Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

�IVJETI U ORAHOVICI:

Grad s 13 naselja i vrt od tisu�e ru�a:
Kad je zrak �ist, a voda zdrava, i ljudi su dobri...

Ako pitate Orahov�ane zašto je lijepo �ivjeti u Orahovici, svaki �e vam dati druk�iji odgovor. No, iz svakog �e oštro i ponosno stršati upravo Orahovica. U Orahovici je lijepo �ivjeti zbog Orahovice.


CVJETNA ŠETNICA:
Kroz ru�i�njak pro�i, odmoriti se na klupi, pa noge ohladiti u rijeci Vu�ici...

Odakle po�eti, od povijesti mo�da ili kulturnih vrednota, spomenika, a mo�da jednostavno od Orahovice, samog grada u Viroviti�ko-podravskoj �upaniji, grada sastavljenog od 13 naselja, a neki ka�u i od 13.000 ru�a, ali ne i od oraha. Naime, Orahovica nije dobila ime po orahu - stari je naziv bio Raholca, Rakocia i sli�no, ali je u dugoj povijesti narodnim prepri�avanjem dobila ime Orahovica.

LIJEK ZA DUŠU

Krenimo, dakle, uvodnim aperitivom crkvara�ke šljivovice, pomolimo se svetom Lovri i lagano bacimo pogled s brda otkud se pru�a nepregledna slavonska ravnica iz koje izvire plod ljudskih ruku za�injen netaknutom prirodom.

Ako ste za predjelo, �ekaju vas kriške glasovitog slavonskog kulena, uz mekani kruh naših �itnih polja. Na meniju što ti srce po�eli - s orahova�kih ribnjaka preporu�uju šarana s rašlji, lovci nude �obanac od plemenite divlja�i iz potpapu�kih šuma. Stol pun kao jezero ljeti, a bogatstvo jelovnika kao povijest Ru�ice grada. Samo treba do�i probati, okus kvalitete traje. A desert je širokogrudnost doma�ih ljudi, slatko�a dobrodošlice i na kraju zdravica s kapljicom zelenog silvanca! Sve je to, i još puno više - Orahovica.

Sjedio sam nedavno sa sve više poznatim orahova�kim piscem, upravo o gradu, Miroslavom Gazdom. Pri�a gospodin Gazda kako je šezdesetih prvi put došao u Orahovicu:

- U Orahovicu sam ušao starim vlakom, tzv. �irom. Svuda oko mene zelenilo, cvije�e, ru�e, prekrasne planine u pozadini. Suklja dim iz lokomotive, divim se krajoliku, ne znam kamo prije pogledati, a moja današnja supruga ka�e: Ulazimo li mi to u bajku? Meni kao novinaru i turisti�kom vodi�u, ro�enom Orahov�aninu, o Orahovici je pri�ati i pisati kao popiti jutarnju kavicu. Teku rije�i jednostavno kao kapljice niz grlo. Svakom turistu koji do�e u moj grad, Orahovicu u startu opišem kao grad koji tri stvari �ine posebnim. �isti zrak, pitka voda i mnogi ka�u dobri ljudi, hvala im na tome. Pa onda krenem niz ulicu...

Znati�eljni turisti prepuni su pitanja, a nisam stigao još re�i ni jednu rije�. Ka�u mi kako ovdje dišu punim plu�ima, toliko �isto�e nigdje nisu osjetili. Na to odmah dodam kako je Orahovica 50-ih godina prošlog stolje�a imala lje�ilište plu�nih bolesti u današnjem Centru za edukaciju osje�kog Crvenog kri�a na tzv. orahova�kom Merkuru.

Putem nam iz vozila Komunalnog poduze�a svirne predsjednik Hrvatskog planinarskog društva Orahovica Zorko Steiner, otvori prozor voza�evog stakla i dobaci:

- Jesi rekao ljudima kako su gorje Papuk i Krndija najljepši u Slavoniji i kako obiluju stoljetnim drve�em i posebno pe�inama u kojima �ivi 11 vrsta šišmiša. Šišmiši su osjetljive �ivotinje i njima je posebno potreban �isti zrak, a takav samo Orahovica ima - vikne i mahne Zorko i ode dalje svojim poslom.

Da, svakako, planinarstvo je jedna od bogomdanih pozivnica Orahovici. Mnogi se dive ovim terenima, dolaze odasvud, lije�e i srce i dušu �istim orahova�kim zrakom. Ne dolaze samo planinari, i biciklisti iz cijele Hrvatske poru�uju kako su staze Papuka i Krndije najljepše i idealne su uop�e. Kada ve� spominjemo Papuk, treba re�i da se Orahovica nalazi u sklopu jedinog geoparka u Hrvatskoj, Parka prirode Papuk.

