osje�am se �udno...", rije�i su djevojke.

Za Magan, dodatno prstenje je staza ka onome što ona zapravo jeste, nikako sputavanje onoga što bi mogla biti.

 

Izvor: ONLINE Vijesti, www.vijesti.me
Za portal odabrao: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.