I tako, še�emo dalje središnjim gradskim parkom, sipam ja rije� po rije� društvu koje hodi sa mnom, pokušavaju�i što više pribli�iti ljepotu Orahovice. No, moji gosti se dive onome što vide danas:

- Pogledaj ovu �isto�u, urednost, nigdje ni papiri�a. A ono što me posebno oduševilo, danas smo puno toga prekrasnog vidjeli u šetnji od samo nekih pola sata. Lijep je ovo i mali gradi�, sve na dohvat ruke - prepri�ava jedan umirovljeni profesor biologije iz Nove Gradiške, prelazivši preko mosta rijeke Vu�ice.

�uo to gospodin Martin, Orahov�anin koji redovito še�e gradskim ulicama. Naslonjen Martin tako na most pa istom tom profesoru ka�e:

- Niste ni pola toga vidjeli. Pa Orahovica je što se blizine objekata ti�e najprakti�niji grad u Slavoniji. U krugu od samo kilometar nalaze se Dom zdravlja, Policija, osnovna i srednja škola, trgovine..., a sve to povezuju prekrasne šetnice prepune cvije�a, trave, zelenila. Ma tko to ima, nitko - pita se i odgovora kroz smijeh Martin i ode Avenijom kneginje Ru�ice, kroz ru�i�njak prema svojoj zgradi uz rijeku Vu�icu.

ŠE�ER NA KRAJU

Nakon ru�ka i laganog odmora krenuli smo do Ru�ice grada. Ulaskom u stoljetnu šumu novo olakšanje, temperatura je oko +28. Dakle, na samo pet kilometara od središta grada temperatura je ni�a za punih sedam stupnjeva! Putem uzbrdo sreli smo jednog mladog orahova�kog tatu s dva puna kanistra vode:

- Išao sam tu blizu, na duzlu�ke izvore. Nema �iš�e, bistrije i finije vode od svje�e orahova�ke i za mene, a posebno za mog jednogodišnjeg sina. Redovno odlazim gore upravo zbog te izvorske vode - ka�e Tomislav Perkovi�.


POGLED S RU�ICE GRADA:
Orahovica u ljetnoj jutarnjoj izmaglici, �eka da sunce grane i sve zablista...

I nakon malog uspona i 20-ak minuta hoda, evo nas na vidikovcu podno Ru�ice grada. Eto, vidite, ka�em ja s ponosom, to vam je ljepotice, naša Orahovica na dlanu.


LJETNE RADOSTI:
Prepuno jezersko kupalište, raj za mlade i stare, a uokolo opet - ru�e...

Nakon dobrog napora i povijesnih pri�a, spustili smo se ponovno na jezero. Neki su se i okupali u bistroj, gotovo pitkoj jezerskoj vodi, pa smo krenuli natrag u grad. Putem pokazujem prepune sportske terene pokraj stare škole, prepuna su igrališta za mali nogomet, odbojku na pijesku, košarku i tenis.


GRAD MLADIH:
Ima nešto u gradu ne samo ru�a i zelenila, nego i teenagera, školaraca, djece...

Malo dalje u susjednom parku, središnjem orahova�kom, dje�je igralište puno kao �i�ak. Mame i tate bezbri�no odmaraju na klupama, a klackalice, vrtuljci i tobogani škripe sve u šesnaest.

Na kraju dana, naravno, nisam mogao pustiti svoje goste iz Orahovice a da ne kušaju orahova�ko vino. Najprije su se predstavili brojni orahova�ki vinari �ija su vina višestruko nagra�ivana. Še�er na kraju bilo je kušanje vrhunskih vina orahova�kog Poljoprivrednog poduze�a na �elu sa zelenim silvancem.


CVJETNI KORZO:
Tradicionalna parada mladosti i veselja, na Orahova�kom prolje�u ove godine...

Kona�no otpratih svoju današnju grupu “turista”, mahnem na pozdrav i povedem svoju djevojku na ve�ernju šetnju osvijetljenom i romanti�nom Orahovicom. Mislim da �emo prvo na akusti�nu ljetnu ve�er, na terasu kluba “Blues”, pa do malog jezerca u središnjem gradskom parku i potom Avenijom kneginje Ru�ice i preko Avenije orahova�kih blizanaca lagano na sladoled...

Izvor: Glas Slavonije, autor Vladimir Grguri�
Za portal odabrao i pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

Vezani �lanci:

Orahovica - Slike iz prošlosti

Pomognimo ostvarenju projekta
fantasy mjuzikl "Legenda Ru�ice grada"
Musical film "The Legend of Rose town"

Orahova�ki vitezovi u holivudskom spektaklu

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.